Ώρες ενημέρωσης καθηγητών

 

Οι γονείς μπορούν να επισκέπτονται το σχολείο όλες τις ώρες λειτουργίας του, αλλά για ιδιαίτερα θέματα ή όταν τους καλούν οι καθηγητές ισχύει το παρακάτω πρόγραμμα ενημέρωσης.

Teacher at Desk

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΝΤΑΛΗ  ΚΕΣΙΔΟΥ ΡΟΔΙΝΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΑΞΙΜΙΩΤΟΥ
ΚΑΡΥΔΑΣΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠ.ΚΟΥΤΟΥΛΑ

ΓΚΟΓΚΟΥ

ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΚΑΡΥΔΑΣΚΟΙΛΑΝΙΤΟΥΚΑΡΙΝΑ ΝΤΑΛΗΔΗΜΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥΡΟΔΙΝΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠ.

ΚΑΡΙΝΑ

ΚΑΡΙΝΑΦΑΛΛΑΣ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥΚΑΡΥΔΑΣΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠ.

ΑΞΙΜΙΩΤΟΥ

ΡΟΔΙΝΟΥΠΑΡΑΛΙΚΙΔΟΥΓΚΟΓΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΚΙΔΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣΑΞΙΜΙΩΤΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥΚΟΥΤΟΥΛΑ

ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ

ΚΕΣΙΔΟΥ

ΚΟΙΛΑΝΙΤΟΥΠΑΡΑΛΙΚΙΔΟΥΦΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΑΞΙΜΙΩΤΗΔΗΜΑ

ΚΕΣΙΔΟΥ

ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥΚΟΙΛΑΝΙΤΟΥΦΑΛΛΑΣ  ΚΑΡΙΝΑ
ΑΞΙΜΙΩΤΗ