ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΙΕΚ

Ενημερώνουμε ότι αποκαταστάθηκε στο πρόβλημα με την Ιστοσελίδα μας  http://iekagrin.sch.gr/

Παρακαλούμε να ενημερώνεστε από εκεί.  Το συγκεκριμένο Ιστολόγιο (Blog) θα παραμείνει ενεργό σαν εφεδρικός τρόπος επικοινωνίας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αγαπητοί καταρτιζόμενοι και εκπαιδευτές, λόγω τεχνικών προβλημάτων στην φιλοξενία της ιστοσελίδας μας, δημιουργήσαμε αυτό το ιστολόγιο για την προσωρινή ενημέρωσή σας και επικοινωνία μαζί μας. Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να βλέπετε το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΔΙΕΚ και τις ηλεκτρονικές αίθουσες.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ

Συνεπώς από 19/01/2021 συνεχίζεται κανονικά η κατάρτιση με την μέθοδο της τηλεκπαίδευσης.

Λειτουργία – Πρακτική Άσκηση

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 89- 16/01/2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, παρατείνεται η αναστολή της δια ζώσης εκπαίδευσης στα Δημόσια ΙΕΚ της Χώρας για μια ακόμη εβδομάδα και συγκεκριμένα έως τις 24/01/2021.

Επίσης έως την συγκεκριμένη ημερομηνία αναστέλλεται και η διαξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση