ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ είπε πριν από 11 μήνες :

Εδώ μπορούμε να συζητούμε για την 3η δράση που αφορά στην αξιοποίηση Δυνατοτήτων και Ευκαιριών για συνεργασίες με άλλα σχολεία.