Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015

Γλώσσα: Μπήκαμε σε καινούρια ενότητα 6 και στο κείμενο ¨Αυτόχθονες λαοί» και θα έχουν τις εργασίες  1 και 3 της σελίδας 81 στο πρόχειρο τετράδιό τους.

Φυσική: Από τις σελίδες 85 και 87 θα έχουν να διαβάσουν τους πίνακες με τις κατηγορίες των ζώων.

Ιστορία: Προχωρήσαμε και κάναμε το μάθημα «Φιλική Εταιρεία«. Τους έδωσα το μάθημα σε μορφή ερωτήσεων και μπορούν να το διαβάσουν με τους τρόπους που κατά καιρό αναφέρω απ αυτήν εδώ τη σελίδα.

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015

Γλώσσα: Δεν προχωρήσαμε. Κάναμε επανάληψη πάνω στα γραμματικά φαινόμενα της ενότητας 4 και γράψαμε πολλές ασκήσεις στο πρόχειρο τετράδιο. Για αύριο δόθηκε μια φωτοτυπία συμπλήρωμα σε όλα αυτά που κάναμε.

Μαθηματικά: Λύσαμε πολλές ασκήσεις στον πίνακα πάνω στην πρόσθεση ετερωνύμων κλασμάτων. Η γνώση της ενότητας αυτής υπάρχει στο μυαλό των παιδιών  από πέρσι μιας και είναι ύλη της Ε΄τάξης, απλά είναι θέμα χρόνου να την επαναφέρουν στη μνήμη τους. Έτσι θα έχουν από το τετράδιο εργασιών τη 2η άσκηση και το 1ο και 2ο πρόβλημα της σελίδας 15.

Ιστορία: Γράψαμε μια επανάληψη πάνω στην ενότητα που κάναμε.

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015

Γλώσσα: Σήμερα κάναμε και το τελευταίο μάθημα της 4ης ενότητας. Για το σπίτι θα έχουν από το βιβλίο της γλώσσας και στη σελίδα 66 την εργασία 6, καθώς και από το τετράδιο εργασιών την εργασία 14 της σελίδας 42.

Μαθηματικά: Κάναμε το μάθημα 22 στη σελίδα 51 «Σύγκριση και διάταξη κλασμάτων». Από το τετράδιο εργασιών και στο μάθημα αυτό 1, 2, 3 και 4  της σελίδας 13.

Γεωγραφία: Κάναμε το μάθημα «Μεγάλες οροσειρές και μεγάλες πεδιάδες». Από το μάθημα αυτό θα μάθουν μόνο τον πίνακα της σελίδας 49 καθώς θα έχουν τις εργασίες 1 και 3 του τετραδίου της Γεωγραφίας.

Θρησκευτικά: Το μάθημα είναι: «Χτίζουμε τη ζωή μας σε γερά θεμέλια». Σημειώσαμε μόνο την παραβολή και τη σημασία της. Αυτήν θα μάθουν τα παιδιά.

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015

Επειδή η εβδομάδα που μας πέρασα ήταν ελλιπής από μαθήματα λόγω των εορτών και της απουσίας μου, δεν έδωσα εργασίες γλώσσας για την ερχόμενη Δευτέρα. Από το τετράδιο εργασιών λοιπόν και στη σελίδα 40 θα έχουν τις εργασίες 12α και 12β.

Μαθηματικά: Προχωρήσαμε στο μάθημα 21 και μιλήσαμε για τα ισοδύναμα κλάσματα. Από το μάθημα αυτό που σημειωτέον είναι ύλη της περσινής τάξης, άρα επανάληψη στα περσινά, θα έχουν για το σπίτι από το τετράδιο εργασιών τις ασκήσεις 2,3 4 και το 2ο πρόβλημα.

Φυσική: Μπήκαμε στη νέα ενότητα στα «ΖΩΑ» και θα έχουν να μάθουν τους δύο πίνακες από τις σελίδες 84 και 85 που γράψαμε για τα ασπόνδυλα και σπονδυλωτά ζώα.

Θρησκευτικά:Από τη σελίδα 48 κάναμε το μάθημα «Όταν λέμε πάντα την αλήθεια«. Σημειώσαμε τα κομμάτια που θα μελετήσουμε τη Δευτέρα.Αυτά λοιπόν θα έχουν για διάβασμα.

Γεωγραφία:Δεν προχωρήσαμε κάναμε κάποιες εργασίες του τετραδίου των εργασιών. Θα έχουν όμως για τη Δευτέρα το μάθημα που είχαν να μάθουν καθώς και το γεωγραφικό γλωσσάρι της σελίδας 48.

