Κανονισμός Σχολείου

Κανονισμός Λειτουργίας του 1ου Γυμνασίου Εχεδώρου

school28

Το Γυμνάσιο Σίνδου λειτουργεί από ώρα 08.00 π.μ. μέχρι 13.55 μ.μ..

Η είσοδος Καθηγητών και μαθητών γίνεται από την κεντρική πόρτα και την πόρτα της Βόρειας πλευράς του κτιρίου. Οι πόρτες παραμένουν ανοικτές καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας του Σχολείου.

Οι μαθητές και οι καθηγητές της 1ης ώρας παρευρίσκονται στην πρωινή σύνταξη.

Οι εφημερεύοντες βρίσκονται στο Σχολείο από τις 07.50.

Οι μαθητές που αργούν να μπουν στην τάξη την 1η και οποιανδήποτε ώρα , πηγαίνουν υποχρεωτικά στον Διευθυντή και εξηγούν τους λόγους της αργοπορίας τους . Ο Διευθυντής , αναλόγως , επιτρέπει ή δεν επιτρέπει την είσοδο του μαθητή στην τάξη.

Δεν επιτρέπεται η έξοδος των μαθητών από την αίθουσα διδασκαλίας κατά την διάρκεια του μαθήματος , παρά μόνο , με την άδεια του καθηγητή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις , όπως ασθένεια ή λήψη φάρμακων.

Οποιοσδήποτε που δεν έχει σχέση με την σχολική κοινότητα , δεν έχει δικαίωμα εισόδου και παραμονής στο χώρο του Σχολείου. Όποιος χρειάζεται οτιδήποτε από το Σχολείο , απευθύνεται στη Διεύθυνση.

Οι μαθητές για οποιοδήποτε πρόβλημα μέσα στην τάξη απευθύνονται στον υπεύθυνο καθηγητή και μετά στον Υποδιευθυντή ή Διευθυντή με το πενταμελές συμβούλιο της τάξης τους.

Προβλήματα που αφορούν όλο το Σχολείο τίθενται υπόψη της Διεύθυνσης μέσω του δεκαπενταμελούς συμβουλίου .

Στις συνεδριάσεις του συλλόγου Διδασκόντων για την επιβολή ποινών παρευρίσκονται με δικαίωμα λόγου , μαζί με τους εγκαλουμένους μαθητές ,το πενταμελές συμβούλιο της τάξης τους ή το προεδρείο του δεκαπενταμελους συμβουλίου του Σχολείου αναλόγως.

Η Διεύθυνση ελέγχει την καθαριότητα στους χώρους του Σχολείου με βάση τη σύμβαση έργου των καθαριστριών .

Οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν καθαρές τις αίθουσες τους, τους διαδρόμους ,τις τουαλέτες ,το Γυμναστήριο και γενικά όλους τους χώρους του Σχολείου .

Ο μαθητής που προκαλεί φθορά στο Σχολείο με πρόθεση τιμωρείται από τον διευθυντή ,ενημερώνεται ο κηδεμόνας του και υποχρεώνεται σε αποκατάσταση της φθοράς που προκάλεσε.

Σε φθορά από αμέλεια ή σε φθορά που δεν βρέθηκε ο υπεύθυνος ,το πενταμελές ή το δεκαπενταμελες αναλαμβάνει την αποκατάσταση της ζημιάς με έξοδα των μαθητών του τμήματος ,του Σχολείου ή όπως αποφασίσει ο σύλλογος των Διδασκόντων.

 

Οι εφημερεύοντες καθηγητές αναφέρουν οποιαδήποτε φθορά ή απρεπή συμπεριφορά μαθητών στο χώρο που εποπτεύουν και ελέγχουν τους επιμελητές.

 

Οι διδάσκοντες καθηγητές , για να διευκολύνουν το έργο των εφημερευόντων καθηγητών , οφείλουν να ολοκληρώνουν την διδασκαλία του μαθήματος πριν χτυπήσει το κουδούνι , ώστε να βγάζουν αμέσως τους μαθητές έξω και μετά να φεύγουν οι ίδιοι από την αίθουσα .

Οι επιμελητές ορίζονται ανά δυο για όλη τη χρονιά με όποια σειρά και σύνθεση επιθυμούν, ο κατάλογος είναι αναρτημένος στον πίνακα ανακοινώσεων του τμήματος και αντίγραφο έχει η Διεύθυνση.

