ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ είπε πριν από 7 μήνες, 4 εβδομάδες :

Εδώ συζητούμε για την 5η δράση που αφορά στην διοργάνωση διαγωνισμών και πρωταθλημάτων