Χωρίς κατηγορία

EYXEΣ

Το Γυμνάσιο Σκιάθου σας εύχεται «Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το 2018»  «Ἀλλ’ ὅτε ὁ ἱερεύς ἐξελθών ἔψαλε τό «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός», τότε αἱ μορφαί τῶν Ἁγίων ἐφάνησαν ὡς νά ἐφαιδρύνθησαν εἰς τούς τοίχους· «Ἀκολουθήσωμεν λοιπόν ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ», καί ὁ κύρ Ἀλεξανδρής ἐνθουσιῶν ἔλαβε τήν Διαβάστε περισσότερα…

Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων