Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) – Διαδυκτυακή σειρά μαθημάτων στα αγγλικά για μαθητές και μαθήτριες 13-18 ετών με θέμα:»Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία και Φωτογραφία»

Το Foundation for Environmental Education, το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ο παγκόσμιος οργανισμός του οποίου η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης είναι εθνικός χειριστής, έχει δημιουργήσει τη διαδικτυακή πλατφόρμα μαθημάτων και επιμόρφωσης με τίτλο Fee Academy.

Σκοπός είναι η επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μαθητών/τριων σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και σε δεξιότητες.

Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε μια σειρά μαθημάτων με θέμα την Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία και τη Φωτογραφία

·       Είναι δωρεάν

·       Απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες 13-18 ετών*

·       Πραγματοποιείται στην αγγλική γλώσσα

·       Διαρκεί 6 εβδομάδες: από τις 30 Ιουνίου ως τις 13 Αυγούστου

Μαθητές και μαθήτριες: που αναζητούν δημιουργικούς τρόπους να περάσουν το καλοκαίρι τους, ενδιαφέρονται για το περιβάλλον, θέλουν να αυξήσουν τις δεξιότητες τους στα αγγλικά και στη φωτογραφία, μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με αυτή τη δυνατότητα, είτε συμμετέχουν στο δίκτυο Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον είτε όχι.

*ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!!! Η ηλικία ψηφιακής συναίνεσης στην Ελλάδα έχει οριστεί στα 15 έτη του μαθητή/τριας.

Σε περίπτωση που οι μαθητές/τριες μας ηλικίας 13-15 ετών θέλουν να πάρουν μέρος πρέπει να:

-υπογραφεί φόρμα γονικής συναίνεσης

-δημιουργηθεί από το FEE χειροκίνητα λογαριασμός μαθητή/τριας (εφόσον υπάρχει υπογεγραμμένη η φόρμα γονικής συναίνεσης)

Για να μη μην επιβαρυνθείτε με αυτή τη διαδικασία, προτείνουμε όσοι ενδιαφερόμενοι μαθητές/τριες θέλουν να λάβουν μέρος και ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 13-15 να τους ενημερώσετε ώστε ο γονέας/κηδεμόνας να επικοινωνήσει απευθείας στο education@eepf.gr για να τον υποστηρίξει η ΕΕΠΦ.

Οι μαθητές/τριες 15-18 μπορούν να πραγματοποιήσουν μόνοι τους την εγγραφή τους στην πλατφόρμα ακολουθώντας τις οδηγίες,

Επισυνάπτονται οι οδηγίες εγγραφής και χρήσης της πλατφόρμας στα αγγλικά

Guide to sign up enroll and use FEE Academy

Απολογιστικά στοιχεία Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) του σχολικού έτους 2020-2021

Ηλεκτρονικές φόρμες συμπλήρωσης απολογιστικών στοιχείων

Απολογιστικά Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

https://forms.gle/HykjRCk62wGcFvX2A

Απολογιστικά Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας

https://forms.gle/bwP39pSB7DXcUsWb6

Απολογιστικά Προγραμμάτων Πολιτιστικών Θεμάτων

https://forms.gle/JzWHVFUrXrkUbeVi6

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι ηλεκτρονικές Φόρμες είναι διαφορετικές για τα διαφορετικά Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και πρέπει να συμπληρωθούν αναλόγως από τους/τις  Εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν σε προγράμματα Π.Ε., Α.Υ. και Π.Θ.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να στείλουν σε ψηφιακή μορφή τις εργασίες των ομάδων των προγραμμάτων τους ή/και τις  εκθέσεις απολογισμού (όπου θα φαίνεται η παιδαγωγική ομάδα και ο τρόπος υλοποίησης του προγράμματος), στην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση : grpere@dide-v-ath.att.sch.gr. Στις εκθέσεις απολογισμού μπορούν να συμπεριλαμβάνονται αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες, ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν, κ.λπ.),  

Αφού συμπληρωθούν και τα απολογιστικά στοιχεία (στις διαδικτυακές φόρμες), θα χορηγηθεί Βεβαίωση Υλοποίησης Προγράμματος (όπως προβλεπόταν  με την Εγκύκλιο με Αρ. Πρωτ. 137053/ ΓΔ4 / 09-10-2020) για τα προγράμματα που αποδεδειγμένα ολοκληρώθηκαν. 

Αν επιθυμούν οι εκπαιδευτικοί, μπορούν να αναρτήσουν το υλικό που παρήχθη κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματός τους, στο  Wiki (perivallontikivatinas.pbworks.com) που έχει δημιουργηθεί για την ανάρτηση των εργασιών των περιβαλλοντικών ομάδων, με στόχο τη  χρήση αυτού του αρχείου εργασιών από όλους/όλες.

Προθεσμία κατάθεσης απολογισμού – συμπλήρωσης φόρμας : 25 Ιουνίου 2021

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Δ.Δ.Ε. Κυκλάδων & Β΄ Αθήνας – Πρόγραμμα παρουσιάσεων Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, 10- 11 Ιουνίου 2021

Μικροί Ερευνητές – Μεγάλοι Δημιουργοί

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Σχολικού Έτους 2020 -21

Πέμπτη & Παρασκευή, 10- 11 Ιουνίου 2021

 

Συνδιοργάνωση
Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων & Β΄ Αθήνας
Συντονίζουν οι:  Σπαρτινού Μαρία-Γεωργία & Πετρίδου Βαρβάρα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ WEBEX: https://minedu-secondary.webex.com/meet/vpetridou | 1210095479

Πρόγραμμα παρουσιάσεων Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

 

Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας – Ανακοίνωση – Πρόσκληση σε Εξ Αποστάσεως Ημερίδας Με Θέμα ‘‘Αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Οικοσυστήματα και βιοποικιλότητα’’ και Δράσεις για τον Εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 2021

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, συνεργάζεται με τις  Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄Αθήνας, Ημαθίας, Κυκλάδων, Ηρακλείου & Ρεθύμνου και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου & Κερκύρας,  δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης &  Σχολικών Δραστηριοτήτων   και προτίθεται:

  1. Να διοργανώσει Ημερίδα με θέμα ‘Αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Οικοσυστήματα και Βιοποικιλότητα’’, την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021 και ώρες 18.00-20.00.

Η Ημερίδα απευθύνεται σε όλους τους/τις εκπαιδευτικούς των συνεργαζόμενων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα. Στους/ις συμμετέχοντες/ουσες θα δοθεί βεβαίωση τριών (3) διδακτικών ωρών.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται, καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στον σύνδεσμο  https://forms.gle/k4mfGzCtdoCjgXcb7  έως την Δευτέρα 14 Ιουνίου στις 14:00. Οι εκπαιδευτικοί που θα δηλώσουν συμμετοχή θα λάβουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τον απαραίτητο σύνδεσμο για τη συμμετοχή τους στην πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Webex έως την Τετάρτη 16 Ιουνίου. (ΠΡΟΣΟΧΗ: να ελέγχετε και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία).

  1. Να υποστηρίξει τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς της, τις οποίες και προσκαλεί να λάβουν μέρος σε δράσεις σχετικές με το θέμα-σύνθημα της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 2021 «Επανασχεδιασμός, αναδημιουργία, αποκατάσταση» που εστιάζει στην αποκατάσταση των οικοσυστημάτων.

Η Ημέρα Περιβάλλοντος 2021, θα αποτελέσει και την απαρχή της διεθνούς δεκαετίας δράσης (2021-2030) για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων των Ηνωμένων Εθνών (UN), μια παγκόσμια πρωτοβουλία για την αποκατάσταση και αναβίωση ποικίλων οικοσυστημάτων, από τις κορυφές των βουνών μέχρι τα βάθη της θάλασσας.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, λοιπόν, προτείνεται να οργανωθούν μικρές δράσεις και στη συνέχεια τα τελικά προϊόντα των δράσεων (συνθήματα, αφίσες, κείμενα, ποιήματα κλπ) ή η οπτικοακουστική καταγραφή τους (φωτογραφίες, σύντομα βίντεο, ηχητικά αρχεία)να αναρτηθούν στο διαδικτυακό πίνακα https://padlet.com/iodinou/f0dpsbst423vv520.

Η πρόσκληση απευθύνεται  σε όλη τη σχολική κοινότητα – εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες, γονείς, καθώς και την ευρύτερη τοπική κοινωνία.

Προτεινόμενη θεματολογία

  • προστασία της βιοποικιλότητας,
  • αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,
  • χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα
  • τοπικά οικοσυστήματα – απειλούμενα είδη
  • τροφική αλυσίδα
  • έλεγχος και αποφυγή του παράνομου εμπορίου της άγριας ζωής

Παράλληλα σας καλούμε να συνεισφέρετε  σε μια αποτίμηση για το πόσο η πανδημία επηρέασε την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και μια εκτίμηση για το κατά πόσο η Περιβαλλοντική εκπαίδευση μπορεί να συνεισφέρει στην δημιουργία περιβαλλοντικά ενημερωμένων μαθητών, μελλοντικών ενεργών πολιτών που θα καθυστερήσουν ή θα αποτρέψουν το ξέσπασμα μελλοντικών πανδημιών https://forms.gle/oifRptBmfvVkEAKJ8

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Διαδικτυακής Ημερίδας

18.00 – 18.05 Χαιρετισμοί
18.05 – 18.25 Ημέρα Περιβάλλοντος, το χθες, το σήμερα, το αύριο, Βαρβάρα Πετρίδου, Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός,Γεωλόγος. M.Sc.  Ωκεανογραφίας, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας
18.25 – 18.35 Μαγικό ταξίδι σε ένα κόσμο διαφορετικό, Στέλιος Μανταδάκης, Διευθυντής ΓΕΛ Επισκοπής Ρεθύμνης  
18.35 – 18.55 ‘‘Πράσινη Δευτέρα’’ Για Το Περιβάλλον, Την Υγεία Και Την Ηθική Απέναντι Στα Ζώα, Ιωάννα Ντίνου, Καθηγήτρια Γαλλικής, MEd, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Γ’ Αθήνας
18.55– 19.25 Η Βιοποικιλότητα Στην Εκπαίδευση Για το Περιβάλλον και Την Αειφορία, Μαρία Σπαρτινού, Δρ. Βιολόγος, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων, Δ.Δ.Ε Κυκλάδων
19.25 – 19.45 Εκτός Τόπου Διατήρηση Αυτόχθονων Φυτών Της Ελλάδας: Προκλήσεις Και Ευκαιρίες Για Την Αξιοποίηση Των Φυτογενετικών Πόρων Και Την Αποκατάσταση Της Ιδιομορφίας Των Οικοσυστημάτων, Νικόλαος Κρίγκας, Δρ. Βιολογίας-Συστηματικής Βοτανικής, Εντεταλμένος Ερευνητής Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα
19.45 – 20.00 Συζήτηση και Αξιολόγηση

 

Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας – Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Παρουσιάσεις Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Aγωγής Υγείας/Πολιτιστικών Θεμάτων, 10 & 11 Ιουνίου 2021

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την  Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων δια της Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων, προτίθενται να διοργανώσουν διήμερο διαδικτυακών παρουσιάσεων Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, στις 10 & 11 Ιουνίου 2021, ενδεικτικές ώρες παρουσιάσεων: 18.00-21.00, για τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Για τον καλύτερο προγραμματισμό της εκδήλωσης παρακαλούμε τα σχολεία που υλοποιούν Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Π.Ε., Α.Υ., Π.Θ.) και που  επιθυμούν να συμμετάσχουν,  να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQxyNgBJmuGR7BbJn503ROxmqVc-kGA2N-JLmdJnpVpgo__w/viewform

Η διάρκεια της κάθε παρουσίασης θα είναι περίπου 10-15΄και θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των σχολείων.

