ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ

Άρθρα για 13, Ιούνιος 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Όλοι οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης  προάγονται. Όλοι οι μαθητές της Γ΄ τάξης απολύονται.                                                                             … (συνέχεια…)