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2015

Γλώσσα: Κάναμε το τελευταίο μάθημα για την επέτειο του Πολυτεχνείου, αφού πρώτα γράψαμε άγνωστη ορθογραφία και λύσαμε κάποιες γραμματικές ασκήσεις επανάληψης στο τετράδιο της ορθογραφίας. Για το σπίτι θα έχουν να αναγνωρίσουν μια πρόταση που τους έγραψα στον πίνακα και να κάνουν χρονική αντικατάσταση στο πρόσωπο και στον αριθμό που βρίσκονται τα δυο ρήματα που τους έδωσα επίσης.

Μαθηματικά:Λύσαμε τις ασκήσεις του μαθήματος 19 και 20 που είχαμε για το σπίτι και ολοκληρώσαμε το μάθημα με τη θεωρία και τις ασκήσεις του βιβλίου των μαθηματικών. Για το σπίτι θα έχουν τις εργασίες του τετραδίου των μαθηματικών στις σελίδες 9 και 10, δηλαδή το 1ο το 20 και 3ο πρόβλημα καθώς και τη δραστηριότητα.

Γεωγραφία:Κάναμε το κεφάλαιο 12 «Το ανάγλυφο της γης». Θα μάθουν τα σημεία που υπογραμμίσαμε καθώς και το λεξιλόγιο του μαθήματος.

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015

Μαθηματικά: Λύσαμε όλες τις ασκήσεις του μαθήματος 19 που είχαμε για το σπίτι καθώς και τις ασκήσεις του τετραδίου στο μάθημα 20 1,2,3 και 4. Το ευχάριστο είναι πως τα παιδιά θυμούνται πολύ καλά τις πράξεις των κλασμάτων από την περσινή χρονιά κι αυτό για μένα είναι μεγάλη ικανοποίηση. Για τη Δευτέρα θα έχουν από το μάθημα 19 του τετραδίου των μαθηματικών τις υπόλοιπες εργασίες.

Φυσική: Κάναμε τη λειτουργία της διαπνοής των φυτών. Έτσι ολοκληρώθηκε η ενότητα με τα φυτά. Την Δευτέρα θα τους δώσω τα κομμάτια που πρέπει να μάθουν καλά για να γράψουμε ένα τεστάκι πάνω στην ενότητα. Εδώ θα θελα να σας πω, πως το τεστ που μπαίνει δεν έχει το χαρακτήρα της τιμωρίας σ αυτούς που δεν διάβασαν καθόλου ή λιγότερο καλά. Έχει επανορθωτικό και εμπεδωτικό χαρακτήρα και να συμπληρώσει κάποια κομμάτια που τυχόν δεν τα κατάλαβαν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Οπότε στο χέρι το δικό σας είναι να τα πείσετε  πως δεν χρειάζεται τόσο άγχος γιατί σήμερα με τη Γεωγραφία όλα ήταν με ένα βιβλίο στο χέρι.

Γεωγραφία: Δεν προχωρήσαμε αφού γράψαμε το τεστ.

Θρησκευτικά: Από τη σελίδα 38 κάναμε το μάθημα «Να συγχωρούμε τους άλλους«. Σημειώσαμε τα κομμάτια που θα μελετήσουμε τη Δευτέρα.Αυτά λοιπόν θα έχουν για διάβασμα.

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015

Μαθηματικά: Προχωρήσαμε σήμερα στο κεφάλαιο 19 και κάναμε για τα κλάσματα. Ουσιαστικά ήταν μια επανάληψη της περσινής ύλης πάνω στα κλάσματα. Τι είναι κλάσμα, σύγκριση κλασμάτων με την μονάδα, μεικτά κλάσματα και μετατροπή κλασμάτων σε δεκαδικούς αριθμούς. Για να τα ξαναθυμηθούν χωρίς να δυσκολεύονται το βιβλίο στη σελίδα 46 έχει ένα παράθεμα σε μπλε φόντο. Αυτό ας το διαβάσουν καλά. Για εργασίες στο σπίτι θα έχουν από το τετράδιο των μαθηματικών στις σελίδες 7 και 8 τις 1,2,3 και το 1ο και 2ο πρόβλημα.

Φυσική:Προχωρήσαμε στη λειτουργία της αναπνοής. Γράψαμε τις παρατηρήσεις μας κατά τη λειτουργία της αναπνοής των φυτών και βγάλαμε το συμπέρασμα τι είναι αναπνοή. Για το σπίτι θα έχουν τις εργασίες 1 και 2.

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015

Γλώσσα: Σήμερα κάναμε την ενότητα  5 «17 Νοέμβρη». Διαβάσαμε το ποίημα «Οι τρεις μέρες» της Κωστούλας Μητροπούλου , αλλά και το κείμενο «Εδώ Πολυτεχνείο».Για τη Δευτέρα θα ήθελα να μου γράψουν στο πρόχειρο τετράδιο την εργασία 3 σε 7-10 γραμμές την απάντηση της ερώτησης μόνο:»Γιατί ζητούσαν δημοκρατία; Τι δεν τους άρεσε στη δικτατορία;» Αν ανατρέξουν σε γενικές πληροφορίες για τα δυο πολιτικά συστήματα εύκολα θα βρουν 3-4 λόγους για τους οποίους η δημοκρατία είναι το πολιτικό σύστημα της προόδου των ανθρώπων.

Φυσική: Από το βιβλίο του μαθητή κάναμε την «Αναπνοή-Διαπνοή» λειτουργίες των φυτών. Θα διαβάσουν την σελίδα 62 λοιπόν και το γλωσσάρι της ενότητας στη σελίδα 63.

Ιστορία: Το μάθημα που κάναμε σήμερα ήταν: «Οι αγώνες των Σουλιωτών«. Τους έδωσα φωτοτυπία με ερωτήσεις απαντήσεις πάνω στο μάθημα. Για τη μελέτη του μαθήματος ισχύουν ότι έχουμε πει κατά καιρούς σε τούτη τη σελίδα.

Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015

Γλώσσα: Προχωρήσαμε σήμερα και κάναμε το παραμύθι «H χελώνα και ο Pεβιθάκης». Από το τετράδιο εργασιών στις σελίδες 37 και 39 θα έχουν τις εργασίες 8 , 10 και 11. Για την άσκηση 8 τους εξήγησα πως πρέπει να φτιάξουν προτάσεις με επίθετα σε συγκριτικό βαθμό.3-5 προτάσεις είναι αρκετές.

Μαθηματικά: Δεν προχωρήσαμε άλλο παρά παραμείναμε στο ίδιο μάθημα των δυνάμεων και έτσι θα έχουν τα προβλήματα 5 και 6 καθώς και τη δραστηριότητα του τετραδίου των μαθηματικών στο μάθημα 17.

Ιστορία: Το μάθημα σήμερα που κάναμε: «Τα κυριότερα επαναστατικά κινήματα», είναι πυκνογραμμένο και έχει έναν μεγάλο βαθμό δυσκολίας στην εκμάθησή του. Γι αυτό και τους έδωσα σήμερα σχεδιάγραμμα από το οποίο μπορούν να μάθουν τα βασικά. Βασικό είναι να μάθουν τα Ορλωφικά και τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή.

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015

Γλώσσα:Στην ενότητα «Διατροφή» προχωρήσαμε στο βιβλίο του μαθητή. Έτσι στην άσκηση 2β της σελίδας 57 που κάναμε στην τάξη μιλήσαμε ξανά για τα παραθετικά των επιθέτων. Τα παιδιά θα πρέπει να ανατρέξουν στη Γραμματική τους και συγκεκριμένα στις σελίδες 107-109 ν;α ξαναθυμηθούν τα παραθετικά των επιθέτων αν και τα είπαμε στην τάξη.Για το σπίτι θα έχουν τις εργασίες 3 και 4, Η άσκηση 4 θα γραφτεί στο τετράδιο του Γραπτού Λόγου. Δείξαμε πώς πρέπει να φτιάχνεται μια διαφήμιση. «Όνομα-εικόνα-σύντομη φράση-κείμενο».

Μαθηματικά:Προχωρήσαμε στο κεφάλαιο 17 και στις δυνάμεις. Για το σπίτι θα έχουν τις εργασίες 1,2,3 και 4 της σελίδα 39 του τετραδίου των μαθηματικών.

Θρησκευτικά: Προχωρήσαμε στο μάθημα: «Να συγχωρούμε τους άλλους».Έχουν να διαβάσουν τα κομμάτια του μαθήματος που υπογραμμίσαμε.

Γεωγραφία: Κάναμε τις «Ζώνες Βλάστησης». Κι εδώ ισχύουν ότι είπαμε και για τα θρησκευτικά. Θα διαβάσουν τα κομμάτια που σημειώσαμε.