ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ είπε πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα :

Εδώ συζητούμε για την 5η δράση που αφορά στην διοργάνωση διαγωνισμών και πρωταθλημάτων