Σχολειά χτίστε…

… νά’ρχεται ο κυρ Ήλιος διαφεντευτής

κι ο δάσκαλος ποιητής

και τα βιβλία να είναι σαν κρίνα …

Κωστής Παλαμάς

Η προηγούμενη ιστοσελίδα του σχολείου μας

http://gym-anthous.att.sch.gr/