Οι επιμελητές φροντίζουν την καθαριότητα της αίθουσας , φέρνουν κιμωλίες ,καθαρίζουν με το βρεγμένο σφουγγάρι τον πίνακα , ανοίγουν τα παράθυρα στην αρχή του διαλείμματος και τα κλείνουν στο τέλος , βγάζουν έξω τους μαθητές και αναφέρουν στον εφημερεύοντα , όσους δεν υπακούσουν στις υποδείξεις τους . Το μεσημέρι φεύγουν τελευταίοι αφού κλείσουν τα φώτα της αίθουσας.

Απουσιολόγοι ορίζονται οι δυο πρώτοι μαθητές με βάση την βαθμολογία της προηγουμένης χρονιάς (ο 1ος τακτικός και ο 2ος αναπληρωματικός ). Στην Πρώτη Τάξη ορίζονται με βάση τους βαθμούς του 1ου τριμήνου.

Ο απουσιολόγος παίρνει το πρωί από το γραφείο το απουσιολόγιο και το βιβλίο ύλης , τα οποία επιστρέφει το μεσημέρι , αφού τοποθετήσει το φύλλο απουσιών της ημέρας στον ειδικό φάκελο. έχει την ευθύνη του απουσιολογίου και της καταχώρησης των απουσιών κάθε διδακτικής ώρας . Ο υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί καθημερινά τη φοίτηση των μαθητών.

Ο κηδεμόνας ενημερώνει τηλεφωνικά το Σχολείο ,όταν ο μαθητής απουσιάζει για κάποια αιτία γνωστή σ’ αυτόν.

Ο υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος ενημερώνει τον κηδεμόνα τηλεφωνικά , όταν δεν γνωρίζει τον λόγο της απουσίας του μαθητή. Το Σχολείο ενημερώνει εγγράφως κάθε μήνα τους κηδεμόνες των μαθητών που σημείωσαν περισσότερες από είκοσι πέντε (25) απουσίες .

Οι μαθητές μέσα στην τάξη κάθονται στο θρανίο που θα επιλέξουν και με το συμμαθητή που θέλουν . η θέση αποτυπώνεται σε ένα χαρτί (πλάνο) από τον απουσιολόγο και τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων ή στην έδρα. Αλλαγή θέσης δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση, παρά μόνο από τον υπεύθυνο καθηγητή της τάξης για κάποιο συγκεκριμένο λόγο ή από τον διδάσκοντα καθηγητή , για την συγκεκριμένη ώρα της ημέρας .

Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο γυμναστηριο των μαθητών χωρίς την άδεια του καθηγητή φυσικής αγωγής .

Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται το χώρο του Σχολείου . η εμφάνιση τους να μην είναι προκλητική κι’ αν είναι, σε πρώτη φάση αντιμετωπίζεται από την κοινότητα της τάξης με τον υπεύθυνο καθηγητή ,κατόπιν από το δεκαπενταμελες συμβούλιο και τελευταία από τον σύλλογο των διδασκόντων.

Απαγορεύεται το κάπνισμα στους χώρους του Σχολείου καθώς και στον αύλειο χώρο.

Απαγορεύεται η χρήση των κινητών τηλεφώνων στο Σχολείο . οι μαθητές που έχουν κινητά , υποχρεούνται να τα έχουν κλειστά την ώρα του μαθήματος και για λόγους υγείας .

Σε καμιά περίπτωση τμήματα , τάξεις ή μαθητικά συμβούλια δεν επιτρέπεται να οργανώνουν χορούς ή άλλες εκδηλώσεις επικαλούμενοι τον τίτλο του Σχολείου και εν αγνοία της Διεύθυνσης.

Η καθαριότητα στους χώρους του Σχολείου είναι αυτονόητη υποχρέωση όλων των μαθητών και οφείλουν τα πενταμελή συμβούλια και το δεκαπενταμελες να συνεργάζονται γι’αυτό το σκοπό με την διεύθυνση του Σχολείου .

Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας ,μαθητές ,γονείς ,καθηγητές οφείλουν να εφαρμόζουν τον παραπάνω κανονισμό , για την καλύτερη λειτουργία του Σχολείου με διαλλακτικότητα ,ηρεμία και απόλυτο σεβασμό της προσωπικότητας όλων

Έπονται οι υπογραφές όλων των μελών του Σχολικού Συμβουλίου του Γυμνασίου Σίνδου.

 

Ο Διευθυντής   Τα μέλη
Μπαμπάτσικος Χρήστος Σύλλογος  Καθηγητών
Δ.Σ. Συλλόγου Γον. & Κηδ/νων
Εκπρόσωπος Δήμου Εχεδώρου
Εκπρόσωποι Μαθητών