Οι μαθητές της Β’ Γυμνασίου του σχολείου μας, στα πλαίσιου του μαθήματος της Πληροφορικής, δημιούργησαν ερωτηματολόγια για διάφορα θέματα, τα οποία με χαρά είδαν να απαντώνται από μεγάλο αριθμό ατόμων.

Στις επόμενες εικόνες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την έρευνα που πραγματοποίησαν οι μαθητές μας.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 2 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 3 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 4 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 3 1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 3 2 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 3 3 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 3 4 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 4 1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 4 2 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 4 3 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 5 1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 5 2 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 5 3 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 5 4 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 5 5 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6 1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6 2 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6 3 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 7 1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 7 2 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 7 3 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 7 4 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 8 1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 8 2 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 8 3 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 8 4 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 8 5 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 8 6