Παρασκευή 24 Απριλίου 2015

Μαθηματικά:Κάναμε τις ασκήσεις του τετραδίου των μαθηματικών στο μάθημα 42. Θα έχουν τις υπόλοιπες δυο του ίδιου μαθήματος 42 δηλαδή την ε και στ.

Φυσική:Από το βιβλίο του μαθητή «Ηχορρύπανση ηχοπροστασία» θα έχουν μόνο το με μια ματια της σελίδας 103.

Θρησκευτικά: Από τη σελίδα 91 θα διαβάσουν 2-3 βορές τα δυο κομμάτια της. Θα ξέρουν καλά το «Βίο του Ρωμανού»

Tετάρτη 22 Απριλίου 2015

Γλώσσα: Από την ενότητα 13  κάναμε το μάθημα «Ένα ελληνικό μοναστήρι». στη σελίδα 13. Από το μάθημα αυτό θα έχουν την εργασία 5 από τη σελίδα 17.

Ιστορία: Το μάθημα: «Η ανάκτηση της Πόλης από τον Μιχαήλ Η΄, τον Παλαιολόγο»  είναι αυτό που πρέπει να μάθουν. Δόθηκε σχεδιάγραμμα του μαθήματος και ισχύουν όσα έχουμε πει κατά καιρούς για το διάβασμα του μαθήματος.

Τρίτη 21 Απριλίου 2015

Γλώσσα: Από το τετράδιο εργασιών της Γλώσσας και από τη σελίδα 30 θα έχουν τις εργασίες 4 και 5. Η 4 είναι μετατροπή των προτάσεων από την παθητική σύνταξη σε ενεργητική. Την έχουμε πει στην τάξη προφορικά. Η 5 είναι εύκολη σαν εργασία.

Μαθηματικά: Στο μάθημα 42 κάναμε για τα τρίγωνα και είπαμε για το άθροισμα των γωνιών τους πως είναι πάντα 180 μοίρες. Εκεί εντοπίζονται και τα προβλήματα που δίνονται πάνω στα τρίγωνα. Στις σελίδες 34 και 35 θα έχουν τις εργασίες α,β , γ και δ.

Ιστορία: Κάναμε το μάθημα «Τα ελληνικά κράτη μετά την Άλωση» . Δόθηκε σχεδιάγραμμα του μαθήματος και ισχύουν όσα έχουμε πει κατά καιρούς για το διάβασμα του μαθήματος.

ΓεωγραφίαΤα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας» από τη σελίδα 103 είναι το μάθημα που παραδόθηκε. Θα έχουν να διαβάσουν από τη σελίδα 105 το κομμάτι που αναφέρεται στα προβλήματα της αστικοποίησης.

Δευτέρα 20 Απριλίου 2015

Χρόνια πολλά!!!

Γλώσσα: Από την ενότητα 13 κάναμε το πρώτο μάθημα. Κάναμε λοιπόν από τις σελίδες 8 το μάθημα «Κατασκευές της φύσης» .Από τη σελίδα 10 θα εχουν την άσκηση 3 για το σπίτι.

Μαθηματικά : Κάναμε το μάθημα 41 από το βιβλίο των μαθηματικών. Από αυτό το τετράδιο εργασιών θα έχουν να λύσουν α, β και γ της σελίδας 32 .

Φυσική: Από το κίτρινο βιβλίο κάναμε το μάθημα: «Άνθρωπος και ήχος-Το αυτί μας». Θα μάθουν τα συμπέρασματα και θα έχουν τις δυο εργασίες του μαθήματος να τις γράψουν στο σπίτι.

Θρησκευτικά: Θα μάθουν στη σελίδα 87 τα «Κατανυκτικοί ύμνοι και ψαλμοί» , τις φράσεις που υπογραμμίσαμε.

Πέμπτη 2 Απριλίου 2015

Μαθηματικά: Δεν προχωρήσαμε. Λύσαμε όσες ασκήσεις είχαμε αφήσει και για αύριο έχουν μια φωτοτυπία με ασκήσεις επαναληπτικές πάνω στα κλάσματα.

Φυσική: Από το βιβλίο του μαθητή (πράσινο) έχουν να μάθουν από τις σελίδες 98 και 99 τα κομμάτια που μιλούν για το αισθητήριο όργανο της ακοής το αυτί.

Γεωγραφία:«Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας«, είναι το μάθημα που κάναμε. Από το τετράδιο εργασιών θα έχουν τις εργασίες 1 και 3 στη σελίδα 44.

Τρίτη 31 Μαρτίου 2015

Γλώσσα: Κάναμε το μάθημα «Μαριάμ» της σελίδας 29 και στο τετράδιο του γραπτού λόγου έγραψαν την περίληψη του κειμένου. Επίσης κάναμε και τα: «Έθιμα του Πάσχα», από τη σελίδα 30 καθώς και τα: «Μερικά έθιμα της Λαμπρής», που είναι και στη σελίδα 31.Για αύριο θα έχουν δυο ασκήσεις που έγραψαν στο πρόχειρο τετράδιο, μία γραμματική αναγνώριση λέξεων και χρονική αντικατάσταση δυο ρημάτων.

Μαθηματικά: Γράψαμε ένα τεστάκι απροειδοποίητο πάνω στην ενότητα 6. Νομίζω ότι πήγαν πάρα πολύ καλά. Για το σπίτι τους έδωσα μια φωτοτυπία επαναληπτική πάνω στην ενότητα.

Ιστορία: Κάναμε τη «4η Σταυροφορία-Άλωση Κωνσταντινούπολης» το μάθημα 30α. Δόθηκε σχεδιάγραμμα του μαθήματος και ισχύουν όσα έχουμε πει κατά καιρούς για το διάβασμα του μαθήματος.

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015

Γλώσσα: Από το καινούριο τεύχος 3ο που πήραν σήμερα, πήγαμε απευθείας στην πασχαλινή ενότητα το κεφάλαιο 14. Κάναμε λοιπόν από τις σελίδες 27 και 28 τα μαθήματα «Η ημέρα της Λαμπρής» και «Ανάσταση», τα οποία είναι ποιήματα. Στα δυο ποιήματα αυτά υπάρχουν στη σελίδα 28 οι ερωτήσεις κατανόησης.Εμείς τις είπαμε στην τάξη. Ωστόσο για αύριο, θέλω να μου απαντήσουν στο τετράδιό τους την 2η ερώτηση του 1ου ποιήματος και την 3η ερώτηση του 2ου ποιήματος. Θα ήθελα οι απαντήσεις να είναι ολοκληρωμένες κι όχι μονολεκτικές.

Μαθηματικά : Κάναμε την επανάληψη 6 από το τετράδιο εργασιών των μαθηματικών. Από αυτό το μάθημα θα έχουν τις ασκήσεις β, γ και δ για το σπίτι, που ουσιαστικά τις έχουμε λύσει στην τάξη.

Φυσική: Από το κίτρινο βιβλίο κάναμε το μάθημα: «Απορρόφηση του ήχου». Θα μάθουν το συμπέρασμα και θα έχουν τις δυο εργασίες του μαθήματος να τις γράψουν στο σπίτι.

Θρησκευτικά: Θα μάθουν στη σελίδα 84 τα «Μικροτεχνήματα» , τις φράσεις που υπογραμμίσαμε.

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

Μαθηματικά:Τελειώσαμε και το μάθημα 40 και αρχίσαμε να κάνουμε το επαναληπτικό 6 της σελίδας 104 του βιβλίου των μαθηματικών. Τα προβλήματα και οι ασκήσεις του βιβλίου είναι αρκετά δύσκολες. Έτσι προσπαθούμε να τις λύσουμε όλες σχεδόν τις ασκήσεις στον πίνακα για να τις κατανοήσουν καλύτερα. Παρατήρησα πως κάποια παιδιά ενώ έχουν λάθος γραμμένες κάποιες ασκήσεις δεν κάνουν τον κόπο να διορθώσουν γιατί θεωρούν πως αφού τις έλυσαν στο σπίτι δεν χρειάζεται να τις ελέγξουν και ως εκ τούτου παραμένουν γραμμένες λάθος.

Για τη Δευτέρα λοιπόν θα έχουν την 4η άσκηση της σελίδας 104(παρουσιάζεται όχι αριθμημένη, αλλά με τελεία), καθώς και την 2 και 3 της σελίδας 105.

Φυσική:Από το τετράδιο εργασιών κάναμε την ανάκλαση του ήχου. Θα μάθουν το συμπέρασμα καθώς και το φαινόμενο της ηχούς. Για το σπίτι θα έχουν τις εργασίες 2 και 3 που είναι εύκολες.

Θρησκευτικά: Μιλήσαμε για τα ψηφιδωτά και την τέχνη τους στην εκκλησία. Θα έχουν μόνο να γράψουν την εργασία 2 η οποία συμπληρώνεται αφού διαβάσουν το μάθημα 1 φορά καλά.

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015

Μαθηματικά: Από το βιβλίο των μαθηματικών και από την ενότητα 40 στη σελίδα 103 θα έχουν να λύσουν τις ασκήσεις 1, 2 και 3. Τις δυο πρώτες ασκήσεις τις λύσαμε στον πίνακα. Νομίζω πως δεν θα δυσκολευτούν να τις ξανά λύσουν. Η τρίτη άσκηση είναι εύκολη. Αν πάλι δεν μπορούν θα την λύσουμε στην τάξη αύριο.

Φυσική: Από το βιβλίο του μαθητή διαβάσαμε την ενότητα: «Ανάκλαση και διάχυση του ήχου». Από την σελίδα 94 θα διαβάσουν το πρώτο κομμάτι και από τη σελίδα 96 το κομμάτι που λέει:«Τα πορώδη υλικά απορροφούν τον ήχο».

Γεωγραφία:

20 Μαρτίου 2015

Μαθηματικά:Μαθηματικά κάναμε τις ασκήσεις του 39 μαθήματος από το τετράδιο εργασιών και για το σπίτι θα έχουν τις α και δ ασκήσεις του 40 μαθήματος του τετραδίου των μαθηματικών.

Λόγω της ιδιαιτερότητας της μέρας (έκλειψη ηλίου) αλλά κι ενός πρότζεκτ που έκαναν στα αγγλικά δεν κάναμε καθόλου φυσική και θρησκευτικά.

Top