ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ είπε πριν από 9 μήνες :

Εδώ μπορούμε να συζητούμε για την 7η Δράση που αφορά στην σύμπηξη χορευτικού συγκροτήματος Δ/θμιας Εκκλ/κής Εκπ/σης