ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Τάξη Πέμπτη1/6/2017 Παρασκευή2/6/2017 Τρίτη6/6/2017 Πέμπτη8/6/2017
Α’ Ιστορία8:15-10:15 Γλώσσα/Κείμενα8:15-11:15 Φυσική8:15-10:15 Μαθηματικά8:15-10:15
Β’ Φυσική8:15-10:15 Γλώσσα/Κείμενα8:15-11:15 Μαθηματικά8:15-10:15 Ιστορία8:15-10:15
Γ’ Γλώσσα/Κείμενα10:15-13:15 Μαθηματικά11:15-13:15 Ιστορία10:15-12:15 Φυσική10:15-12:15

Αναρτήθηκε από teacher στις 22:49