ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (ΤΕΡΓΕΣΤΗ – ΒΕΝΕΤΙΑ) ΑΠΟ 20 ΕΩΣ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015.

Στην Πάργα και στο γραφείο του Δεσκείου Γυμνασίου σήμερα, 23/03/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για την εκδρομή της Γ΄ τάξης του σχολείου μας και της θεατρικής ομάδας Γυμνασίου-Λυκείου Πάργας στην Ιταλία (Τεργέστη-Βενετία) από 20-25/04/2015 σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 5/17-03-2015 απόφαση του διευθυντή του Γυμνασίου.
Αρχικά η επιτροπή άνοιξε τις προσφορές και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα .

Καταγραφή5555

Στη συνέχεια αφού μελέτησε τις παραπάνω προσφορές και το πρόγραμμα της εκδρομής διατύπωσε την άποψη ότι πρέπει να αξιολογηθούν εκείνες οι προσφορές των οποίων το ξενοδοχείο στην Τεργέστη βρίσκεται μέσα στην πόλη και όχι στην περιφέρεια λόγω του συνεκτικού προγράμματος και της φύσης της εκδρομής και προτείνουν ξενοδοχεία τουλάχιστον 4* για λόγους ποιότητας παροχής υπηρεσιών και ασφάλειας.
Ύστερα από τα παραπάνω αποφασίζει ομόφωνα
και επιλέγει για την πραγματοποίηση της παραπάνω εκδρομής την 4η προσφορά του πρακτορείου KOTSIS TRAVEL SERVICES ως την πλέον οικονομικά συμφέρουσα με βάση τα παραπάνω αναφερθέντα κριτήρια.
Μετά τα παραπάνω λύνεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό.

Ο Δυευθυντής                                                                                              Τα μέλη

Νάκας Παύλος
Σύρπας Ιωαννης
Τσίτσου Παναγιώτα
Νούσης Σπυρίδων                                                                                Νάκα Ευτυχία

Δημοσιεύθηκε στην ΕΚΔΡΟΜΕΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ, ΣΗΜΕΡΑ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση