»

Σεπ 13

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ, ΜΑΘΗΤΩΝ

 

 

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου πρέπει να αποβλέπει στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος, το οποίο θα στηρίζεται στη συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κάθε μαθητής είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα που έχει το δικαίωμα να εκφράζεται ελεύθερα και να του δίνεται η δυνατότητα να καλλιεργεί τις κλίσεις του και τα ενδιαφέροντά του και να αναπτύσσει δημιουργικές πρωτοβουλίες. Η σχολική κοινότητα ως οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας οφείλει να δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας και τη διασφάλιση του δημοκρατικού πολιτεύματος βοηθώντας τους νέους να ενταχθούν ομαλά μέσα στους κόλπους της. Η σχολική κοινότητα λειτουργεί με βάση κανόνες και αρχές που συναντάμε στην ευρύτερη κοινωνία. Το υγιές σχολείο εθίζει το νέο στο πνεύμα της συλλογικότητας και της συνεργασίας, στο διάλογο και στην πειθαρχία. Μεταβιβάζει στο μαθητή πρότυπα, αξίες και κανόνες με στόχο τη διαμόρφωση κοινωνικής συνείδησης και ευθύνης. Τον προετοιμάζει για την ανάληψη κοινωνικών ρόλων που διασφαλίζουν μια δημοκρατικά οργανωμένη κοινωνία στην οποία τα μέλη της συμμετέχουν και δρουν με πνεύμα αλληλεγγύης, φιλίας και διαλλακτικότητας. Στόχος όλων μας είναι οι νέοι να διαχωρίζουν με σαφή τρόπο τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους, να μάθουν να σέβονται την προσωπικότητα του άλλου και ότι η ελευθερία τους σταματά εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου και να προετοιμαστούν ως αυριανοί πολίτες. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι ανάγκη να τηρείται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου, ο οποίος συντάχθηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων σε συνεργασία με το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, λαμβάνοντας υπόψη τον προορισμό του σχολείου και το ρόλο του μέσα στη κοινωνία.

Α. Φοίτηση – Παρακολούθηση

 1. Οι μαθητές/τριες φθάνουν έγκαιρα στο σχολείο, το αργότερο 5 λεπτά πριν από το χτύπημα του κουδουνιού.
 2. Δεν επιτρέπεται η είσοδος των μαθητών/τριών στις σχολικές τάξεις πριν χτυπήσει το κουδούνι. Όταν βρέχει επιτρέπεται η είσοδος στους στεγασμένους κλειστούς χώρους.
 3. Με το χτύπημα του κουδουνιού, όλοι οι μαθητές/τριες συγκεντρώνονται κατά τμήμα και σειρά στον προκαθορισμένο χώρο για την προσευχή και τις ανακοινώσεις. Η παρουσία όλων των μαθητών/τριών στην πρωινή συγκέντρωση είναι υποχρεωτική. Στον προαύλιο χώρο ο καθηγητής/τρια επιμελείται την τακτοποίηση των μαθητών του τμήματος όπου έχει μάθημα την 1η ώρα σύμφωνα με το ωρολόγιο προγράμμα και βρίσκεται δίπλα στους μαθητές του τμήματός του την ώρα της προσευχής.
 4. Οι μαθητές φροντίζουν έγκαιρα να εισέρχονται στην αίθουσα διδασκαλίας κατά την έναρξη της κάθε ώρας του ωρολογίου προγράμματος και να καταλαμβάνουν τις θέσεις τους. Οι θέσεις όλων των μαθητών είναι μόνιμες. Άσκοπες μετακινήσεις και αλλαγές θρανίων καλό είναι να αποφεύγονται, εκτός εάν υπάρχει συνεννόηση με τοντην υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια της τάξης.
 5. Δεν επιτρέπεται η είσοδος μαθητή/τριας στην αίθουσα μετά την προσέλευση του καθηγητή για να μην διακόπτεται το μάθημα. Σε περίπτωση που δικαιολογημένα κάποιος μαθητής/τρια καθυστέρησε, παίρνει σημείωμα από τη Διεύθυνση για να παρακολουθήσει το μάθημα το οποίο δίνει στον/στην απουσιολόγο.
 6. Στο ημερήσιο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου δεν γίνονται αλλαγές από τη Διεύθυνση. Στο ημερήσιο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου αναγράφονται οι αναπληρώσεις των κενών από τους εκ/κούς. Σε περίπτωση που ένας εκ/κός απουσιάζει οφείλει να επικοινωνήσει έγκαιρα με τη Διεύθυνση.
 7. Στα διαλείμματα όλοι οι μαθητές βγαίνουν από την αίθουσα. Σε όλα τα διαλείμματα οι μαθητές κατεβαίνουν στο προαύλιο και δεν περιφέρονται στους διαδρόμους. Για οποιοδήποτε θέμα απευθύνονται στους εφημερεύοντες καθηγητές/τριες.
 8. Στα διαλείμματα μέλη του 15μελούς συγκροτούν «ΟΜΑΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ» και σε συνεργασία με τους εφημερεύοντες καθηγητές φροντίζουν για την τήρηση των κανόνων του σχολείου.
 9. Δεν επιτρέπονται οι επισκέψεις φίλων και γνωστών στον χώρο του σχολείου.
 10. Απαγορεύεται η έξοδος των μαθητών/τριών από το σχολείο τις ώρες λειτουργίας του. Μαθητής μπορεί να απουσιάσει ενδιάμεσα μετά από άδεια της Διεύθυνσης. Το σημείωμα με την άδεια δίνεται από το μαθητή/ τη μαθήτρια στον/στην απουσιολόγο.
 11. Για μαθητή/τρια που απουσιάζει αδικαιολόγητα ενδιάμεσα στις ώρες των μαθημάτων ενημερώνεται η Διεύθυνση από τον/την απουσιολόγο. Ο μαθητής καλείται να δικαιολογήσει την απουσία του, ενημερώνεται ο κηδεμόνας του και ο σύλλογος προβαίνει σε ανάλογες ενέργειες. Η απουσία αυτή δεν δικαιολογείται.
 12. Οι διδάσκοντες καθηγητές έχουν δικαίωμα επιβολής τιμωρίας μιας (1) ώρας   αποβολή από το μάθημα τους στους μαθητές/τριες που διαταράσσουν την ησυχία και το ήρεμο κλίμα στην αίθουσα διδασκαλίας και δεν επιτρέπουν να παραχθεί το σχολικό τους έργο. Οι διδάσκοντες καθηγητές θα ενημερώσουν το διευθυντή και στη συνεχεία τον κηδεμόνα, και θα καταγράψουν την ωριαία αποβολή στο βιβλίο επιβολής κυρώσεων/ ποινών του σχολείου. Μαθητής/τρια που απομακρύνεται με ωριαία αποβολή από το μάθημα παρουσιάζεται αμέσως στη Διεύθυνση και απασχολείται σε εργασία που ορίζεται από τη Διεύθυνση. Όσοι μαθητές επανειλημμένα διαταράσσουν το ομαλό κλίμα της τάξης, θα αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες ποινές από τα όργανα διοίκησης του σχολείου (Διευθύντρια, Σύλλογος διδασκόντων, 15μελές μαθητικό συμβούλιο).

 

 1. Μαθητής που δεν φοράει φόρμα στο μάθημα της γυμναστικής, παίρνει απουσία.
 2. Σε μαθητή/τρια που απουσιάζει σε ημέρα σχολικής γιορτής ή περιπάτου καταχωρούνται οι απουσίες της ημέρας.
 3. Σε πρόβα χορωδίας, γιορτής, προπόνηση ομάδας ή σε πρόβα παρέλασης συμμετέχουν μόνο οι μαθητές της αντίστοιχης κατάστασης που έχει συντάξει και γνωστοποιήσει ο/η αρμόδιος/α καθηγητής/τρια και έχει δοθεί στον απουσιολόγο.
 4. Όταν ένα τμήμα γράφει ωριαίο διαγώνισμα εξαντλεί όλο το χρόνο και παραμένει στην αίθουσα μέχρι το πέρας της διδακτικής ώρας.

Β. Συμπεριφορά μαθητών.

 1. Η καλή διαγωγή και η ευπρεπής εμφάνιση όλων των μαθητών/τριών τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου αποτελεί ευθύνη όλων μας. Καλό είναι να αποφεύγονται οι ακρότητες και οι εκκεντρισμοί. Καπέλο – κουκούλα σε ώρα μαθήματος ή προσευχής, δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση υπέρβασης γίνεται σύσταση από το 15μελές μαθητικό συμβούλιο και στο ενδεχόμενο μη συμμόρφωσης ανάλογη αντιμετώπιση από το σχολείο.
 2. Η καθαριότητα και η διατήρηση σε καλή κατάσταση των σχολικών χώρων και των μέσων διδασκαλίας (βιβλία, πίνακες, θρανία, καρέκλες, έδρα, εποπτικά μέσα διδασκαλίας) όχι μόνο αποτελούν προϋπόθεση για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία του σχολείου αλλά υποχρέωση της σχολικής κοινότητας ανάμεσα στα μέλη της και την κοινωνία.
 3. Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται την περιουσία του σχολείου. Οποιαδήποτε φθορά για την οποία ευθύνονται, οφείλουν να την αποκαθιστούν.
 4. Η αναγραφή στα θρανία, στους τοίχους των αιθουσών διδασκαλίας, των διαδρόμων και των κοινόχρηστων χώρων (κυλικείο, τουαλέτες, κ.λ.π.) συνθημάτων, σχημάτων, συμβόλων, άσεμνων λέξεων ή φράσεων όχι μόνο είναι αντιαισθητικό φαινόμενο αλλά και υποβαθμίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Για αυτό και στους παραβάτες επιβάλλεται τιμωρία η οποία και είναι η πληρωμή των ζημιών/φθορών.
 5. Κάθε Παρασκευή θα γίνεται έλεγχος για την καθαριότητα των θρανίων.
 6. Δεν επιτρέπεται η διακίνηση κάθε εντύπου μέσα στο σχολείο, εκτός όσων αναφέρονται στις υπουργικές διατάξεις.
 7. Οι μαθητές σέβονται και προστατεύουν την υγεία τη δική τους και των άλλων, γι αυτό δεν καπνίζουν και δεν φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή με δυνατότητα βιντεοσκόπησης ή ηχογράφησης. Όσοι χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο/ηλεκτρονική συσκευή σε ώρα διδασκαλίας επιβάλλεται ωριαία αποβολή από το διδάσκοντα καθηγητή η οποία καταγράφεται στο βιβλίο επιβολής κυρώσεων του σχολείου.
 8. Αν  κάνουν χρήση του κινητού ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής στη διάρκεια του διαλείμματος, τότε ο εφημερεύων καθηγητής θα το καταγράψει στο βιβλίο συμβάντων και αν δε συμμορφωθούν μετά τις παρατηρήσεις του καθηγητή, ενημερώνεται ο κηδεμόνας τους.
 9. Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους (καθηγητές και μαθητές) σε κάθε χώρο του σχολείου.
 10. Δεν επιτρέπεται το φαγητό και τα αναψυκτικά την ώρα του μαθήματος.
 11. Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στις διάφορες σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές συντονίζοντας τις ενέργειές τους με τα μαθητικά συμβούλια.
 12. Οι μαθητικές κοινότητες μπορούν να επικοινωνούν για διάφορα μαθητικά θέματα χρησιμοποιώντας τους πίνακες ανακοινώσεων στο ισόγειο του σχολείου.
 13. Η συνέλευση του τμήματος θα πρέπει να γίνεται σε συνεννόηση με τον/την υπεύθυνο καθηγητή/τρια και τη Διεύθυνση του σχολείου από την προηγούμενη μέρα και μία φορά το μήνα και ο/η γραμματέας του τμήματος κρατάει πρακτικά στο Βιβλίο της τάξης.
 14. Για τα ζητήματα που υπάρχουν τυχόν τριβές, η καλύτερη διέξοδος είναι η συνεννόηση μεταξύ μας και οι αμοιβαίες εξηγήσεις ώστε να έχουμε πλήρη και όχι μονόπλευρη ενημέρωση. Η καλή συνεργασία αποδίδει αργά ή γρήγορα πλούσιους καρπούς, οι οποίοι αποτελούν τη βασική προϋπόθεση της καλής λειτουργίας του σχολείου.
 15. Η παράβαση των άρθρων του παρόντος κανονισμού αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση με απόφαση της Διευθύνσης, του Συλλόγου Διδασκόντων και του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου.

Γ. Καθήκοντα Επιμελητών.

Ο/η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια τμήματος ορίζει δύο (2) επιμελητές ανά εβδομάδα με αλφαβητική σειρά ή ανά θρανίο. Ο κατάλογος των επιμελητών τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων του τμήματος και αντίγραφο κατατίθεται στη Διεύθυνση.

Οι επιμελητές:

1. Είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της καθαριότητας της αίθουσας στην οποία στεγάζεται το τμήμα.

2. Φροντίζουν για το καθάρισμα του πίνακα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Φροντίζουν επίσης για την ύπαρξη κιμωλίας, σπόγγου στην τάξη.

3.Αναφέρουν οποιαδήποτε φθορά είτε προέρχεται από μαθητές του Τμήματος είτε από άλλους.

4. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος φροντίζουν για τον αερισμό της αίθουσας ανοίγοντας τα παράθυρα και ζητώντας από τους συμμαθητές τους να εκκενώσουν την αίθουσα. Εάν εκείνοι δε συμμορφώνονται στις υποδείξεις τους, το αναφέρουν στον εφημερεύοντα καθηγητή του ορόφου.

Δ. Καθήκοντα Απουσιολόγων.

Οι απουσιολόγοι του τμήματος ορίζονται από τον υπεύθυνο καθηγητή τμήματος με βάση τη βαθμολογία τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός). Ο απουσιολόγος με την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος παραλαμβάνει το απουσιολόγιο και το βιβλίο ύλης, καταχωρεί τις απουσίες στους απόντες συμμαθητές του στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας, είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη, τη μη αλλοίωση ή φθορά του απουσιολογίου και μετά τη λήξη των μαθημάτων παραδίδει τα βιβλία στη γραμματεία. Το απουσιολόγιο ελέγχεται από τον καθηγητή κάθε διδακτικής ώρας, τον υπεύθυνο του τμήματος και τη διεύθυνση.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ  13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

 1. Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
 2. ΤΟ 15 ΜΕΛΕΣ  ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 3. Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ

 

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων