ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ είπε πριν από 10 μήνες :

Εδώ συζητούμε για την 5η δράση που αφορά στην διοργάνωση διαγωνισμών και πρωταθλημάτων