Το ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ EΝΗΛΙΚΕΣ» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων θα οργανώσει επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς διάρκειας 20 ωρών με θέμα :

«Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ενεργειακή Εκπαίδευση, Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση»

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν από Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013 μέχρι και Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2013 στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ στην Ελασσόνα (κτήριο Πνευματικού Κέντρου).

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να τη στείλουν στον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων ή στον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της οικείας Διεύθυνσης μέχρι την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013.