Στις παρουσιάσεις που θα μας σταλούν, προτρέπουμε τους/τις εκπαιδευτικούς να συμπεριλάβουν μεθόδους και  τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων, τα παραχθέντα, τα συναισθήματα των μαθητών/τριών και τα αποτελέσματα των δράσεών τους (σε περίπτωση που είχαν την δυνατότητα να κάνουν). Επισήμανση: οι παρουσιάσεις γίνονται από μαθητές/τριες και έχουν ως βασικό στόχο την διάχυση των καλών πρακτικών κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων.

Τα PPTs/αφίσες/Videos τα οποία θα περιέχουν αποκλειστικά γνωστικό περιεχόμενο, χωρίς δράσεις/δραστηριότητες/μεθοδολογία/αποτελέσματα του προγράμματος, δεν θα γίνουν δεκτά. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής : η έγκαιρη αποστολή του υλικού παρουσίασης έτσι ώστε να αποθηκευθεί (αποστολή υλικού έως την Δευτέρα 07-06-2021).

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος : Παρασκευή 04-06-2021.

Οι υπεύθυνοι/ες  εκπαιδευτικοί των προγραμμάτων των σχολείων που θα παρουσιάσουν, θα ειδοποιηθούν για τις λεπτομέρειες στα προσωπικά τους e-mails, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας – Επιμορφωτικό εξ αποστάσεως Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 26 Μαΐου 2021

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υποστήριξης των εκπαιδευτικών και της ενδυνάμωσης στο έργο τους, συνεργάζεται με τις  Διευθύνσεις  Β΄/θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων, Ημαθίας και Ρεθύμνου δια των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, για την διοργάνωση Επιμορφωτικού εξ αποστάσεως Σεμιναρίου με θέμα:

‘‘Εκπαιδευτική πλατφόρμα Real Science’’

 Θέμα του σεμιναρίου θα είναι η παρουσίαση της Εκπαιδευτικής πλατφόρμας, της φιλοσοφίας της, του ανθρώπινου δυναμικού της και της σύνδεσής της με την εκπαιδευτική διαδικασία,  τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων και τα εργαστήρια νέων δεξιοτήτων.

Πρόκειται για μια  εκπαιδευτική πλατφόρμα https://realscience.gr/ η οποία  μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους καθηγητές/τριες  όλων των ειδικοτήτων, αφού έχει στόχο να συμβάλλει, στην προώθηση της γνωριμίας με την επιστήμες, την έρευνα  και  τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών/τριών.

Η πλατφόρμα έχει εγκριθεί από το ΥΠΑΙΘ (αρ. έγκρισης 15-4-2021, Αρ.Πρωτοκόλλου:Φ.1/ΝΤ/74952/43735 /Δ7 ) για το Σχολικό έτος  2020-21.

Το εγχείρημα υποστηρίζεται αποκλειστικά από εθελοντές επιστήμονες.   Η εκπαιδευτική πλατφόρμα μπορεί να αξιοποιηθεί από όλους/ες  τους/τις  εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο διδασκαλίας ή εκπόνησης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων,  όταν  οι μαθητές χρειάζονται πρόσβαση σε πρωτογενείς πηγές (επιστήμονες) , και σε όλους τους τύπους σχολικών μονάδων και δομών αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Ειδικά για τις κλειστές δομές εκπαίδευσης ή  για τηλεκπαίδευση  είναι ιδανική αφού  εμπλουτίζει την εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς φυσική παρουσία των επιστημόνων- συμβούλων.  

H γνωριμία και συνέντευξη με επαγγελματίες και σημαντικές προσωπικότητες, (role model) είναι βασικό στοιχείο της προτεινόμενης μεθοδολογίας.   Η συνάντηση με τον ειδικό κάθε μαθήματος φέρνει την βιωματική μάθηση στην τάξη , με τον πιο διαδραστικό, θελκτικό και ασφαλή τρόπο.

Το σεμινάριο μπορεί να φιλοξενήσει έως 300 εκπαιδευτικούς των παραπάνω Διευθύνσεων και  θα γίνει σε πλατφόρμα ΖΟΟΜ.

