ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ είπε πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα :

Καλησπέρα σας,
Θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήματα για τα Erasmus+ προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1) Δικαιούνται οι καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να συμμετάσχουν σε training cources Erasmus+ (για καθηγητές) στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς;
2) Τι γίνεται όταν μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμμετάσχουν σε Erasmus+ προγράμματα (YE) με ομάδες εκτός σχολείου αλλά κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς;

Το υπουργείο καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθούν την ενεργό συμμετοχή των νέων στα κοινά τόσο σε τοπικό αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Θεωρώ τουλάχιστον απαράδεκτο να προωθείτε τα Erasmus+ προγράμματα αλλά οι μαθητές να παίρνουν κανονικά απουσίες όταν αυτά δεν πραγματοποιούνται από την σχολική μονάδα αλλά με κάποιον οργανισμό εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ του Υπουργείου Παιδείας. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ (υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας) εγκρίνει προγράμματα για νέους αλλά δεν μπορούν να συμμετάσχουν γιατί οι απουσίες θα μπούνε κανονικά. Για παράδειγμα εγώ αποφασίζω να συμμετάσχω σε Erasmus+ με μία ομάδα του δήμου μας για 7 ημέρες. Οι 5 μέρες θα είναι σχολικές έτσι εγώ θα πάρω 35 απουσίες. Το Υπουργείο Παιδείας και ο κ. Γαβρόγλου προωθούν τη μη τυπική μάθηση, την έρευνα και γενικότερα την βιωματική μάθηση που προσφέρονται μέσα από τα προγράμματα Erasmus αλλά μόνο στα λόγια; Τελικά πως προωθείτε αυτά τα προγράμματα (Erasmus+) που ουσιαστικά το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας τα εγκρίνει και πως ωθείτε τους μαθητές να λάβουν μέρος σε αυτά όταν τους επιβαρύνετε με απουσίες;

Ευχαριστώ πολύ,
Άγγελος Αραμπατζής

Μαθητής, ΓΕΛ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