Feed
Άρθρα
Σχόλια

Καλούνται όλοι οι υποψήφιοι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές 2017-2018 που περιλαμβάνονται στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες για ΔΙΕΚ-ΔΣΕΚ να

δηλώσουν την προτίμηση τους σε μαθήματα κατά φθίνουσα σειρά (έως και 10)στον παρακάτω σύνδεσμο:

Φόρμα δήλωσης μαθημάτων εξαμήνου 2017Β

έως και την Πέμπτη 28/9/2017 και ώρα 14:00

Μέσα από τη φόρμα υποβολής των προτιμήσεων είναι διαθέσιμο και σχετικό βοηθητικό υλικό (οδηγοί σπουδών, μαθήματα, ύλη, ώρες).

Οι ειδικότητες για τις οποίες μπορείτε να δηλώνετε μαθήματα είναι οι εξής:

 

 

Α/α Ειδικότητα Εξάμηνο κατάρτισης
1 ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Γ1
2 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α1
3 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Γ1
4 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α1
5 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ Α1
6 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Α1
7 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Α1
8 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF) Α1
9 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ) Γ1

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων που θα ισχύσει κατά το χειμερινό εξάμηνο 2017Β θα ανακοινωθεί μετά την οριστικοποίηση και των νέων Τμημάτων από τη ΓΓΔΒΜΝΓ.

Παρακαλούνται οι ΝΕΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ  να προσέρχονται

από Πέμπτη 21/09/2017 μέχρι και την Τρίτη 26/9/2016 και ώρα 20:00,

στα αντίστοιχα ΔΙΕΚ για να υποβάλουν οριστική Αίτηση Εγγραφής σε Α Εξάμηνο 2017Β  ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες εγγραφής.

Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους.

Οι υποψήφιοι που το όνομά τους εμφανίζεται στις καταστάσεις των ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία περαιτέρω ενέργεια.

Όσοι υποψήφιοι έχουν ήδη εγγραφεί στα ΔΙΕΚ με τα προηγούμενα αποτελέσματα δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία περαιτέρω ενέργεια.

Όσοι υποψήφιοι έχουν ήδη εγγραφεί στα ΔΙΕΚ με τα προηγούμενα αποτελέσματα, αλλά το όνομά τους εμφανίζεται στις καταστάσεις ΝΕΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ, οφείλουν να προσέλθουν στο ΔΙΕΚ και να προβούν εκ νέου σε αποδοχή εγγραφής, καθώς δεν θα λειτουργήσει το τμήμα της ειδικότητας στην οποία είχαν αρχικά εγγραφεί.

Ταχυδρομικές διευθύνσεις και τηλέφωνα των κατά τόπους ΙΕΚ μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

  https://diek.it.minedu.gov.gr/docs/diek_list.xls

Ο τελικός αριθμός των τμημάτων που θα λειτουργήσουν στα ΔΙΕΚ θα καθοριστεί με Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

Οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες ωρομισθίων εκπαιδευτών για ΔΙΕΚ-ΔΣΕΚ αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του συστήματος υποδοχής αιτήσεων (https://mis.inedivim.gr/).

Κάνετε είσοδο στο σύστημα με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και στη συνέχεια επιλέγετε το σύνδεσμο «Πίνακες Κατάταξης” για την ανάγνωση των αποτελεσμάτων.

Η κατάταξη είναι ανά περιφέρεια και ειδικότητα εκπαιδευτή.

Επιλέγοντας τον σύνδεσμο “Εκτυπωση Διοικ. Επαλήθευσης”, μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις αλλαγές που έγιναν στις αιτήσεις σας, ανά πεδίο, από τις επιτροπές αξιολόγησης.

Ενστάσεις

Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr. Οι υποψήφιοι που θα υποβάλλουν ένσταση θα κάνουν είσοδο στο σύστημα με χρήση των κωδικών που χρησιμοποίησαν για την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας. Συμβουλευτείτε και τις αναρτημένες οδηγίες.

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών ενστάσεων: 

από 13/09/2017 ώρα 09:00 έως 15/09/2017 ώρα 23:00

Ηλεκτρονική Διεύθυνση υποβολής ενστάσεων:

https://mis.inedivim.gr

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΒΜΝΓ οι επιτυχόντες στις νέες ειδικότητες των ΙΕΚ για το χειμερινό εξάμηνο 2017Β.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ Α ΦΑΣΗΣ ) καλούνται να προσέλθουν απαραιτήτως έως και την Πέμπτη 14-09-2017 μέχρι τις 20:00 μ.μ., στο ΔΙΕΚ για να υποβάλουν αίτηση οριστικής εγγραφής ( Αίτηση Εγγραφής σε Α Εξάμηνο 2017Β). Δείτε εδώ τις σχετικές οδηγίες εγγραφής (ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Α ΦΑΣΗΣ).

Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ καθώς υπάρχει μεγάλο πλήθος επιλαχόντων υποψηφίων.

Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάση εγγραφών θα ακολουθήσει ανακοίνωση καταστάσεων με ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ από 18 Σεπτεμβρίου 2017 για συμπλήρωση τυχόν κενών θέσεων από τους επιλαχόντες υποψήφιους.

Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.

Κατά την πρώτη ημέρα εγγραφών Πέμπτη 7/9/2017 παρακαλούνται θερμά και όταν αυτό είναι δυνατόν, να προσέρχονται για εγγραφή, μόνο οι επιτυχόντες με επώνυμο που αρχίζει από Α έως και Κ.

Για το χειμερινό εξάμηνο 2017Β οι ανανεώσεις εγγραφών, οι μετεγγραφές και οι κατατάξεις (Γ Εξάμηνο) θα πραγματοποιηθούν από

την 8η Σεπτεμβρίου έως την 20η Σεπτεμβρίου 2017.

Για την επανεγγραφή τους οι ήδη καταρτιζόμενοι στο ΙΕΚ πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ 2017Β (σε περίπτωση αλλαγής ΑΔΤ ή διαβατηρίου να προσκομίσουν φωτοτυπία του νέου) και να την προσκομίσουν στη Γραμματεία μέσα στην προαναφερθείσα προθεσμία.

Για την μετεγγραφή καταρτιζόμενου άλλου ΙΕΚ που επιθυμεί να μετεγγραφεί στο ΙΕΚ Κέρκυρας, θα πρέπει να συμπληρωθεί και να  υποβληθεί εντός της προθεσμίας η σχετική  ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ 2017Β στο ΙΕΚ μας προσκομίζοντας τον ατομικό του φάκελο (καρτέλα), τον οποίο παραλαμβάνει μετά από αίτησή του από το ΙΕΚ που φοιτούσε. Οι αιτήσεις μεταγραφής εγκρίνονται ή απορρίπτονται από την Διοίκηση του ΙΕΚ το αργότερο έως και την 25η Σεπτεμβρίου 2017.

Για την κατάθεση αίτησης κατάταξης αποφοίτων άλλων δομών εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ κτλ)  ή καταρτιζομένων ΙΕΚ σε συναφή ειδικότητα  (αντιστοιχία) απαιτείται η συμπλήρωση της  ΑΙΤΗΣΗ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 2017Βκαι η υποβολή της στο ΙΕΚ μας συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών (π.χ. πτυχίο ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ) και φωτοτυπία ΑΔΤ ή Διαβατηρίου.

Πιο συγκεκριμένα στις λειτουργούσες ειδικότητες του ΙΕΚ μπορούν να καταταχθούν απόφοιτοι ή καταρτιζόμενοι ως εξής:

Στην  ειδικότητα «Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής – Υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία)»:

Αντιστοιχούν οι κάτωθι ειδικότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:ΕΠΑΛ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΠΑΣ                                                     ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
                                                             ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΕΕ Β’ κύκλου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ        ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΙΕΚ   ΕΙΔΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (παλαιά ειδικότητα βάσει ν.2009/1992)

Στην ειδικότητα ΙΕΚ «Στέλεχος Διατροφής & Διαιτολογίας»

αντιστοιχούν οι κάτωθι ειδικότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:ΤΕΛ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ
ΙΕΚ                                                              «Ειδικός Εφαρμογών Διαιτητικής»
Στην ειδικότητα «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» των Ι.Ε.Κ. αντιστοιχούν οι κάτωθι ειδικότητες της επαγγελματικήςεκπαίδευσης και κατάρτισης:
ΤΕΕ Β΄ΚΥΚΛΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΕΠΑΛ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
                                                                                                                         «ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ»(Ν.  4186/2013)
ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ                                                                                       ΒΟΗΘΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ
 Τ.Ε.Λ.                                                                                                           ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ –ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ
Ε.Π.Λ.                                                                                                      ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΕΚ      ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (παλαιά ειδικότητα Ν.2009/1992)ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ (παλαιά ειδικότητα βάσει Ν.2009/1992)

 

 

Δόθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων επιλογής νέων καταρτιζομένων έως και

  τη Δευτέρα 4/9/2017    και ώρα 12:00.

Υποβολή αιτήσεων στον σύνδεσμο : https://diek.it.minedu.gov.gr

Δείτε προηγούμενο άρθρο μας για αναλυτικές πληροφορίες.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 «Επαγγελματικά περιγράμματα και προγράμματα σπουδών» του Ν.4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κατόπιν της επικύρωσης των αποτελεσμάτων ελέγχου από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ΔΑ/32521 και ΔΑ/35965 αποφάσεις των υπ΄ αριθμ. 272/29-6-2017 και 275/27-07-2017 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε πενήντα δύο (52) Προγράμματα Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, η Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιοποιεί τους Οδηγούς Σπουδών των 52 αυτών ειδικοτήτων στον  παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1427-odigoi-spoudon-eidikotiton-iek-tou-n-4186-2013

 

Στο σύνδεσμο:

https://diek.it.minedu.gov.gr

γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων που ενδιαφέρονται να εγγραφούν, μετά από διαδικασία επιλογής, στο Α’ εξάμηνο ειδικοτήτων που έχουν προκηρυχθεί στα Δημόσια ΙΕΚ (Δ.ΙΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017Β), για το  εξάμηνο κατάρτισης 2017Β.

Το ηλεκτρονικό σύστημα ανοίγει τη Παρασκευή 25/8/2017 και ώρα 14:00 και θα κλείσει  τη Παρασκευή  1/9/2017 και  ώρα  10.00

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, μέχρι τη

Δευτέρα 4/9, ώρα 12.00.

 Καταστάσεις ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ αναμένεται να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΝΜΝΓ (www.gsae.edu.gr) μετά την 5/9/2016. 

Οι επιτυχόντες  πρέπει να προσέλθουν για έλεγχο των δικαιολογητικών τους στο ΙΕΚ και οριστική ΕΓΓΡΑΦΗ μέσα στην προθεσμία που θα ανακοινωθεί.

Ποια είναι η διαδικασία μετά την υποβολή της αίτησης μου και το «κλείδωμα» του συστήματος;

Μετά το «κλείδωμα» του συστήματος οι αιτήσεις μοριοδοτούνται αυτόματα και επιλέγονται οι ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ σύμφωνα με τα μόρια τους, τις προτιμήσεις-επιλογές τους και το πλήθος των τμημάτων που θα αποφασισθεί να λειτουργήσουν ανά ΙΕΚ και ειδικότητα. Όσοι υποψήφιοι περιλαμβάνονται στις καταστάσεις επιτυχόντων πρέπει να προσέλθουν για έλεγχο των δικαιολογητικών τους και ΕΓΓΡΑΦΗ μέσα στην προθεσμία που θα ανακοινωθεί.

Μετά το τέλος αυτής της «πρώτης φάσης» εγγραφών, η ΓΓΔΒΝΓ ανακοινώνει καταστάσεις ΝΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ. Αυτοί επιλέγονται από τους επιλαχόντες της αρχικής επιλογής σύμφωνα με τα μόρια τους, τις προτιμήσεις-επιλογές τους και το πλήθος των κενών θέσεων ανά τμήμα που έχουν μείνει μετά την ολοκλήρωση των αρχικών εγγραφών (επιτυχόντες που δεν προσήλθαν για εγγραφή, επιτυχόντες με ελλειπή δικαιολογητικά κα).Οι ΝΕΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ καλούνται για εγγραφή εντός καθορισμένης προθεσμίας. Μετά το πέρας της ανακοινώνεται η έγκριση λειτουργίας των νέων τμημάτων Α εξαμήνου και αρχίζει η κατάρτιση.

Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής των φακέλων των υποψήφιων εκπαιδευτών μέχρι τις 04/09/2017.

Περισσότερες Πληροφορίες

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων επιλογής απο τους υποψηφίους εκπαιδευτές ΔΙΕΚ για το έτος κατάρτισης 2017-2018 απαιτείται η κατάθεση  φακέλου με την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτής. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές θα μπορούν να προσέρχονται στο ΔΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

από 21/8/17  έως και 28/8/17    και ώρα 10.30 έως 13.30.

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνεται παρουσία του εκπαιδευτή κατά την κατάθεση του φακέλου του. Παρακαλούμε για την ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας όπως ακολουθήσετε τις  επισυναπτόμενες οδηγίες: ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ

Παλιότερα Άρθρα »

Top
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων