ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΣ είπε πριν από 11 μήνες, 1 εβδομάδα :

Ψηφιακά εργαλεία δημιουργίας, επεξεργασίας και διαμοιρασμού βιντεομαθημάτων. Ψηφιακές πλατφόρμες διαχείρισης της μάθησης (LMS)