Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015

Μαθηματικά: Προχωρήσαμε στο 8ο κεφάλαιο και μιλήσαμε για τις αριθμητικές παραστάσεις:

Για να υπολογίσουμε την τιμή της αριθμ. παράστασης ,  εκτελούμε τις πράξεις με την εξής σειρά:

Πρώτα εκτελούμε τις πράξεις στις παρενθέσεις

 • Ύστερα εκτελούμε τους πολλαπλασιασμούς και τις διαιρέσεις με τη σειρά που σημειώνονται (από αριστερά  προς τα δεξιά).
 • Μετά εκτελούμε τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις.
 • Ασκήσεις για την επόμένη
 • 1.000-8Χ(16+24+45)=
 • 4Χ30-3Χ12-6:2=
 • 3Χ(6,4:3,2)-5Χ(0,4Χ10):2+17=

 

Γεωγραφία: Κάναμε το μάθημα με τις εποχές του χρόνου. Θα μάθουν το συμπέρασμα.

Θρησκευτικά: Κάναμε το μάθημα της σελίδας 14 «Το Ευαγγέλιο: Το βιβλίο Της Αλήθειας». Θα διαβάσουν μόνο τα σημεία που υπογραμμίσαμε.

Τη Δευτέρα έχουν 7ωρο.

Γλώσσα

Γλώσσα

Μαθηματικά

Γεωγραφία

Αγγλικά

Θρησκευτικά

Θα σχολάσουμε στις 2:00

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015

Γλώσσα: Σήμερα κάναμε το μάθημα «Μικρές αγγελίες».  Για την επόμενη φορά θα έχουν τις εργασίες 4 , 5 και 6 από τις σελίδες 30 και 31. Την 6 άσκηση θα την γράψουν στο πρόχειρο τετράδιό τους ή ανα θέλουν στο τετράδιο του γραπτού λόγου.

Μαθηματικά: Κάναμε το μάθημα 7, για τη διαίρεση και τις ιδιότητες της διαίρεσης.Απ υτό το μάθημα θα έχουν από το τετράδιο εργασιών και στη σελίδα 19 τις ασκήσεις 1 και 2 καθώς και το 1ο πρόβλημα.

Φυσική: Κάναμε το μάθημα της  ενότητας :» Η θερμότητα μεταδίδεται με αγωγή» και θα έχουν να μάθουν αυτά που γράψαμε στο τετράδιο εργασιών της Φυσικής.

Αύριο το πρόγραμμα είναι:

Μαθηματικά

Θρησκευτικά

Γεωγραφία

Αγγλικά

Φιλαναγνωσία

Τα παιδιά σχολούν στις 12:25

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015

Γλώσσα: Κάναμε το τετράδιο εργασιών της γλώσσας και από τη σελίδα 19 διαβάσαμε το μάθημα:»Ένας ξενώνας στην Πίνδο«. Γράψαμε ομαδικά στην τάξη την εργασία 2 της σελίδας 21. Για το σπίτι θα έχουν τις εργασίες 3, 4 ,5 και 6 των σελίδων 23 και 24. Υπενθυμίζω πως θέλω να διαβάζουν τα λογοτεχνικά κείμενα της ημέρας που διδάσκω για να βελτιώσουν την ανάγνωσή τους. Στο βιβλίο της περσινής γραμματικής μπορούν να ψάξουν να βρουν την κλίση των αρχαιόκλιτων θηλυκών σε -ος.

Φυσική: Δεν προχωρήσαμε επειδή τελειώσαμε την ενότητα. Είδαμε κάποια βιντεάκια για τη σωστή χρήση των συσκευών και την εξοικονόμηση της ενέργειας. Δεν θα έχουν κάτι για την επόμενη φορά.

