Βοιωτικά Γράμματα – Πολιτισμός

Με το "μάτι" της Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς: Εκδηλώσεις, Τοπικές Εκδόσεις, Συγγραφικές και Πολιτιστικές δραστηριότητες, Βοιωτοί δημιουργοί…

Εγκαίνια επανέκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Χαιρώνειας

cheronia.jpgΗ Θ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού

 διοργανώνει την Δευτέρα 25/5/2009  και ώρα  18.30′

τα εγκαίνια της Επανέκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Χαιρωνείας. 


Η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται στα πλαίσια της προσπάθειας που το  τελευταίο διάστημα αναπτύσσει ο Δήμος Χαιρώνειας, με τη συνεργασία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και ομάδας συμβούλων – επιστημόνων στη διαμόρφωση μιας βιώσιμης αναπτυξιακής προοπτικής, συμβατής με το ιδιαίτερο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής της Χαιρώνειας.

Κατηγορίες: Αρχαιολογικό Μουσείο Χαιρώνειας - Εκπαίδευση ενηλίκων - Θ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων - Χαιρώνεια