Συμμετοχή σχολείων στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Τα πετρογέφυρα της Ελλάδας»

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να ενταχθούν πρέπει να στείλουν την  αίτησή τους στο Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας μέχρι την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012. Η αίτηση να σταλεί με FAX στο Κ.Π.Ε και να κοινοποιηθεί (προς ενημέρωση) στον υπεύθυνο σχολικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων δράσεων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο δίκτυο Π.Ε. «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας»

Προτάσεις για την υλοποίηση δράσεων γεφύρια