Ιστορία: Κάναμε το μάθημα:ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΝ. Τους έδωσα σε φωτοτυπία το σχεδιάγραμμα του μαθήματος, αλλά και εδώ σας δίνω σήμερα τις ερωτήσεις του μαθήματος με απαντήσεις. Μπορούν να μελετήσουν το μάθημα όπως τους βολεύει λοιπόν. Σας το παραθέτω:

ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΝ

 

1)Τι γνωρίζεις για τους Φαναριώτες;

 

Οι Φαναριώτες ήταν μια νέα άρχουσα τάξη των Χριστιανών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που σχηματίστηκε γύρω από το Πατριαρχείο ,στη συνοικία Φανάρι της Κωνσταντινούπολης και αποτελούνταν από: 1/ ονομαστές βυζαντινές οικογένειες που παρέμειναν μετά την Άλωση και 2/  Έλληνες που ήρθαν στην Πόλη από διάφορες περιοχές και πλούτισαν ως βιοτέχνες ή έμποροι.

 

3)Ποιες ήταν οι συνθήκες ζωής των Χριστιανών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας;

Οι Χριστιανοί υπήκοοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αντιμετώπιζαν πολλές διακρίσεις και περιορισμούς.

1/ Στις πόλεις αναγκάζονταν να κατοικούν σε φτωχικές συνοικίες, ενώ στην ύπαιθρο ζούσαν σε άγονες περιοχές ,αφού τα εύφορα εδάφη ανήκαν στους Οθωμανούς.

2/ Οι σοβαρές δικαστικές υποθέσεις που αφορούσαν Χριστιανούς, εξετάζονταν στα μουσουλμανικά δικαστήρια  και όχι στα εκκλησιαστικά δικαστήρια.

3/ Υποχρεώνονταν να πληρώνουν πολύ περισσότερους φόρους από τους Μουσουλμάνους. Πλήρωναν πολλούς τακτικούς φόρους (κεφαλικός φόρος, φόρος  εστίας για τις κατοικίες τους,  έγγειος φόρο για τη χρήση της γης και φόρος της  δεκάτης για την αγροτική παραγωγή), αλλά και έκτακτους.

Οι διακρίσεις ήταν πιο έντονες σε απομακρυσμένες περιοχές όπου οι τοπικοί Τούρκοι διοικητές τους κακομεταχειρίζονταν  αφού κανείς δεν μπορούσε εύκολα να τους ελέγξει.

 

3) Ποια ήταν τα πιο σκληρά μέτρα που αντιμετώπισαν οι Χριστιανοί, ιδιαίτερα τους πρώτες αιώνες της κατάκτησης;

 

Τα πιο σκληρά μέτρα ήταν:

1/ οι σφαγές,

2/ οι αιχμαλωσίες,

3/  οι βίαιοι εξισλαμισμοί

4/ το παιδομάζωμα και

5/ η αναγκαστική μετακίνηση των χριστιανικών πληθυσμών είτε σε απομονωμένα και ορεινά μέρη στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό.

οτυπία το σχεδιάγραμμα του μαθήματος, αλλά και εδώ σας δίνω σήμερα τις ερωτήσεις του μαθήματος με απαντήσεις. Μπορούν να μελετήσουν το μάθημα όπως τους βολεύει λοιπόν. Σας το παραθέτω:

Για το απόγευμα θα γίνει η καθιερωμένη παιδαγωγική ενημέρωση της χρονιάς. Θα σας παρακαλούσα να παρευρεθείτε όλοι, μιας και θα μιλήσω γενικώς για το πως δουλεύουμε στην τάξη και πώς δουλεύουμε στο σπίτι. Δεν θα γίνει ενημέρωση στον κάθε γονέα για την επίδοση του παιδιού του. Αυτό θα γίνεται μόνο τις μέρες που θα σας δώσω στο επόμενο διάστημα αφού οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα της τάξης με τις ειδικότητες.