Θα τηρηθεί η αναλογικότητα

Ενδεικτικό Πρόγραμμα  

Καλωσόρισμα από τις Υπεύθυνες ΠΕ, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών    Δραστηριοτήτων  κ.κ. Ιωάννα Δεκατρή, Ιωάννα Ντίνου,  Βαρβάρα Πετρίδου, Λένα Δημητριάδου , Κερασία Πετρογιάννη
Ομιλητές:

Παρεμβάσεις από τους συμμετέχοντες
Ερωτήσεις
Αξιολόγηση- Προτάσεις

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα την Τετάρτη 26 Μαΐου  (18.00 έως 20.00) και στους/στις συμμετέχοντες/ουσες θα δοθεί σχετική βεβαίωση τεσσάρων (4) διδακτικών ωρών.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους/τις εκπαιδευτικούς των συνεργαζόμενων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, με προτεραιότητα στους/στις εκπαιδευτικούς που υλοποιούν Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 στις 14:00

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν θα λάβουν με e-mail τον απαραίτητο σύνδεσμο για τη συμμετοχή τους στην πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Webex. (ΠΡΟΣΟΧΗ: να ελέγχετε και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία).

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας – Επιμορφωτική Δράση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με δημιουργία αφίσας, σε συνεργασία με τη Δ.Δ.Ε. Κυκλάδων ‘‘Το 1821 Παράθυρο για το Δικό μου Βιώσιμο και Δημιουργικό Μέλλον’’

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, συνεργάζεται με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων δια της Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων και προσκαλεί τις σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς της, να λάβουν μέρος στη μαθητική δράση με θέμα:

‘‘Το 1821 Παράθυρο για το Δικό μου Βιώσιμο και Δημιουργικό Μέλλον’’

Σκοπός της δράσης είναι οι μαθητές/τριες να προβληματιστούν και να: Α) συνθέσουν ένα σχετικό μήνυμα για το πώς αντιλαμβάνονται την αξία του εορτασμού των 200 ετών από την ελληνική Επανάσταση ως εφαλτήριο για το δικό τους βιώσιμο και δημιουργικό μέλλον και Β) να προβάλλουν αυτό το μήνυμα σχεδιάζοντας σχετική αφίσα.

Η φιλοτέχνηση της αφίσας μπορεί να είναι ψηφιακή ή χειροποίητη, με υλικά εικαστικής έκφρασης ανακυκλώσιμα ή/και φυσικά, όπως πλαστικά μικροαντικείμενα, άμμος, κοχύλια, αποξηραμένα φύλλα κ.λπ. Επιπλέον μπορεί να είναι ατομικό ή και ομαδικό έργο. Η χειροποίητη δημιουργία θα φωτογραφηθεί και θα αποσταλεί σε αρχείο εικόνας (jpg, png). Η μαθητική δράση απευθύνεται σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των δυο συνεργαζόμενων Διευθύνσεων. Όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν αναμνηστικά διπλώματα και τα καλύτερα έργα θα συμπεριληφθούν σε ψηφιακό επετειακό λεύκωμα.

Οι καλύτερες αφίσες (3-4 φωτογραφίες) που θα δημιουργηθούν στην σχολική μονάδα θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην διεύθυνση grpere@dide-v-ath.att.sch.gr   μέχρι τις 24 Μαΐου 2021.

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας – Επιμορφωτικό εξ αποστάσεως Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 12 Μαΐου 2021

Η  Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Β΄ Αθήνας  δια  της  Υπευθύνου Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης,  στο  πλαίσιο  της  υποστήριξης  των  εκπαιδευτικών  και  της ενδυνάμωσης στο έργο τους, συνεργάζεται με την  Διεύθυνση Β΄/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων δια  της  Υπευθύνου  Σχολικών  Δραστηριοτήτων, για  την  διοργάνωση  Επιμορφωτικού  εξ αποστάσεως Σεμιναρίου με θέμα:

Δημιουργώ Αφίσες Με Μηνύματα ’’

