Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης(Ισχύει από 01.04.2020)

Μετά τις δύο μέρες λειτουργίας της η-τάξης συγκεντρώθηκαν προβλήματα από τους μαθητές κυρίως σε σχέση με τη σύνδεσή τους στο ΠΣΔ. Έπειτα από μελέτη των προβλημάτων ανακοινώνουμε ότι δημιουργήθηκε νέο ωρολόγιο πρόγραμμα στην Ασύγχρονη εκπαίδευση(η-τάξη). Στόχος του Γυμνασίου Αντιμάχειας, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ, είναι να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους […]

Όλο το άρθρο

Έναρξη μαθημάτων με τη Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Webex

Σας ενημερώνουμε ότι από Τρίτη 07 Απριλίου 2020 ξεκινούν τα μαθήματα στη Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Webex. O κάθε καθηγητής θα ενημερώνει τους μαθητές στο σχολικό τους email, το οποίο και πρέπει να ελέγχουν καθημερινά.

Όλο το άρθρο

Δοκιμαστική Τηλεδιάσκεψη (τμημάτα Α1, Α2 & Β1) στη Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Παρακαλούνται οι μαθητές των τμημάτων Α1, Α2 και Β1 να ελέγξουν το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο στο ΠΣΔ. Έχουν σταλεί οδηγίες και πληροφορίες για τη δοκιμαστική τηλεδιάσκεψη στη Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση. Η πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί είναι το Webex όπως ορίζει το ΥΠΑΙΘ. Θα πραγματοποιηθεί τις ώρες που έχει λάβει ο κάθε μαθητής. Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει με την κ. […]

Όλο το άρθρο

Δοκιμαστική Τηλεδιάσκεψη (τμημάτα Β2, Β3, Γ1 & Γ2) στη Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Παρακαλούνται οι μαθητές των τμημάτων Β2, Β3, Γ1 και Γ2 να ελέγξουν το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο στο ΠΣΔ. Έχουν σταλεί οδηγίες και πληροφορίες για τη δοκιμαστική τηλεδιάσκεψη στη Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση. Η πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί είναι το Webex όπως ορίζει το ΥΠΑΙΘ. Θα πραγματοποιηθεί τις ώρες που έχει λάβει ο κάθε μαθητής. Η τηλεδιάσκεψη θα […]

Όλο το άρθρο

Ενημέρωση μαθητών και γονέων/κηδεμόνων για Μαθήματα της η-τάξης

Παρακαλούνται οι μαθητές να κάνουν εγγραφή σε όλα τα μαθήματα του σχολείου(είτε είναι ανοιχτά είτε είναι κλειστά) ως το τέλος της εβδομάδας. Καθημερινά, οι μαθητές πρέπει να συνδέονται στο email του ΠΣΔ ώστε να ενημερώνονται από τους καθηγητές τους και να στέλνουν τις εργασίες, ασκήσεις, απορίες κτλ. Υπενθυμίζουμε ότι για να υποβάλουν εργασίες, ασκήσεις κτλ. μέσα […]

Όλο το άρθρο

Ενημέρωση μαθητών και γονέων/κηδεμόνων για Μαθήματα της η-τάξης

Η ασύγχρονη εκπαίδευση για το Γυμνάσιο Αντιμάχειας ξεκίνησε την Πέμπτη 26 Μαρτίου με σχεδόν τα περισσότερα μαθήματα να είναι ενεργά για τους μαθητές. Η δυσκολία επίσκεψης ή σύνδεσης στην η-τάξη λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, είναι ένα κοινό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί. Στο ΥΠΑΙΘ γίνονται συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση και […]

Όλο το άρθρο

Σύνδεση στην η-τάξη & Εγγραφή σε μαθήματα σε 4 βήματα

Σύνδεση στην η-τάξη & Εγγραφή σε μαθήματα σε 4 βήματα Λήψη αρχείου

Όλο το άρθρο

Σύνδεση και εγγραφή σε μαθήματα της η-τάξης(eclass) οδηγός ΠΣΔ

Συνοπτικός οδηγός για τη σύνδεση στην η-τάξη και εγγραφή σε μάθημα Λήψη αρχείου Αναλυτικός οδηγός για εγγραφή σε μάθημα Εγγραφή σε Μάθημα Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το Εγχειρίδιο Μαθητή της η-τάξης.

Όλο το άρθρο

Λίστα μαθημάτων στο eclass

Η πρόσβαση στα μαθήματα του σχολείου, για τη διευκόλυνση των μαθητών, γίνεται μέσα από τη σελίδα μας στον σύνδεσμο Μαθήματα. Μπορείτε να δείτε τη συγκεντρωτική λίστα μαθημάτων του Γυμνασίου Αντιμάχειας στο eclass εδώ.

Όλο το άρθρο

Ενημέρωση μαθητών ή/και γονέων ή κηδεμόνων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομέμων αποκλειστικά για τον σκοπό της εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Το ΥΠΑΙΘ σας ενημερώνει για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομέμων αποκλειστικά για τον σκοπό της εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019), σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελληνικό Δημόσιο όπως εκπροσωπείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, […]

Όλο το άρθρο