23 Σεπτεμβρίου 2014

Γλώσσα: Από το βιβλίο της γλώσσας στη σελίδα 16 κάναμε το μάθημα: «Ο φίλος μας ο άνεμος». Το μάθημα θα το διαβάσουν 2-3 φορές. Όσα παιδιά δυσκολεύονται θα διαβάσουν 5 φορές  τις 3 πρώτες παραγράφους. Ασκήσεις για το σπίτι:

1) Τους έδωσα έναν πίνακα στον οποίο θα κάνουν τις κλίσεις ενός ρήματος σε όλους τους χρόνους και σε όλες τις εγκλίσεις. Προς το παρόν θα έχουν να κλίνουν το ρήμα γράφω στην οριστική του ενεστώτα του παρατατικού και του αορίστου.

2) Οι λέξεις: αντικρίζω, ευλάβεια, αυθόρμητα, κοινωνικό κέντρο και ανεμόδαρτος , είναι λέξεις του λεξιλογίου τους.

3) Να γράψουν στο τετράδιο της Έκθεσης την περίληψη του μαθήματος (ουσιαστικά είναι πληροφορίες για τον ανεμόμυλο) που θα βγει από τη σελίδα 17 του βιβλίου μέσα από τις 5 ερωτήσεις στο πράσινο κουτάκι. Η άσκηση έχει ειπωθεί στην τάξη τουλάχιστο 5 φορές! Μέσα σε 10 σειρές!

Μαθηματικά: Από το τετράδιο εργασιών στις σελίδες 12 και 13 θα έχουν τις ασκήσεις α, β και στ για εργασία στο σπίτι. Οι ασκήσεις δ και ε είναι εκτός ύλης. Οι υπόλοιπες ασκήσεις του μαθήματος 4 θα διδαχθούν αύριο στην τάξη.

Ιστορία: Σήμερα διδάχθηκε μόνο το μάθημα της σελίδας 14 «Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μια υπερδύναμη του Αρχαίου κόσμου». Σημειώσαμε με υπογραμμιστή από την 3η παράγραφο μέχρι το τέλος. Θα έχουν να μάθουν με δικά τους λόγια αυτά που θα διαβάσουν. Όχι να τα αποστηθίσουν. Θέλω να κατανοήσουν πως οι υπογραμμισμένες φράσεις αποτελούν το έναυσμα που θα τα βοηθήσει να πουν με δικά τους λόγια αυτό που κατανόησαν. Εξάλλου τα μαθήματα που πρέπει να αναπαραχθούν με προφορικό λόγο, δε θέλω να γίνουν μέρος μιας αγχωτικής κατάστασης για τα παιδιά.Έτσι ένας σωστός τρόπος διαβάσματος είναι αυτός:

1) Κρατώ σε ένα μπλοκάκι σημειώσεων τις υπογραμμίσεις του μαθήματος.

2)Διαβάζω καλά τις φράσεις που συμπληρώνουν τις υπογραμμισμένες λέξεις.

3) Ρωτούν αυτό που δεν κατανοούν.(Εδώ είναι η δική σας βοήθεια. Εσείς τους εξηγείτε αυτό που δεν κατανοούν. Αυτό να ξέρετε έχει γίνει και στην τάξη. Καμιά φορά όμως χαζεύουν…)

4)Κοιτάζοντας τώρα το μπλοκάκι με τις λέξεις μπορώ να πω με ωραίο προφορικό λόγο ό,τι γνωρίζω.

Αύριο έχουν πάλι εφτάωρο δηλαδή σχολούν στις 14:00. Θα έχουν μαζί τους Γλώσσα, Μαθηματικά και Φυσική.

22 Σεπτεμβρίου 2014

Γλώσσα: Σήμερα κάναμε το μάθημα από το τετράδιο της Γλώσσας στη σελίδα 12 «Πάρτι…από λάσπη». Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 5 και 6 . Για αύριο θέλω να μου διαβάσουν το μάθημα «Μια ολόκληρη πόλη χρησιμοποιεί ποδήλατο», αφού ταυτόχρονα συμπληρώνουν και τα κενά γράμματα κάποιων λέξεων.Ύστερα θα κάνουν αντικατάσταση των ρημάτων που βρήκαν στο κείμενο, στον πίνακα της σελίδας 15. Έτσι σιγά σιγά θα μπούμε στο πνεύμα της χρονικής αντικατάστασης των ρημάτων.

Μαθηματικά: Κάναμε την ενότητα 3: «Οι αριθμοί μέχρι το 1.000.000.000″. Για το σπίτι θα έχουν τις ασκήσεις α και γ των σελίδων 10 και 11 του τετραδίου των μαθηματικών. Αν κάποιες ασκήσεις διαγράφονται να ξέρετε πως αυτό δεν γίνεται αυθαίρετα. Διαγράφονται μέσα από τις οδηγίες του αναλυτικού προγράμματος του υπουργείου.

Ιστορία: Κάναμε τ0 2ο μάθημα:«Οι Έλληνες κατακτούν τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό τους».

Από το μάθημα αυτό υπογραμμίσαμε την πρώτη παράγραφο και τους λόγους για τους οποίους δημιουργήθηκε ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός. Αυτά θα μάθουν καλά.

Αύριο τα παιδιά σχολάνε στις 14:00. Θα έχουν μαζί τους τα βιβλία της γλώσσας των μαθηματικών και την Ιστορία τους.

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014

Σήμερα ουσιαστικά κάναμε γνωριμία με τα νέα μαθήματα της Ε΄τάξης, την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, τη Γεωγραφία αλλά και την Βυζαντινή Ιστορία.

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή: Κάναμε το πρώτο κεφάλαιο με τον τίτλο «Πού ανήκω;». Απ΄αυτό το μάθημα θα έχουν να διαβάσουν για την επόμενη φορά την εργασία 4: «Διαβάζουμε το παρακάτω κείμενο και συζητάμε για τον κοινωνικό ρόλο της Εκκλησίας μας.»  Αυτό θα το διαβάσουν τα παιδιά 2-3 φορές χωρίς να χρειαστεί να το αποστηθίσουν.

Γεωγραφία: Κάναμε το 1ο μάθημα: «Ο χάρτης». Δε θα χρειαστεί να διαβάσουν κάτι συγκεκριμένο, απλώς συζητήσαμε για την χρησιμότητα του χάρτη και τις πληροφορίες που παίρνουμε όταν τον χρησιμοποιούμε, κάτι που θα το κάνουμε καθ” όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Ιστορία: Κάναμε το μάθημα:  «Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες». Από το μάθημα αυτό υπογραμμίσαμε κάποιες πληροφορίες από το μάθημα. Διαβάζοντας τα υπογραμμισμένα κομμάτια μαζί με το κείμενο η εκμάθηση του κειμένου γίνεται πιο εύκολη.

Τη Δευτέρα σχολάνε στις 2μ.μ. Θα έχουν γλώσσα μαθηματικά και ιστορία. 

Καλό Σαββατοκύριακο.

 

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014

Γλώσσα: Σήμερα κάναμε το μάθημα: «Η φίλη μας η θάλασσα» , καθώς και «το άρθρο στο διαδίκτυο» της σελίδας 12 του βιβλίου της γλώσσας. Από το βιβλίο συμπληρώσαμε τις εργασίες 1 , 3 και 4. Για το σπίτι θα έχουν την εργασία 2 η οποία είναι πολύ εύκολη. Να γράψουν την περίληψη των δύο μαθημάτων σε παρελθοντικούς χρόνους. Εμείς την άσκηση αυτή την είπαμε προφορικά στην τάξη αρκετές φορές. Οι λέξεις : οικοσύστημα, οικοτροφείο και οικοδέσποινα θα γραφτούν στο τετράδιο λεξιλογίου.

Μαθηματικά: Κάναμε το 2ο μάθημα, στη σελίδα 14 «Στην ιχθυόσκαλα» , μιλήσαμε για τους αριθμούς που είναι πάνω από το εκατομμύριο. Είπαμε ακόμη πώς βρίσκουμε αριθμούς που διαιρούνται με το 2 και με το 4. Ξεκαθαρίσαμε λοιπόν πως για να κάνεις διαίρεση ενός αριθμού με το 2,ο εύκολος τρόπος είναι να βρίσκεις τον μισό του. Ένα ς αριθμός διαιρείται με το 4, αρκεί να βρεις το μισό του μισού του αριθμού. Βέβαια όλα αυτά γίνονται στο μυαλό μας με αριθμούς που εύκολα βρίσκεις τα μισά τους και τα μισά των μισών. Για το σπίτι θα έχουν τις εργασίες β και γ της σελίδας 9 του τετραδίου των μαθηματικών.

Φυσική: Ακόμα δεν ξεκινήσαμε το μάθημα. Κάναμε τα εισαγωγικά μαθήματα και από την επόμενη φορά μπαίνουμε στο αντικείμενο της φυσικής. Οπότε δεν έχουν κάτι να διαβάσουν για την επόμενη φορά.

Αύριο σχολάνε στις 2 το μεσημέρι. Κανονικά λοιπόν. Λειτουργεί και το ολοήμερο μέχρι τις 4:15 το μεσημέρι. Όσοι ενδιαφέρεστε να κάνετε αίτηση. 

ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ.

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014

Γλώσσα: Σήμερα; κάναμε το μάθημα:’Τα αγριόγιδα της βόρειας Πίνδου» στη σελίδα 9 του τετραδίου της Γλώσσας. Σημειώσαμε στο λεξιλόγιό μας τις εξής 4 λέξεις για τις οποίες θα πρέπει να συμπληρώσουν στο σπίτι τους και τη σημασία τους: λαθροθηρία, αποβραδίς εθνικός δρυμός και κατάλυμα. Κάναμε την εργασία 3 στη σελίδα 10 χρησιμοποιώντας τα επιρρήματα και επιρρηματικές φράσεις. Για το σπίτι θα έχουν την άσκηση 4 της σελίδας 10 όπου θα  εξηγήσουν τις εξής λέξεις από την οικογένεια λέξεων με πρώτο συνθετικό τη λέξη λάθρα=κρυφά:

λαθραλιεία

λαθραναγνώστης

λαθρεμπόριο

λαθρέμπορος

λαθρεπιβάτης

λαθρομετανάστης

Μαθηματικά: Στις σελίδες 8 και 9 του τετραδίου των μαθηματικών θα έχουν τις εργασίες α και δ.

Ιστορία: Μιλήσαμε για το αντικείμενο της φετινής ιστορίας. Κάναμε λοιπόν τα εισαγωγικά μαθήματα. Έτσι δεν θα “χουν κάτι να διαβάσουν στο σπίτι.

 

ΑΥΡΙΟ ΣΧΟΛΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΤΙΣ 2ΜΜ

Το πρόγραμμα θα διαμορφωθεί ως εξής:

Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική

 

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014

Γλώσσα: Σήμερα τελειώσαμε το πρώτο μάθημα. Γράψαμε στο σχολείο την πρώτη γραπτή μας εργασία με επιρρήματα και επιρρηματικές φράσεις. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα ήταν άκρως ικανοποιητικό. Υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση στην εργασία και ήταν επιτυχής.Για το σπίτι θα έχουν να συνεχίσουν την εργασία 4 του βιβλίου της γλώσσας από το σημείο που σταμάτησαν χθες. Δηλαδή από : «Ήταν περίεργο όταν σκεφτόσουν…για όλα.«Στο τέλος της 3ης παραγράφου.

Μαθηματικά: Προσπαθήσαμε να τελειώσουμε τις εργασίες του τετραδίου εργασιών αλλά δεν…έφτασε ο χρόνος. Δεν πειράζει έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας. Έτσι δεν έχουν τίποτα για το σπίτι. Έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να μπούμε σιγά σιγά στις εργασίες που σημειωτέον δεν θα είναι ποτέ πολλές για το σπίτι. Σχεδόν όλες θα γίνονται στην τάξη. Οι εργασίες για το σπίτι έχουν χαρακτήρα εμπεδωτικό για το καινούριο μάθημα που διδάχθηκαν και όχι τιμωρητικό.

Φυσική: Σήμερα κάναμε την εισαγωγή του μαθήματος και μιλήσαμε γενικά για το μάθημα.

Αύριο σχολούν στις 13:15 και έχουν 6ωρο. Θα φέρουν μαζί τους γλώσσα , μαθηματικά και ιστορία.

 

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014

Γλώσσα: Σήμερα κάναμε από το βιβλίο της γλώσσας το πρώτο μάθημα: «Ο φίλος μας το δάσος». Κάναμε όλες τις ασκήσεις του βιβλίου στην τάξη. Μιλήσαμε για τους χρόνους των ρημάτων. Παρατήρησα πως αρκετά παιδιά δεν τους θυμούνται. Καλό θα είναι να ξανακάνουν μια επανάληψη στους χρόνους χωρίζοντάς τους σε ομάδες: Παροντικούς Παρελθοντικούς και Μελλοντικούς. Θα χρησιμοποιηθούν σύντομα σε ασκήσεις χρονικής αντικατάστασης. Για το σπίτι θα έχουν την εργασία 4 της σελίδας 11 του βιβλίου της γλώσσας. Μόνο που θα γράψουν την πρώτη παράγραφο και από την δεύτερη ως το σημείο που λέει:…και που ζούσαν μονάχα μια μέρα. Ανοίξαμε το πρώτο  50φυλλο τετράδιο και το ονομάσαμε «Λεξιλόγιο». Σ” αυτό το τετράδιο θα γράφουμε 2-5 λέξεις καθημερινά από το μάθημα της ημέρας, προσπαθώντας να εμπλουτίσουν το δικό της το λεξιλόγιο. Γράφοντας τις λέξεις θα βρίσκουν την σημασία τους στο σπίτι μέσα από το διαδίκτυο ή από ετυμολογικό ερμηνευτικό λεξικό που έχετε στο σπίτι σας.

Μαθηματικά: Κάναμε το πρώτο μάθημα. Δουλέψαμε ασκήσεις με το νου και λύσαμε τα προβλήματα του βιβλίου εκτός του τελευταίου. Για το σπίτι θα έχουν από το τετράδιο εργασιών τις ασκήσεις α, β , γ και δ. Αν δυσκολεύονται να τις λύσουν αφήστε τες άλυτες θα τις λύσουμε στην τάξη. Το μόνο που θέλω να δω είναι ότι προσπάθησαν.

Αύριο σχολάνε τα παιδιά στις 1:15. Έχουν εξάωρο. Θα έχουν μαζί τους τη Γλώσσα, τα Μαθηματικά και το Τετράδιο της Φυσικής. Όχι το βιβλίο.

Στον κατάλογο υλικών που έδωσα στα παιδιά, ξέχασα να γράψω πως θα χρειαστεί για το κάθε παιδί ένα πακέτο Α4.

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014

Σήμερα κάναμε την πρώτη μας γνωριμία αν και με τα παιδιά γνωριζόμαστε εδώ και χρόνια αφού έμπαινα στην τάξη τους παλιότερα. Ουσιαστικά φτιάξαμε ένα «συμβόλαιο» συμπεριφοράς στην τάξη μιας και που τώρα έχουν μεγαλώσει μπορούν να το τηρήσουν. Έτσι καταλήξαμε σ” αυτά εδώ:

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  ΤΑΞΗΣ 

  Όταν χτυπάει το κουδούνι, μπαίνουμε εγκαίρως στην τάξη, καθόμαστε ήσυχα στα θρανία μας και ετοιμάζουμε τα βιβλία μας.

 1. Την ώρα του μαθήματος δεν σηκωνόμαστε όρθιοι για κανένα λόγο, εκτός και αν έχουμε την άδεια του δασκάλου μας.
 2. Δεν μιλάμε με τον διπλανό μας κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
 3. Δεν ζωγραφίζουμε και δεν καταστρέφουμε τα θρανία μας.
 4. Δεν αντιμιλάμε στο δάσκαλό μας.
 5. Μιλάμε μόνο όταν ο δάσκαλος μας δώσει το λόγο.
 6. Καθόμαστε στην καρέκλα χωρίς να κουνιόμαστε και χωρίς να ανεβάζουμε τα πόδια μας πάνω σ’ αυτήν.
 7. Δεν πεταγόμαστε την ώρα που μιλάει ο συμμαθητής μας και δεν σχολιάζουμε αυτά που λέει.
 8. Όταν χτυπάει το κουδούνι για διάλειμμα περιμένουμε να ολοκληρώσει αυτό που θέλει να πει ο δάσκαλος και αφού μας δώσει την άδεια βγαίνουμε έξω με όμορφο τρόπο.
 9. Όταν σηκώνουμε το χέρι μας δεν χρειάζεται να φωνάζουμε «Κυρία ή Κύριε».
 10. Δεν τρώμε μέσα στη τάξη ούτε πίνουμε αναψυκτικά.
 11. Πρέπει να ακούμε τον δάσκαλό μας όταν μιλάει.
 12. Ζητάμε από τον δάσκαλό μας άδεια να πάμε στην τουαλέτα όταν είναι απόλυτη ανάγκη.
 13. Όταν χτυπάει το κουδούνι πρέπει να βγαίνουμε αμέσως έξω .
 14. Δεν πετάμε χαρτάκια την ώρα του μαθήματος.
 15. Δεν πεταγόμαστε την ώρα που μιλάει ο δάσκαλός μας για να αναφέρουμε κάτι άσχετο με το μάθημα.

Με αφορμή τον τίτλο του βιβλίου «Της γλώσσας ρόδι και ροδάνι» ακούσαμε από τον Θεσσαλικό κύκλο του Γ. Μαρκόπουλου το τραγούδι «Το παζάρι». Επειδή λοιπόν το ροδάνι είναι ο μικρός τροχός που κινούσε έναν μεγαλύτερο, ο οποίος τύλιγε τ αδράχτι, θεώρησα ότι το συγκεκριμένο τραγούδι περιέχει πολλές λαΐκές λέξεις που δεν χρησιμοποιούμε συχνά. Αφού τις ακούσαμε και  μάθαμε πώς θα βρίσκουμε την ετοιμολογία τους στα ηλεκτρονικά λεξικά φτάσαμε να καταλήξουμε, πως αντί για ορθογραφία, καλό θα είναι να έχουν ένα τετράδιο που θα το ονομάσουν «Λεξιλόγιο της Ε΄Τάξης«, στην προσπάθειά μου να εμπλουτίσουν την μητρική τους γλώσσα.

Ένα ερμηνευτικό και ετυμολογικό λεξικό είναι αυτό:                                                 http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html

Στα μαθηματικά κάναμε μια πρώτη προσέγγιση της λύσης δύσκολων προβλημάτων.

Δεν διδάχτηκε τίποτα.Για τη Δευτέρα λοιπόν θα έχουν στην τσάντα τους τα βιβλία της γλώσσας των μαθηματικών και το τετράδιο εργασιών της Φυσικής. Όχι το βιβλίο

Τη Δευτέρα τα παιδιά θα σχολάσουν στις 12:25

 

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014

Αγαπητοί γονείς,
κατ αρχάς ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ στα παιδάκια σας, να έχουν καλή πρόοδο με υγεία προπάντων κάτι που είναι το βασικότερο εφόδιο στις δύσκολες εποχές που περνάμε όλοι μας.
Αυτή εδώ η σελίδα δημιουργήθηκε από μένα με σκοπό να κάνω τη ζωή των παιδιών σας, αλλά και τη δική σας πιο εύκολη και δημιουργική.Μέσα λοιπόν απ” αυτήν εδώ τη σελίδα θα ενημερώνεστε εσείς και τα παιδιά σας, για τα μαθήματα της αυριανής μέρας, για τις εργασίες που θα έχουν στο σπίτι, αλλά και θα αναρτώ κάποιους συνδέσμους που θεωρώ πως είναι αξιόλογοι να βοηθήσουν τη διαδικασία της μάθησης των παιδιών. Η επικοινωνία μας θα είναι αμφίδρομη αφού σας έχω δώσει το e-mail μου, με το οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε για οποιαδήποτε θέμα της τάξης και του παιδιού σας θεωρείτε πως πρέπει να συζητήσουμε.
Σας ευχαριστώ πολύ
Γιάννης Κυριάκου

Αύριο τα παιδιά θα σχολάσουν στις 12:25. Να έχουν μαζί τους τα βιβλία της γλώσσας και των μαθηματικών.

Αν τα παιδιά δεν έχουν Άτλαντα της Ελλάδας δεν χρειάζεται να αγοράσετε.