ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ είπε πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα :

Εδώ μπορούμε να συζητούμε για την 8η δράση που αφορά στην διοργάνωση Γενικών ή/και Εσωτερικών Σχολικών Διαγωνισμών