ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΣ είπε πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες :

Ψηφιακά εργαλεία δημιουργίας, επεξεργασίας και διαμοιρασμού βιντεομαθημάτων. Ψηφιακές πλατφόρμες διαχείρισης της μάθησης (LMS)