18 Σεπτεμβρίου 2014

Μαθηματικά: Κάναμε τα εμβαδά. Μάθαμε λοιπόν να ξεχωρίζουμε τη μέτρηση των περιμέτρων από τα εμβαδά 3 συγκεκριμένων σχημάτων: Τετράγωνο, Ορθογώνιο Παραλληλόγραμμο και Ορθογώνιο Τρίγωνο. Από το τετράδιο εργασιών και στο μάθημα 26 θα έχουμε τις ασκήσεις γ, δ και ε.

Φυσική: Το μάθημα που σήμερα είπαμε ήταν η διαστολή και συστολή των στερεών σωμάτων. Μόνο το συμπέρασμα του μαθήματος θα έχουν να μάθουν.

Γεωγραφία: Δεν προχωρήσαμε απλά κάναμε κάποιοες ασκήσεις από το τετράδιο εργασιών της Γεωγραφίας.

16 Δεκεμβρίου 2014

Γλώσσα: Το μάθημα της ενότητας ήταν:«Φρικαντέλα, η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα».Επειδή το μάθημα δεν έχει ασκήσεις κάνουμε ασκήσεις στο τετράδιο το πρόχειρο. Έτσι για αύριο θα έχουν να κάνουν γραμματική αναγνώριση στις λέξεις: κούνησε, κυματιστά, μαγικό, ραβδί, βρεγμένα και βατραχάκια. Η δεύτερη άσκηση είναι: Να γίνει χρονική αντικατάσταση στο ρήμα «μετανιώνω».

Μαθηματικά: Από τη σελίδα 71 του βιβλίου των μαθηματικών θα έχουν τις εργασίες 1 και 2. Θα σχεδιάσουν σε μελιμετρέ χαρτί (έχει πίσω το τετράδιο των μαθηματικών) ένα τετράγωνο και ένα ορθογώνιο τρίγωνο. Σχεδιάζοντας αυτά τα σχήματα με χάρακα και μολύβι θα μπορέσουν να απαντήσουν στις ερωτήσεις των ασκήσεων 1 και 2.

Ιστορία: Το μάθημα που κάναμε είναι:«Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη στάση του «Νίκα». Ισχύουν ότι έχουμε πεί με το διάβασμα του μαθήματος. Έχουν το σχεδιάγραμμα και με δυο αναγνώσεις μαθαίνεται το μάθημα πολύ καλά. Ακόμα έχουν από το τετράδιο εργασιών την άσκηση 4 της σελίδας 17.

15 Δεκεμβρίου 2014

Γλώσσα: Σήμερα ξεκινήσαμε το δεύτερο τεύχος της Γλώσσας του μαθητή και μπήκαμε στο κεφάλαιο 8 «Χριστούγεννα»στις σελίδες 23, 24 και 25.Έτσι για το σπίτι θα έχουν από τη σελίδα 24 από τις 5 ερωτήσεις διερεύνησης του μαθήματος την 1η και 4η ερώτηση. Θα καθαρογράψουν στο πρόχειρο τετράδιο τις ερωτήσεις και θα τις απαντήσουν με ολοκληρωμένη απάντηση μέσα σε 2-3 σειρές. Τέλος θα γράψουν 3 χριστουγεννιάτικες ευχές.

Μαθηματικά: Κάναμε για τα εμβαδά και το μάθημα 25 «Το Τάγκραμ». Από τη σελίδα 69 θα έχουν τις εργασίες 2 και 3.

Φυσικά: Σήμερα μιλήσαμε για το φαινόμενο του βρασμού. Θα έχουν να μάθουν το συμπέρασμα και τη διαφορά του βρασμού με την εξάτμιση. Για το σπίτι από τη σελίδα 86 θα έχουν και τις δυο εργασίες.(1 και 2)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το καινούριο εβδομαδιαίο πρόγραμμα της τάξης μας!

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-Ε-ΤΑΞΗ 15-12-2014

12 Δεκεμβρίου 2014

Φυσική: Σήμερα διαβάσαμε στο βιβλίο του μαθητή(πράσινο) για τα φαινόμενα της τήξης της πήξης της εξάτμισης και της συμπύκνωσης και την εκμετάλλευση των φαινομένων αυτών στην καθημερινή μας ζωή. Απ” αυτά που διαβάσαμε θα έχουν να μάθουν το κομμάτι που αναφέρεται στη σελίδα 47 «χυτήρια«, «Το νερό στη φύση» σελίδα 49 και «Ιδρώτας: το ψυκτικό υγρό του ανθρώπινου σώματος» από τη σελίδα 51. Μια καλή ανάγνωση 2-3 φορές και η σωστή κατανόηση των παραπάνω υπογραμμισμένων φαινομένων είναι αρκετό για να κατανοήσουν το μάθημά τους.

11 Δεκεμβρίου 2014

Μαθηματικά: Σήμερα συνεχίσαμε τις ασκήσεις του τετραδίου των μαθηματικών στο μάθημα 24. Θα έχουν τις ασκήσεις β, γ και δ στις σελίδες 28 και 29.

Φυσική: Μάθαμε από τις σελίδες 82 και 83 το φαινόμενο της εξάτμισης και της συμπύκνωσης. Από το μάθημα αυτό θα μάθουν τα 2 συμπεράσματα πάρα πολύ καλά. Θα έχουν για το σπίτι τις εργασίες 1 και 2.

Θρησκευτικά: Κάναμε το μάθημα :«Ο ληστής που έγινε Άγιος». Θα μάθουν το κομμάτι που σημειώσαμε μόνο.

10 Δεκεμβρίου 2014

Γλώσσα: Δεν προχωρήσαμε. Κάναμε μια επανάληψη γράφοντας άγνωστη ορθογραφία και γραμματικές ασκήσεις πάνω στα φαινόμενα τα γραμματικά που διδάχτηκαν. Για τη Δευτέρα θα έχουν λοιπόν έναν πίνακα να κάνουν χρονική αντικατάσταση στο ρήμα πηγαίνω σε όλους τους χρόνους και όλες τις εγκλίσεις εκτός από το απαρέμφατο και τη μετοχή.

Μαθηματικά: Μιλήσαμε για την περίμετρο των σχημάτων. Από το μάθημα 26 θα έχουν τις ασκήσεις 1, 2 και 3 του βιβλίου. Είπαμε πώς λύνονται και επομένως μπορούν μόνα τους να τις λύσουν. Από αύριο να φέρνουν τα γεωμετρικά σχήματα και το μελιμετρέ χαρτί τους.

Ιστορία: Δεν προχωρήσαμε θα έχουν το ίδιο μάθημα για την επομέμη, απλά έχουν από το τετράδιο των εργασιών στο μάθημα «O Ιουστινιανός μεταρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία» τις εργασίες 1 και 3.

Γεωγραφία: Κάναμε το μάθημα 12  οι «Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας». Τους έχω πει και έχουν σημειώσει τι πρέπει να μάθουν.

9 Δεκεμβρίου 2014

Γλώσσα: Τελείωσε η ενότητα. Για αύριο λοιπόν έχουν τις εργασίες 7 και 8 του τετραδίου εργασιών της γλώσσας. Την 7 εργασία με τα παρώνυμα σχεδόν τη μισή την συμπληρώσαμε στην τάξη.

Μαθηματικά: Τελείωσε και η ενότητα 3. Για αύριο θα έχουν κάποιες ασκήσεις σε φωτοτυπία που πήραν.

Ιστορία: Ξεκινήσαμε τη νέα ενότητα με τον «O Ιουστινιανός μεταρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία». Πήραν το σχεδιάγραμμα. Αυτό θα μάθουν καλά αφού πρωτα διαβάσουν το μάθημάτους 2 φορές.

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014

Γλώσσα: Από το βιβλίο της γλώσσας  κάναμε από τη σελίδα 81 τις μαντινάδες «Οι φίλοι τραγουδάνε» καθώς και από τη σελίδα 82 το μάθημα: «Οι φίλοι γιορτάζουν».Από τα δυο αυτά μαθήματα θα έχουν για το σπίτι την εργασία 1 της σελίδας 81 να την γράψουν στο λεξιλόγιο.Επίσης από τις σελίδες 48 και 49 του τετραδίου της Γλώσσας θα έχουν την εργασία 6.

Μαθηματικά: Σήμερα γράφτηκε ένα μικρό τεστάκι στα μαθηματικά. Μην νομίζετε ότι μπήκε με σκοπό να αξιολογηθούν. Πιο πολύ έγινε για να καταλάβουν πως η αξιολόγηση μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε χρόνο αρκεί να είναι πάντα διαβασμένοι. Νομίζω κάποιοι σήμερα το έλαβαν το μήνυμα. Το μάθημα που κάναμε σήμερα ήταν το 21 «Στατιστική». Από το τετράδιο εργασιών θα έχουν τις εργασίες β και γ.

Φυσική: Συμπληρώσαμε τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα για τα φυσικά φαινόμενα της «τήξης» και της «πήξης». Θα έχουν να μάθουν μόνο τα συμπεράσματα. Δηλαδή τι είναι τήξη και τι πήξη.

Θρησκευτικά: Έχουν να μάθουν την ιστορία: «Ο Iησούς συναντά τον δαιμονισμένο». Θα το διαβάσουθν 2-3 φορές ανάγνωση μόνο.

5 Δεκεμβρίου 2014

Φυσική: Σήμερα προχωρήσαμε πολύ λίγο, γιατί ασχοληθήκαμε με τη θερμότητα και την κατανόηση της «ροής» της από τα πιο θερμά στα ψυχρά σώματα. Ωστόσο μιλήσαμε και για το φυσικό φαινόμενο της τήξης και της πήξης. Από το βιβλίο λοιπόν του μαθητή (πράσινο) θα έχουν να μάθουν το φαινόμενο της πήξης και της τήξης.