Μαθηματικά

Γυμναστική

Γλώσσα 

Γλώσσα 

Κ.Π.Α

Φυσική

Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015

Μαθηματικά: Σήμερα κάναμε στον πίνακα πολλαπλασιασμούς δεκαδικών αριθμών με «έξυπνο» τρόπο, δηλαδή πολλαπλασιάζουμε τους δεκαδικούς σαν ακεραίους και στο τέλος χωρίζουμε το εξαγόμενο γινόμενο με υποδιαστολή αθροίζοντας τα δεκαδικά ψηφία που πολλαπλασιάζαμε και χωρίζοντάς τα με τόσες θέσεις όσες και το άθροισμα που είχαμε. Για το σπίτι θα έχουν από τη σελίδα 18 τα δυο προβλήματα και τη δραστηριότητα με προεκτάσεις.

Φυσική: Σήμερα κάναμε το 13 κεφάλαιο : «Οικονομία στη χρήση της ενέργειας». Θα διαβάσου τις σημειώσεις που συμπληρώσαμε 2-3 φορές και θα μάθουν το συμπέρασμα καλά. Για το σπίτι θα έχουν την εργασία 2 της σελίδας 49.

Ιστορία:Το σημερινό μάθημα ήταν: «Η κατάκτηση της ελληνικής χερσονήσου». Τους έδωσα πάλι το μάθημα σε ερωτήσεις και απαντήσεις. Αν τους εξυπηρερετεί μπορούν να το διαβάσουν από το φυλλάδιο.

Το αυριανό πρόγραμμα είναι:

Γλώσσα

Γλώσσα

Πληροφορική

Γυμναστική

Φυσική 

Ιστορία

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015

Μαθηματικά: Προχωρήσαμε στο 6ο κεφάλαιο και στις ιδιότητες του πολλαπλασιασμού. Εδώ θα ήθελα κάποια παιδιά που έχουν ξεχάσει την προπαίδεια να την ξαναθυμηθούν μες στο Σαββατοκύριακο. Έτσι κι αλλιώς οι προπαίδειες που δε θυμούνται είναι οι μεγάλες: Του 7 του 8 και του 9. Από το κεφάλαιο αυτό θα έχουν για το σπίτι όλη  τη σελίδα 17 του τετραδίου των μαθηματικών, δηλαδή την 1, 2,3 , 4 και πρόβλημα 1.

Φυσική: Κάναμε το μάθημα 12, «ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας». Θα μάθουν αυτά που γράψαμε και θα κάνουν την εργασία 2 της σελίδας 46.

Θρησκευτικά: Κάναμε το μάθημα της σελίδας 14 «Μια συνάντηση με την Αλήθεια». Θα το διαβάσουν μόνο 2 φορές.

Τη Δευτέρα έχουν πάλι 6ωρο.

Γλώσσα

Γλώσσα

Μαθηματικά

Γεωγραφία

Αγγλικά

Θρησκευτικά

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015

Καλό μήνα σε όλους!

Γλώσσα: Σήμερα ολοκληρώσαμε τις εργασίες του μαθήματος «Το σπίτι του ποιητή Καβάφη». Γράψαμε επίσης στο τετράδιο του γραπτού λόγου την περιγραφή ενός κτίσματος που τα παιδιά γνωρίζουν πολύ καλά. Για την επόμενη φορά θα έχουν μια φωτοτυπία με ασκήσεις πάνω στα επίθετα.

Μαθηματικά: Από το τετράδιο εργασιών λύσαμε τις ασκήσεις του μαθήματος 5, και επιμείναμε στην πρόσθεση και αφαίρεση πραγματικών αριθμών με δεκαδικούς. Επισημάναμε πως για να κάνω τις πράξεις αυτές θα πρέπει η υποδιαστολή να είναι «στοιχισμένη κάθετα» τα χιλιοστά με τα χιλιοστά τα εκατοστά με τα εκατοστά, τα δέκατα με τα δέκατα και οι υποδιαστολές η μια κάτω απ” την άλλη. Για το σπίτι θα έχουν το 2ο πρόβλημα και τη δραστηριότητα με προεκτάσεις της σελίδας 16΄.

Αύριο το πρόγραμμα είναι:

Μαθηματικά

Φυσική

Θρησκευτικά

Αγγλικά

Ευέλικτη Ζώνη

Τα παιδιά σχολούν στις 12:25

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015

Γλώσσα: Ξεκινήσαμε τη 2η ενότητα. Διαβάσαμε το ποίημα του Κωστή Παλαμά «Το σπίτι μου» και το κείμενο για τον Κωνσταντίνο Καβάφη «Το σπίτι του ποιητή Καβάφη». Για το σπίτι θα γράψουν ένα δικό τους κείμενο σε 7 έως 8 γραμμές που θα είναι η απάντηση στην γ ερώτηση της 1ης άσκησης στη σελίδα 25.

Ιστορία: Κάναμε το επαναληπτικό μάθημα της πρώτης ενότητας γραπτώς στο πρόχειρο τετράδιό τους. Σκοπός ήταν να ξαναθυμηθούν τις νέες γνώσεις που ήταν και πολλές ώστε να κατανοήσουν καλύτερα την ενότητα. Αυτά θα διαβάσουν 3 με 4 φορές για την επόμενη φορά.

Επίσης θα γράψουν την απάντηση στο τετράδιο στην εξής ερώτηση: Ποιες ήταν οι συνέπειες των Γεωγραφικών ανακαλύψεων.

Το αυριανό πρόγραμμα είναι.

Μαθηματικά

Γυμναστική

Γλώσσα

Γλώσσα

Κ.Π.Α

Εικαστικά

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015

Δυστυχώς χθες από λάθος έγραψα ότι οι ασκήσεις που είχαν για το σπίτι τα παιδιά στα μαθηματικά ήταν στις σελίδες 20 και 21 του τετραδίου τους ενώ κανονικά ήταν στις σελίδες 13 και 14. Συγχωρέστε με είναι θέμα πρεσβυωπίας.

Μαθηματικά: Κάναμε το 5ο κεφάλαιο τις ιδιότητες της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. Θα ήθελα λοιπόν να τις μάθουν καλά από το βιβλίο τους. Εξάλλου το έχουν σημειώσι. Για το σπίτι θα έχουν από το τετράδιο εργασιών των μαθηματικών τις ασκήσεις 1 , 2 και 3 έτσι όπως τις σημειώσαμε στην τάξη, έχοντας αποκλείσει κάποια υποερωτήματα.

Φυσικά: Κάναμε το κεφάλαιο 9 «Φυσικό αέριο-Ένα πολύτιμο αγαθό». Το συμπέρασμα του μαθήματος θα έχουν να μάθουν και τις εργασίες 2 ακι 3 του βιβλίου θα τις συμπληρώσουν στο σπίτι.

Ιστορία. Κάναμε «Η Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση» , το μάθημα της σελίδας 20. Τους δόθηκε ένα φυλλάδιο με ερωτήσεις και απαντήσεις του μαθήματος. Είναι προτιμότερο λοιπόν να μαθευτεί το μάθημα από το φυλλάδιο αυτό.

Θρησκευτικά: «Ο Χριστός είπε: «Εγώ είμαι η Αλήθεια». Αυτό το μάθημα κάναμε σήμερα στη σελίδα 12. Σημειώσαμε τι πρέπει να μάθουν: Από την 4η παράγραφο «Ακολουθώντας τον Χριστό…η βιωμένη αλήθεια που σώζει».

Το αυριανό πρόγραμμα είναι:

Γλώσσα

Γλώσσα

Πληροφορική

Γυμναστική

Ιστορία

Θρησκευτικά

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015

Γλώσσα: Δεν προχωρήσαμε. Δόθηκαν σε ένα χαρτί κάποιες εμπεδωτικές ασκήσεις πάνω στα γραμματικά φαινόμενα της ενότητας που διδάχτηκαν και ένας γραπτός λόγος που ξεκινούσε με προτάσεις τις οποίες έπρεπε να τις συμπληρώσουν έτσι ώστε να βγει ένα ολοκληρωμένο και πρωτότυπο νόημα. Δεν θα έχουν κάτι για το σπίτι την επόμενη φορά.

Μαθηματικά: Κάναμε τις εργασίες του τετραδίου των εργασιών στις σελίδες 19 και 20. Από αυτές αφήσαμε τις εργασίες του 1ου προβλήματος και του 2ου για το σπίτι. Επίσης υπάρχει ένα υποερώτημα (το τελευταίο) της δραστηριότητας με προεκτάσεις στη σελίδα 20 που είναι να το λύσουν στο σπίτι.

Φυσικά: Το σημερινό μάθημα είναι: «Ορυκτοί άνθρακες-Ένα πολύτιμο στερεό». Μόνο το συμπέρασμα είναι να μάθουν.Οι εργασίες 1 και 3 της σελίδας 36 ως άσκηση για το σπίτι.

Γεωγραφία: Κάναμε το μάθημα «Ο άξονας και η περιστροφή της γης- Ημέρα νύχτα». Το γλωσσάρι θα πρέπει να διαβάσουν μόνο.

Αύριο θα έχουν:

Μαθηματικά

Φυσική 

Ιστορία

Θρησκευτικά

Πληροφορική 

Γυμναστική

Παρακάτω σας παραθέτω έναν οδηγό περιγραφής αντικειμένου που μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε στον γραπτό λόγο σας:

ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΜΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

(Πώς κάνουμε μία περιγραφή)

 1. Συνήθως γράφουμε σε χρόνο Ενεστώτα (εκτός αν η περιγραφή αφορά σε κάποιο αντικείμενο του παρελθόντος, οπότε χρησιμοποιούμε Παρατατικό).
 1. Ξεκινάμε την περιγραφή από τα έξω προς τα μέσα και από την συνολική εικόνα προς τις λεπτομέρειες.

 2. Εμπλουτίζουμε τον λόγο μας με επίθετα και επιθετικούς προσδιορισμούς.
  Χρησιμοποιούμε (αναγκαστικά, λόγω περιγραφής) τοπικούς προσδιορισμούς.
 3. Γράφουμε:
 • Πώς το λένε
 • Τι είναι
 • Πού βρίσκεται
 • Πώς είναι εξωτερικά (γενική εικόνα, σχήμα, μέγεθος, χρώμα, κλπ.)
 • Πώς το αποκτήσαμε (αν είναι δικό μας)
 • Από τι είναι φτιαγμένο
 • Πού χρησιμοποιείται και με ποιον τρόπο
 • Κάποια περιστατικά που σχετίζονται με αυτό.
 1. Συνήθως τελειώνουμε με κάποια συναισθήματα και σκέψεις για τα παραπάνω.

 

 

 

 

 

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015

Μαθηματικά: Κάναμε το 4ο μάθημα από το βιβλίο των μαθηματικών και θα έχουν από τη σελίδα 16 τις εφαρμογές 1 και 2.

Φυσική: Μιλήσαμε για την «Επεξεργασία του αργού πετρελαίου». Από το μάθημα θα διαβάσουν τις σημειώσεις  που γράψαμε στο βιβλίο καθώς και το συμπέρασμα.

Θρησκευτικά: Το μάθημα: «Η προσέγγιση της αλήθειας: Μια βασανιστική αλλά και συναρπαστική περιπλάνηση» είναι πάρα πολύ δύσκολο λόγω των φιλοσοφικών εννοιών που αναπτύσσονται σε σχέση με την ύπαρξη του Θεού διαχρονικά στους διάφορους πολιτισμούς που ανέπτυξε ο άνθρωπος από την ημέρα της ύπαρξης του. Έτσι λοιπόν δεν θα ήθελα να μάθουν κάτι από αυτό το μάθημα. Απλά κάναμε μια αναφορά στην τάξη πάνω στο μάθημα.

Γεωγραφία:Το μάθημα είναι: «Οι Γεωγραφικές Συντεταγμένες της Γης».Θα μάθουν μόνο το γλωσσάρι του μαθήματος.

Το πρόγραμμα της Δευτέρας θα είναι:

Γλώσσα

Γλώσσα

Μαθηματικά

Φυσική 

Αγγλικά

Γεωγραφία

Top
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων