• Οι επικεφαλίδες είναι σημαντικές για την HTML διότι οι μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν τις επικεφαλίδες για να δείχνουν στην δομή και στα περιεχόμενα της ιστοσελίδας μας.

  • Οι ετικέτες επικεφαλίδων χρησιμοποιούνται με φθίνουσα σειρά και με κριτήριο την σημασία τους,δηλαδή η πιο σημαντική επικεφαλίδα είναι η h1,μετά η  h2 κ ούτο καθεξή…

  [Περισσότερα]

 • ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ τροποποίησε το άρθρο Δομή μιας ιστοσελίδας ιστολογίου της ομάδας Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: πριν από 7 μήνες

  Υπάρχουν κάποιες ετικέτες οι οποίες υπάρχουν σε κάθε html έγγραφο και είναι απαραίτητες ώστε να μπορέσει ο browser να καταλάβει πώς αυτό που διαβάζει είναι ένα html έγγραφο!
  Για αυτό κάθε έγγραφο που προορίζετε για ιστοσελίδα και γράφεται με html πρέπει να περιέχει τις παρακάτω βασικές ετικέτες :

  • <html></html>
  • <head></he…

  [Περισσότερα]

 • Σε αυτό το άρθρο θα μάθουμε τα βασικά της html.
  Eισαγωγή
  Τι είναι HTML?

  • HTML= Hyper Text Markup Language.
  • Η HTML δεν είναι γλώσσα προγραμματισμού, είναι μία γλώσσα η οποία βοηθά στην αναπαράσταση ενός συνόλου εικόνων, κειμένου κ.α στον browser.
  • Η HTML χρησιμοποιεί ετικέτες για να περιγράψει ιστοσελίδες, δηλαδή, όπως θα…

  [Περισσότερα]