Παναγιωτή Βούλα     Πρόεδρος           (6985792955)

Ρέτσιου Αποστολία    Αντιπρόεδρος

Μουτσώκου Μαρία    Γραμματέας      (6971646349)

Ρεβενήσιος Νίκος        Ταμίας               (6976861837)

Μπαρούτα Θωμαή      Μέλος

Χαλίλης Γιώργος          Μέλος                (6936685701)

Γιαννάκου Δάφνη        Μέλος                (6976617241)