Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό

Δευτέρα, 05 Δεκ 2011

Νόμος 4027/2011 – Παιδεία Εξωτερικού ΦΕΚ 233Α / 04-11-2011 : Νόμος 4027 / 2011 – Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό ΦΕΚ 233Α 04-11-2011 Γνωμοδότηση περί μη διατήρησης οργανικής θέσης σε περίπτωση απόσπασης στο εξωτερικό (απόφαση 331/2009): Γνωμοδότηση περί μη διατήρησης οργανικής θέσης σε περίπτωση απόσπασης στο εξωτερικό