Πρόσκληση Ενδιαφέροντος σε Σεμινάριο στα πλαίσια της λειτουργίας του Εθνικού Θεμάτικού Δικτύου «Υπαίθρια ζωή και περιβαλλοντική εκπαίδευση» με τίτλο :

«Υπαίθρια ζωή και περιβαλλοντική εκπαίδευση»

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν την αίτηση συμμετοχής τους στους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Π.Ε. του νομού τους μέχρι τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012

Ημερομηνία διεξαγωγής : Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 17:00

μέχρι την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 14:30