ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ είπε πριν από 6 μήνες :

Εδώ μπορούμε να συζητούμε για την 6η δράση που αφορά στην ενεργοποίηση Συλλόγων Αποφοίτων