Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016

Γλώσσα: Από το βιβλίο της Γλώσσας και από την ενότητα 9 θα έχουν την εργασία 6, όπου θα πρέπει να περιγράψουν  πως παίζουν ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. Δίνονται οδηγίες από την άσκηση, καθώς και είπαμε ένα παράδειγμα πώς πρέπει να γραφτεί.

Ιστορία: Το μάθημα το σημερινό είναι «Ο Φιλελληνισμός». Τους έδωσα το μάθημα σε μορφή ερωτήσεων και είναι προτιμότερο να το μελετήσουν από το φυλλάδιο γιατί είναι γραμμένο πιο απλά.

Φυσική: Ολοκληρώσαμε το κεφάλαιο με ένα τεστ. Αύριο ξεκινάμε το καινούριο μας κεφάλαιο.

Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016

Γλώσσα: Στην ενότητα 9 προχωρήσαμε στο μάθημα: «Μηχάνημα». Δεν έχουν ασκήσεις από το βιβλίο. Τους έδωσα μια φωτοτυπία με ασκήσεις πάνω στα γραμματικά φαινόμενα της ενότητας.

Μαθηματικά: Γράψαμε επαναληπτικό τεστ πάνω στα ανάλογα και στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά. Σε γενικές γραμμές έμεινα ικανοποιημένος από την προσπάθειά τους.Για την επομένη διάλεξα να τους δώσω 3 προβληματάκια περισσότερο δύσκολα αφού απαιτούνται βοηθητικές πράξεις για τη λύση τους.Το 1ο πρόβλημα λύθηκε ήδη στο διαγώνισμα που έγραψαν. Το δεύτερο απαιτεί να λυθεί με δυο πίνακες ή με δυο απλές μεθόδους των τριών. Είναι από τα προβλήματα που λύναμε παλιότερα με τη σύνθετη μέθοδο των τριών. Επειδή δεν έχουμε ξαναλύσει τέτοια προβλήματα δεν απαιτώ να λυθούν από εσάς. Αφήστε τα, θα τα λύσουμε μαζί.

Ιστορία: Κάναμε το μάθημα: «Οι αγώνες του Καραϊσκάκη». Τους έδωσα το σχεδιάγραμμα της ιστορίας σήμερα.

Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016

Μαθηματικά: Προχωρήσαμε στο μάθημα 39 «Λύση αντιστρόφων ποσών με απλή μέθοδο των τριών». Θα έχουν από το τετράδιο εργασιών τα προβλήματα 2,3,4, 5 και 6 σελίδες 11 και 12.

Φυσική: Ολοκληρώσαμε την ενότητα «Κυκλοφορικό σύστημα». Θα διαβάσουν τα μαθήματα από το πράσινο βιβλίο και την Τετάρτη θα γράψουμε επαναληπτικό διαγώνισμα.

Γεωγραφία: Κάναμε το μάθημα 25  που είναι ο οριζόντιος διαμελισμός της Ευρώπης.

Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2016

Μαθηματικά: Κάναμε το μάθημα 38 την απλή μέθοδο των τριών στα ανάλογα ποσά. Ήδη την είχαμε πει στα προηγούμενα μαθήματα και παρατηρήθηκε ότι είναι μια γνώση που εμπεδώθηκε καλά από όλη την τάξη. Ως εκ τούτου θα έχουν τα προβλήματα 3,4 ,5 και 6 των σελίδων 9 και 10 του τετραδίου των μαθηματικών. Σας θυμίζω πως είναι απαραίτητο να διαβάζουν από το βιβλίο του μαθητή τη θεωρία του μαθήματος.

Φυσική: Από το βιβλίο του μαθητή να διαβάσουν και να μάθουν καλά τη σελίδα 92 που αφορά το αίμα και τις αρτηρίες και φλέβες.

Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016

Καλό μήνα σε όλους σας!!!!

Γλώσσα: Από το βιβλίο της γλώσσας και στις σελίδες 46 και 47 θα έχουν τις εργασίες 8 και 9. Για την 8 εργασία έδωσα οδηγίες για το πως θα την κάνουν. Θα γράψουν μόνο την πρώτη σειρά της άσκησης στο τετράδιο του γραπτού λόγου. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο: wikipedia ελληνικά.

Μαθηματικά: Στα μαθηματικά δεν προχωρήσαμε, απλά είπαμε πως τα προβλήματα με τα αντιστρόφως ανάλογα ποσά λύνονται και με αναγωγή στην μονάδα, κάνοντας πρώτα έναν πολλαπλασιασμό και ύστερα διαίρεση.

Γεωγραφία: Κάναμε το μάθημα 24 «Η Ευρώπη». Από τη σελίδα 84 θα μάθουν τα κομμάτια από: «Οριζόντιος διαμελισμός ως το τέλος της σελίδας.»

Θρησκευτικά: Στη σελίδα 76 θα διαβάσουν μόνο την τελευταία παράγραφο.

Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2016

Μαθηματικά: Ολοκληρώσαμε την ενότητα με τα αντιστρόφως ανάλογα ποσά. Εδώ θα κάνουμε ένα δυο μαθήματα ακόμα για να εμπεδωθούν καλύτερα. Έτσι για αύριο έχουν 4 προβληματάκια τα οποία θα τα λύσουν με πινακάκι και εξίσωση. Αυτά είναι:

1η. Για να στρωθεί η πλατεία του χωριού με πλάκες, πρέπει να δουλέψουν 8 εργάτες για 5 ημέρες. Πόσοι εργάτες θα τελειώσουν την πλακόστρωση σε 2 ημέρες;

2η. Σε μια στρατιωτική άσκηση, οι 30 στρατιώτες έχουν τρόφιμα για 10 ημέρες. Πόσοι στρατιώτες θα περάσουν με τα ίδια τρόφιμα για 15 ημέρες;

3η. Ένα πλοίο, το οποίο πλέει με ταχύτητα 80 μιλίων την ώρα, φτάνει στον προορισμό του σε 12 ημέρες. Σε πόσες ημέρες θα φτάσει στον προορισμό του, αν πλέει με ταχύτητα 60 μιλίων την ώρα;

4η. Σε μια κατασκήνωση προσφύγων, με μια μερίδα των 900 γραμμαρίων ημερησίως, περνούν με τα τρόφιμα που υπάρχουν, ορισμένα παιδιά 30 ημέρες. Αν πρέπει να περάσουν με αυτά τα τρόφιμα 45 ημέρες, πόσα γραμμάρια πρέπει να γίνει η μερίδα τους;

Φυσική: Κάναμε και πάλι από το βιβλίο του μαθητή και από τη σελίδα 90 θα μάθουν τη «μικρή και μεγάλη κυκλοφορία του αίματος» και το «προσέχω την υγεία μου»

 

Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016

Γλώσσα: Προχωρήσαμε στην ενότητα 9 από την οποία θα έχουν τις εργασίες 5 και 6 της σελίδας 45. Στη γραμματική κάναμε την ενότητα 4 (κανόνες συλλαβισμού, απαλοιφή φωνήεντος,έγκλιση τόνου,σημεία στίξης και τελικό -ν). Θα διαβάσουν για την ερχόμενη Τετάρτη μόνο τη σελίδα 56, και θα λύσουν την δραστηριότητα 13 της σελίδας 51.

Ιστορία: Κάναμε μέρος του μαθήματος:»Δεύτερη Πολιορκία του Μεσσολογγίου-Διονύσιος Σολωμός«, και τους έδωσα το μάθημα σε μορφή ερωτήσεων. Από το φυλλάδιο αυτό θα διαβάσουν μόνο τις δυο πρώτες ερωτήσεις. Φυσική δεν κάναμε.

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016

Γλώσσα: Οι ασκήσεις που απέμειναν από το τετράδιο εργασιών της ενότητας 7, είναι η 6 και η 7 της σελίδας 57. Αυτές θα έχουν για το σπίτι,καθώς θα πρέπει να διαβάσουν από το βιβλίο της γραμματικής και στη σελίδα 185, 186 και 187 το μάθημα:«Ξεχωρίζω τις προτάσεις με βάση τα συστατικά τους».Θα διαβάσουν καλά το συντακτικό φαινόμενο και θα λύσουν τη δραστηριότητα 36.

Μαθηματικά: Κάναμε το επόμενο μάθημα «Αντιστρόφως ανάλογα ποσά» στο κεφάλαιο 36. Από το τετράδιο εργασιών θα έχουν τις ασκήσεις 1,2 και 3.

Ιστορία: Κάναμε το μάθημα: «Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο-Ο Παπαφλέσσας». Ισχύουν ότι έχουμε πει, αφού τους δίνω το μάθημα σε ερωτήσεις καθημερινά.

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016

Γλώσσα: Για την ενότητα 7 θα έχουμε από το τετράδιο εργασιών τις εργασίες 9,10 και 11 από τις σελίδες 59 και 60.

Μαθηματικά: Δεν προχωρήσαμε, παραμείναμε στα ανάλογα ποσά. ¨ετσι θα έχουν τα παρακάτω προβλήματα να λύσουν στο τετράδιο των μαθηματικών:

Πρόβλημα 1: Μια οικογένεια καταναλώνει σε 20 ημέρες 4 κιλά και 800 γραμμάρια λάδι. Πόσα κιλά λάδι καταναλώνει το μήνα (30 ημέρες);

Πρόβλημα 2: Ένα φωτοτυπικό μηχάνημα φωτοτυπεί 96 σελίδες σε 3 λεπτά της ώρας. Σε πόσο χρόνο θα φωτοτυπήσει 352 σελίδες;

Πρόβλημα 3: Ο Αγγελής αγόρασε 6 τετράδια και έδωσε 8,40 €. Πόσα ευρώ (€) θα δώσει για να αγοράσει 8 τετράδια; (Το λύνω με αναγωγή στη μονάδα.)

Πρόβλημα 4: Ένας πεζός περπάτησε 3,5 ώρες και ένας άλλος 1,5 ώρες. Ο πρώτος διένυσε απόσταση 10,5 χιλιομέτρων. Πόση απόσταση διένυσε ο δεύτερος, αν βάδιζαν με τον ίδιο ρυθμό;

Θρησκευτικά: Από το μάθημα 22 «Στην Εκκλησία ζούμε την αδελφοσύνη» έχουμε να μάθουμε μόνο το παράθεμα.

Γεωγραφία:Η ζωή στις εύκρατες περιοχές, είναι το μάθημα που κάναμε. Θα μάθουν απ’έξω μόνο το γεωγραφικό γλωσσάρι.

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016

Μαθηματικά: Σήμερα κάναμε περισσότερες ασκήσεις πάνω στα ανάλογα ποσά και συνδέσαμε τις λύσεις των προβλημάτων με τα ανάλογα ποσά και με την λύση τους, σαν δεύτερος τρόπος με την αναγωγή στη μονάδα που είχαμε κάνει παλιότερα. Για το σπίτι θα έχουν από το τετράδιο εργασιών όλη τη σελίδα 40.

Φυσική: Από το βιβλίο του μαθητή το πράσινο, θα διαβάσουν από τη σελίδα 88 και 89 τα κομμάτια: Η καρδιά, Ο καρδιακός παλμός και πόσο αίμα αντλεί η καρδιά μας.

Γεωγραφία: Το μάθημα που κάναμε ήταν : «Η ζωή στα τροπικά δάση». Θα διαβάσουν το μάθημα 2-3 φορές, που ουσιαστικά είναι η γνωριμία της ζωής των Πυγμαίων και των Μπαντού.