ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ είπε πριν από 9 μήνες, 4 εβδομάδες :

Εδώ μπορούμε να συζητούμε για την 6η δράση που αφορά στην ενεργοποίηση Συλλόγων Αποφοίτων