ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ είπε πριν από 3 μήνες :

δώ μπορούμε να συζητούμε για την 4η δράση που αφορά στην δημιουργία Ηλεκτρονικού Δικτύου εξ αποστάσεως