Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ιτέα Καρδίτσα, ΤΚ 43062

Τηλέφωνο: 2444029080, 2444031855

Fax: 2444031855

e-mail: mail@gym-iteas.kar.sch.gr