Το  σεμινάριο  διοργανώνεται  με  σκοπό  να  δώσει  ιδέες  και  προτάσεις  για  δημιουργία αφισών με μήνυμα, χειροποίητες ή ψηφιακές, στο πλαίσιο προκήρυξης σχετικής μαθητικής δράσης  καθώς  επίσης  και  της  προετοιμασίας  των  ομάδων  για  την  ολοκλήρωση  και  τις παρουσιάσεις των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα την Τετάρτη 12 Μαΐου  (18.00  έως  21.00)  και  στους/στις συμμετέχοντες/ουσες θα  δοθεί  σχετική βεβαίωση τεσσάρων (4) διδακτικών ωρών.
Το  σεμινάριο  απευθύνεται  σε  όλους  τους/τις  εκπαιδευτικούς  των  συνεργαζόμενων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Ενδεικτικό Πρόγραμμα

Τετάρτη 12/05/2021

18.00-18.10 Χαιρετισμοί
18.10-18.30 ‘‘Σχεδιάζω, Σχεδιάζεις, Σχεδιάζουμε…’’ Γνωριμία και δέσιμο ομάδας  κ. Μαρία – Γεωργία Σπαρτινού
18.30-19.00 ‘‘Μηνύματα Μέσα Από την Τέχνη της Αφίσας’’ κ. Βαρβάρα Πετρίδου
19.00-19.30 ‘‘Ο Σχεδιασμός Αφίσας ως Παιδαγωγική Δραστηριότητα στα Προγράμματα  Σχολικών Δραστηριοτήτων Και Η Συμβολή του Στην Καλλιέργεια Δεξιοτήτων’’ κ. Μαρία – Γεωργία Σπαρτινού
19.30-20.45 ‘‘Σχεδιάζοντας Αφίσες … με το PosterΜyWall’’ Εργαστήριο κ.κ. Αγγέλα Μεταλληνού & Βαρβάρα Πετρίδου   
20.45–21.00 Συζήτηση – Αξιολόγηση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ Αγγέλα, MΕd, ΠE07 Γερμανικών, Β΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού ΠΕΤΡΙΔΟΥ  Βαρβάρα, Μηχανολόγος,  Γεωλόγος  Msc Ωκεανογραφίας,  Υπεύθυνη  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

ΣΠΑΡΤΙΝΟΥ Μαρία – Γεωργία, Δρ Βιολόγος, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε  Κυκλάδων

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 στις 15:00.

Οι  εκπαιδευτικοί  που  θα  συμμετάσχουν  θα  λάβουν  με  e-mail  τον  απαραίτητο σύνδεσμο  για  τη  συμμετοχή  τους  στην  πλατφόρμα  σύγχρονης  τηλεκπαίδευσης  Webex. (ΠΡΟΣΟΧΗ: να ελέγχετε και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία).

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας – Επιμορφωτικό εξ αποστάσεως Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο «Τα σχολεία μελετούν τους σεισμούς», 20 Απριλίου 2021

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄, Β΄, Γ΄ Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής & Δυτικής Αττικής, Αχαϊας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄, Γ΄ & Δ΄Αθήνας, Αχαϊας, Ημαθίας, Ρεθύμνου & Πέλλας, δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων, προτίθεται να διοργανώσει επιμορφωτικό εξ αποστάσεως Σεμινάριο στο πλαίσιο ενημέρωσης σε θέματα αντισεισμικής προστασίας, με θέμα:

«Τα σχολεία μελετούν τους σεισμούς»

σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και την Ελληνογερμανική Αγωγή.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 20 Απριλίου 2021, ώρες 18:00-20:00.

