ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Την Τρίτη, 13 Μαΐου 2014, πραγματοποιήσαμε στο Γυμνάσιο Περδίκκα μια διαθεματική διδασκαλία με θέμα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαθεματική διδασκαλία οργανώθηκε στην Γ’ Γυμνασίου από τους φιλολόγους του σχολείου, Δελιόπουλο Γιώργο και Γκάλφα Μαρία. Επιλέχθηκε το συγκεκριμένο θέμα, καθώς οι μαθητές επρόκειτο να διδαχθούν για την Ευρωπαϊκή Ένωση στα μαθήματα της Ιστορίας και της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, ενώ κρίθηκε σκόπιμο τα παιδιά να μάθουν ορισμένα πράγματα και να προβληματιστούν πάνω στους θεσμούς και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια της οποίας πρόκειται να δραστηριοποιηθούν και να ζήσουν μελλοντικά. Το θέμα προσεγγίσθηκε από τους μαθητές μέσα από την οπτική τεσσάρων σχολικών μαθημάτων: της Νεοελληνικής Γλώσσας, της Λογοτεχνίας, της Ιστορίας και της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής.

IMG_4362

Η διαθεματική διδασκαλία πραγματοποιήθηκε στη σχολική αίθουσα με τη βοήθεια ενός υπολογιστή, των σχολικών εγχειριδίων, λεξικών και άλλων βιβλίων από τη σχολική βιβλιοθήκη. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες των πέντε ατόμων και τα μέλη κάθε ομάδας συνεργάστηκαν μεταξύ τους, για να συμπληρώσουν τα φύλλα εργασίας ενός μαθήματος. Κάθε ομάδα, λοιπόν, ανέλαβε να εξετάσει το θέμα υπό το πρίσμα ενός μαθήματος, ενώ οι δύο καθηγητές-συντονιστές βοηθούσαν τους μαθητές και τους παρείχαν διευκρινήσεις.

IMG_4361

 

Οι μαθητές είχαν στη διάθεσή τους ένα συνεχόμενο δίωρο, για να ολοκληρώσουν και να παρουσιάσουν τις εργασίες τους. Την πρώτη ώρα κάθε ομάδα εργάστηκε ξεχωριστά, κάνοντας τη σχετική έρευνα και συμπληρώνοντας τα φύλλα εργασίας της, ενώ τη δεύτερη ώρα όλες οι ομάδες παρουσίασαν τις εργασίες τους στην ολομέλεια της τάξης.

Τα φύλλα εργασίας για κάθε μάθημα περιλάμβαναν μια ποικιλία ερωτημάτων, ορισμένα από τα οποία απαιτούσαν βιβλιογραφική έρευνα, άλλα την κατασκευή πληροφοριακών καρτών και άλλα την εξαγωγή πληροφοριών από εικόνες, διαγράμματα και βίντεο. Παρακάτω, παρατίθεται το αρχείο με τα φύλλα εργασίας για κάθε μάθημα.

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας οι μαθητές συμπλήρωσαν το παρακάτω φύλλο αξιολόγησης. Σχεδόν όλοι οι μαθητές σημείωσαν ότι έμαθαν πολλά περισσότερα πράγματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, σχεδόν όλα τα παιδιά σημείωσαν ότι συνεργάστηκαν πολύ καλά μεταξύ τους, σεβόμενοι ο ένας τον άλλον, ενώ έμαθαν να ψάχνουν μια πληροφορία σε ένα βιβλίο ή σ’ ένα λεξικό, πώς να σχολιάζουν ένα λογοτεχνικό κείμενο ή να αντλούν πληροφορίες από εικόνες και διαγράμματα. Επίσης, βρήκαν πολύ ενδιαφέροντα και ευχάριστα το θέμα και την όλη διαδικασία της διαθεματικής διδασκαλίας, κάτι που ήταν εμφανές από τις αντιδράσεις τους.

inf 1 inf 2   inf 3

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

ΠΟΛΥ

Έμαθα ορισμένα πράγματα για την ιστορία, τη λειτουργία, τα όργανα και τους θεσμούς της Ε.Ε., καθώς και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Ευρωπαίου πολίτη.
Έμαθα πώς να ψάχνω μια πληροφορία σ’ ένα βιβλίο ή σ’ ένα λεξικό.
Έμαθα πώς να σχολιάζω ένα λογοτεχνικό κείμενο και να αντλώ πληροφορίες από ένα διάγραμμα, μια εικόνα ή ένα βίντεο.
Όλα τα μέλη της ομάδας δούλεψαν πάνω σ’ αυτό που τους ζητήθηκε.
Τα μέλη της ομάδας συνεργάστηκαν αρμονικά μεταξύ τους και συμπεριφέρθηκαν με σεβασμό ο ένας απέναντι στον άλλο.
Το θέμα του φύλλου εργασίας το βρήκα ενδιαφέρον.
Μου άρεσε η παρουσίαση όλων των φύλλων εργασίας.
Θέλω να συμμετάσχω ξανά σε διαθεματική διδασκαλία.

Στο τέλος, οι μαθητές συμπλήρωσαν ένα κείμενο με κενά, το οποίο περιείχε τις βασικές πληροφορίες για τη λειτουργία και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μαθητές συμπλήρωσαν με ευκολία το συγκεκριμένο κείμενο, κάτι που δείχνει ότι αφομοίωσαν ορισμένα βασικά στοιχεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία είναι καλό να γνωρίζουν ως μέλλοντες Ευρωπαίοι πολίτες.

Οι υπεύθυνοι καθηγητές

Δελιόπουλος Γιώργος, Φιλόλογος

Γκάλφα Μαρία, Φιλόλογος