Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης προτίθεται να διοργανώσει Επιμορφωτικό Βιωματικό Σεμινάριο, διάρκειας 7 διδακτικών ωρών σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες και την Action Aid Hellas, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Comenius Regio 2013-15 «Εκφοβισμός των Εφήβων: Τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης στο σχολικό περιβάλλον Ελλάδας και Κύπρου» με τίτλο :

«Δικαίωμα στη ζωή, την αξιοπρέπεια, την ελευθερία και την εκπαίδευση»

Το σεμινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς των Σχολείων της Διεύθυνσης, με προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2014 – 2015 και τους Καθηγητές – Συνδέσμους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Comenius Regio 2013 – 2015 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Β΄ Αθήνας.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί την Τρίτη 28 Απριλίου 2015, στο Γενικό Λύκειο Μεταμόρφωσης, Ράλλη Ιωάννη 8, Μεταμόρφωση Αττικής, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 – 2815400 και ώρες : 14:45 – 20:00.

Όριο συμμετεχόντων εκπαιδευτικών : 30.

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική  Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 26-04-2015 και ώρα 12.00μ.μ.

Έγγραφο του Τμήματος Π.Ε.