Η πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της Θεσσαλίας έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη ανησυχία. Όμως ο σεισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο με το οποίο πρέπει να μάθουμε να ζούμε. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζονται σεμινάρια για εκπαιδευτικούς για να παρουσιαστούν οι δραστηριότητες του Δικτύου Σχολικών Σεισμογράφων.
Στο σεμινάριο οι εκπαιδευτικοί θα γνωρίσουν τις δράσεις του Δικτύου Σχολικών Σεισμογράφων και θα ενημερωθούν για το πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα από τους σχολικούς σεισμογράφους στο σχολείο. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι για μαθητές Δημοτικού Σχολείου που έχει αναπτύξει η ομάδα TALOS του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με στόχο να ευαισθητοποιήσει τους μικρούς μαθητές σχετικά με τις φυσικές καταστροφές.
Τέλος, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν για τον Σχολικό Διαγωνισμό «Φτιάξε τον Ψηφιακό σου Σεισμογράφο» που διοργανώνεται και για την φετινή σχολική χρονιά (2020-2021) από την Ελληνογερμανική Αγωγή σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Ανταποκρινόμενοι στις έκτακτες συνθήκες λόγω της πανδημίας, στη φετινή διοργάνωση καλούνται ομάδες μαθητών σε συνεργασία με τους καθηγητές τους, να κατασκευάσουν ένα ψηφιακό μοντέλο ενός αυτοσχέδιου σεισμογράφου και να περιγράψουν την όλη διαδικασία κατασκευής σε μία έκθεση συνοδευόμενη από φωτογραφικό ή άλλου είδους οπτικοακουστικό υλικό και να καταθέσουν τις συμμετοχές τους έως τις 10 Μαΐου 2021.

Ενδεικτικό Πρόγραμμα

18.00-18.05 Χαιρετισμός– Εισαγωγή
18.05-18.35 «Τα σχολεία Μελετούν τους Σεισμούς», Δρ. Γεράσιμος Χουλιάρας, Διευθυντής Έρευνας του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
18.35-19.30 «Εκπαιδευτικά Σενάρια για Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», Γρηγόρης Μηλόπουλος, Ελληνογερμανική Αγωγή και Γιώργος Πρώιας / Σπύρος Κούριας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
19.30-19.50 «Ο Διαγωνισμός Φτιάξε τον Δικό σου Σεισμογράφο», Νίκος Ζυγουρίτσας, Ελληνογερμανική Αγωγή
19.50-20.00 Ερωτήσεις

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : Δευτέρα 19 Απριλίου 10π.μ..

Στη συνέχεια θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για τον τρόπο σύνδεσης στην διαδικτυακή επιμόρφωση. Παρακαλούμε να ελέγχετε και την ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής.

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου – Πρόσκληση για την υλοποίηση διαδικτυακών επισκέψεων στα εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα (εκτός Χίου)

Το ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου, στα πλαίσια των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από το ΤΔΥ του, (Υποέργο 2, Άξονας Προτεραιότητας 6, Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β’ Κύκλος) και στα πλαίσια της εκπαίδευσης  για το περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, προσκαλεί εκπαιδευτικούς με τις  Σχολικές τους  ομάδες  των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Επικράτειας (εκτός Χίου), για την υλοποίηση διαδικτυακών επισκέψεων εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων του ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου.

Η πρόσκληση αφορά (κατά σειρά προτεραιότητας).

Α) Εκπαιδευτικούς με τις σχολικές ομάδες τους (εκτός Χίου), που υλοποιούν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Σχολικών Δραστηριοτήτων κατά το τρέχον σχολικό έτος 2020 -2021.

Β)  Εκπαιδευτικούς με τις σχολικές ομάδες τους (εκτός Χίου), που πρόκειται να υλοποιήσουν   πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Σχολικών Δραστηριοτήτων στο μέλλον.

Παρακαλούνται οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων/Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ή οι αντίστοιχοι τομείς ευθύνης) των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Επικράτειας, να αποστείλουν σχετικούς πίνακες και τις αιτήσεις των σχολικών ομάδων του τομέα ευθύνης τους (σε μορφή Word), ηλεκτρονικά και με ταχυδρομείο μέχρι την Τρίτη  20 Απριλίου 2021.  Σχετική αίτηση επισυνάπτεται.

Τα προγράμματα θα υλοποιούνται, στη διαδικτυακή πλατφόρμα WΕBEX και θα είναι καταλλήλως προσαρμοσμένα για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, ακολουθώντας όμως τη βασική δομή τους.

Πληροφορίες για τα προγράμματα στο Έγγραφο του ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου

Αίτηση για συμμετοχή σε ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (εκτός Χίου).doc

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων