ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:                             Ευρυσθένη Λασκαρίδη Νέα Κίος
Τηλέφωνο:                                                         2751051454
Τηλεομοιότυπο:                                             2751051454
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:                       kios1 at sch.gr
 
Διευθυντής:                                                      Μπαλάσκας Σπύρος ΠΕ11
Υπεύθυνος διαχείρισης
Δικτυακού τόπου:                                          Κατσίγιαννη Ευαγγελία, ΠΕ19