Ενισχυτική Διδασκαλία 2017-18

Σας κάνουμε γνωστό ότι στο ΦΕΚ Β΄ 3638/16.10.2017 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 167152/Δ2/06.10.2017 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την ενισχυτική διδασκαλία για το σχολικό έτος 2017-2018».

Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, για το σχολικό έτος 2017-2018 η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών
Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική
Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.

Οι γονείς και κηδεμόνες που ενδιαφέρονται, μπορούν να συμπληρώσουν και να παραδώσουν στο σχολείο την Αίτηση-δήλωση μαθημάτων 2017-2018

Διαβάστε το ΦΕΚ στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας

Κανονισμός λειτουργίαςΛήψη αρχείου

Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Α΄ 211/11-11-2016 δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα 126/2016 με θέμα: «Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου»Λήψη αρχείου

Νομοθεσία σχετικά με εκδρομές – εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών

ΦΕΚ 681/τ. Β΄/06-03-2017Λήψη αρχείου

Επικαιροποίηση ενημέρωσης για αλλαγές στο Γυμνάσιο από 7-10-2016

Σας ενημερώνουμε για τις ΝΕΕΣ επικαιροποιημένες (από 7-10-2016) οδηγίες για αλλαγές στη λειτουργία του Γυμνασίου, όπως περιγράφονται στο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που ακολουθεί (με κίτρινο χρώμα έχουν επισημανθεί οι πιο βασικές αλλαγές, με γαλάζιο σημειώνονται βασικές διαφοροποιήσεις από τις προηγούμενες οδηγίες, ενώ εδώ βρίσκεται το άρθρο μας με τις προηγούμενες οδηγίες του ΥΠΠΕΘ) :Λήψη αρχείου

Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται

Για το σχολικό έτος 2016-17 προωθούνται αλλαγές στη λειτουργία του Γυμνασίου, όπως περιγράφονται στο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που ακολουθεί (με κίτρινο χρώμα έχουν επισημανθεί οι πιο βασικές αλλαγές) :Λήψη αρχείου