ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Την Παρασκευή 03/10/2014 θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των μαθητικών κοινοτήτων. Ο θεσμός εφόσον αξιοποιηθεί κατάλληλα είναι πολύ σημαντικός. Μέσα από τις μαθητικές κοινότητες και τα μαθητικά συμβούλια οι μαθητές συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν και εκπαιδεύονται στον τρόπο συμμετοχής στις δημοκρατικές διαδικασίες.

Για τη σημασία του θεσμού, τη νομοθεσία, τις πρωτοβουλίες που μπορεί να πάρει η μαθητική κοινότητα, ενημέρωσε ο διευθυντής τους μαθητές στο αμφιθέατρο του σχολείου και τους κάλεσε να δώσουν νόημα στο θεσμό και να συμμετέχουν ουσιαστικά στη λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν την τάξη και το σχολείο τους. Διαβάστε εδώ:

Α.Συμμετοχή των μαθητών στη σχολική ζωή (άρθρο 45.Ν.1566/85) 

Β. Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε κείμενο (easy-to-read), Πηγή: Ίδρυμα Βουλής.

Γ. Κανονισμός  λειτουργίας σε κανονική μορφή

Δημοσιεύθηκε στην ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ, ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση