Feed
Άρθρα
Σχόλια

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ  ΤΑ   Δ.ΙΕΚ   ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.  ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ  ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΗΝ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017.

 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Π. ΚΑΠΟΥΛΑΣ

 

Σας ανακοινώνουμε το χρονοδιάγραμμα που θα ισχύσει κατά το χειμερινό εξάμηνο 2017Β.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως μας αποστείλουν εντός 5 εργάσιμων ημερών (έως και την Τρίτη 31/10/2017)  υπογεγραμμένη και σφραγισμένη την προσφορά τους για τα παρακάτω υλικά (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) μέσω email στη διεύθυνση dimosio.iek.kerkyras@gmail.com ή με  fax στο 2661047531.

Δεν γίνονται κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και η εξόφληση θα γίνει με Τιμολόγιο που θα κοπεί επί πιστώσει προς το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και κατάθεση σε τραπεζικό  λογαριασμό του προμηθευτή.

Ζητούμε ξεχωριστές προσφορές για τα παρακάτω είδη με τα εξής χαρακτηριστικά:

Α)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2 ΟΘΟΝΗ Η/Υ 22» LED , D-SUB
1 H/Y DESKTOP, INTEL CORE I-5, RAM 8 GB, DVD RECORDER, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ MISCOSOFT WINDOWS 10 64 BIT ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή, φαξ Επεξεργαστής 600 MHz Μνήμη 128 MB Σύνδεση Hi-Speed USB 2.0

Β)

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4 ΚΑΡΕΚΛΕΣ  ΔΙΕΘΥΝΤΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ, ΠΛΑΤΗ , ΜΠΡΑΤΣΑ
4 ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ DEXION 2m x 2m x 0,40 με 5 ραφια

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι  εστάλη προς όλα τα ΙΕΚ η  Εγκύκλιος ΟΑΕΔ 2017 για ανεργία σπουδαστών ΙΕΚ  .

Επειδή παρατηρείται ακόμα ζήτηση για εγγραφές στα Δ.Ι.Ε.Κ., αποφασίστηκε από τη Δ/νση Δια Βίου Μάθησης  η εκ νέου ενεργοποίηση της δυνατότητας Νέων εγγραφών Α” εξαμήνου μέχρι τη Δευτέρα 23-10-2017 στις 10π.μ.

Μετά τη λήξη κανένα αίτημα για νέα εγγραφή ή αλλαγή ειδικότητας δεν θα γίνει δεκτό.

 

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους ότι μπορούν μέχρι και την

Παρασκευή 20/10/2017 και ώρα 19:00

να καταθέτουν αίτηση για προφορική εξέταση σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 15 του Κανονισνμού Λειτουργία ΙΕΚ απόσπασμα του οποίου παραθέτουμε εδώ:

15. Εξετάζονται μόνο προφορικά κατόπιν αιτήσεώς
τους οι καταρτιζόμενοι οι οποίοι αδυνατούν να υπο−
στούν γραπτή εξέταση επειδή:
α) Είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν. 958/79 (ΦΕΚ 191 τ.Α ́)
όπως ισχύει, ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή
τους τουλάχιστον 80%.
β) Έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67%, μόνιμη
ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα.
γ) Πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων.
δ) Πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη
των άνω άκρων, τέτοια που καθιστά αδύνατη την γραφή.
ε) Η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν
να ελεγχθεί με γραπτές μόνο εξετάσεις λόγω ειδικής
διαταραχής του λόγου (δυσλεξία).
16. Για τις περιπτώσεις α έως δ, απαιτείται γνωμάτευ−
ση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστο−
ποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής,
ενώ για την περίπτωση ε, απαιτείται προσκόμιση ειδικής
διαγνωστικής έκθεσης αναγνωρισμένου δημοσίου ια−
τροπαιδαγωγικού κέντρου, ή σταθμού, ή Κ.Δ.Α.Υ., με την
οποία πιστοποιείται ότι είναι αδύνατος ο έλεγχος των
γνώσεων με γραπτή μόνο εξέταση λόγω δυσλεξίας. Η
διαγνωστική αυτή έκθεση ισχύει για τρία (3) χρόνια από
την έκδοσή της. Διαγνωστικές εκθέσεις από τις οποίες
δεν προκύπτει αδυναμία της γραπτής εξέτασης λόγω
πιστοποιημένης δυσλεξίας δεν γίνονται δεκτές.
17. Οι καταρτιζόμενοι της ανωτέρω παραγράφου 16
εξετάζονται στα ίδια θέματα στα οποία εξετάζονται
οι υπόλοιποι καταρτιζόμενοι και στον ίδιο χρόνο. Η
εξέταση διενεργείται προφορικά από τον διδάσκοντα
εκπαιδευτή του μαθήματος ενώπιον του Υποδιευθυντή.
Μετά το τέλος της εξέτασης, ο εκπαιδευτής αναγράφει
το βαθμό του εξετασθέντος επί του φύλλου των απα−
ντήσεων και υπογράφει. Υπογράφει επίσης στο φύλλο
των απαντήσεων ως “παρών” και ο Υποδιευθυντής.

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους του ΙΕΚ ότι μπορούν να καταθέτουν στη Γραμματεία αίτηση απαλλαγής από μαθήματα βάσει της υπ΄ αριθμ. ΚΠ/200012/23-11-2016  εγκυκλίου της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης  «Απαλλαγές από μαθήματα των καταρτιζομένων ΙΕΚ» μέχρι και την

Παρασκευή 20/10/2017 και ώρα 19:00

Ενημερωθείτε από τη σχετική εγκύκλιο για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση.

Τα μαθήματα στα Τμήματα ΙΕΚ που στεγάζονται στο Λύκειο Λευκίμμης θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 16/10/2017 και ώρα 16:00.

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω κατάληψης στο Γυμνάσιο -Λύκειο Λευκίμμης αναβάλλονται τα μαθήματα κατάρτισης στο παράρτημα της Λευκίμμης μέχρι νεωτέρας ανακοίνωσης.

Σας επισυνάπτουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2017Β, του οποίου τα μαθήματα θα ξεκινήσουν:

  • στο μεν  ΙΕΚ Κέρκυρας  την Τετάρτη 11/10/2017 και ώρα 16:00  στα Τεχνικά Λύκεια στο Μαντούκι
  • στο δε Παράρτημα Λευκίμμης την Τρίτη 10/10/2017 και ώρα 16:00 στο σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου – Λυκείου Λευκίμμης.

Παλιότερα Άρθρα »

Top
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων