Τρίτη 2 Ιουνίου 2015

Γλώσσα:Από το τετράδιο της γλώσσας και στη σελίδα 64 θα έχουν τις εργασίες 4 και 5 καθώς και από τη σελίδα 67 την εργασία 7. Ακόμα θα γράψουν ορθογραφία γνωστή από τη σελίδα 65 το κομμάτι που λέει: «Στάση δεύτερη Άρης«.

Μαθηματικά:Από το  βιβλίο των μαθηματικών και στη σελίδα 142 θα έχουν τις εργασίες 1,2 και 3.

Ιστορία: Το μάθημα: «Η Βυζαντινή τέχνη»  είναι αυτό που πρέπει να μάθουν στη σελίδες 123, 124. Υπογραμμίσαμε τα κυριότερα σημεία. Βάσει αυτών θα μάθουν το μάθημα όπως τους έχω πει.

Γεωγραφία: Το μάθημα 41:«Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα» είναι το καινούριο μάθημα. Από τις 133 ,134 και 135 σελίδες θα κάνουν δυο αναγνώσεις του μαθήματος.

Πέμπτη 28 Μαΐου 2015

Μαθηματικά:Κάναμε το μάθημα 55 : Γνωριμία με τους αριθμούς 1.000.000.000 και άνω. Από το τετράδιο εργασιών θα έχουν τις ασκήσεις α,β,γ και δ.

Φυσική:  Κάναμε το μάθημα: «Πίεση«. Θα μάθουν το συμπέρασμα.

Γεωγραφία: «Οι υπηρεσίες στην Ελλάδα» είναι το μάθημα που τους παρέδωσα. Θα διαβάσουν το μάθημα μόνο 2 φορές.

 

Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

Γλώσσα: Από το βιβλίο της γλώσσας και στην ενότητα 17 κάναμε το μάθημα: «Ο άνθρωπος στο διάστημα» στη σελίδα 76. Θα έχουν για το σπίτι τις εργασίες  3 της σελίδας 77  και την εργασία 4 της σελίδας 78 καθώς και από την εργασία 5 να γράψουν στο τετράδιό τους εκφράσεις και συμφράσεις με το επίθετο κοινός.

Ιστορία: Κάναμε το μάθημα 39  «Η γυναίκα στη βυζαντινή αυτοκρατορία» . Υπογραμμίσαμε τα κυριότερα σημεία. Βάσει αυτών θα μάθουν το μάθημα όπως τους έχω πει.

Τρίτη 26 Μαΐου 2015

Γλώσσα:Η ενότητα 16  τελείωσε. Για το σπίτι πήραν μια φωτοτυπία με τα κυριότερα γραμματικά φαινόμενα που έκαναν σ” αυτήν την ενότητα.

Μαθηματικά:Από το  βιβλίο των μαθηματικών κάναμε τις σελίδες 138 και 139 του μαθήματος 54.Από το τετράδιο εργασιών θα έχουν  τις εργασίες α, β, και στ.

Ιστορία: Το μάθημα: «Η διπλωματία των Βυζαντινών»  είναι αυτό που πρέπει να μάθουν. Υπογραμμίσαμε τα κυριότερα σημεία. Βάσει αυτών θα μάθουν το μάθημα όπως τους έχω πει.

Γεωγραφία: Το μάθημα 40:«Οι υπηρεσίες στην Ελλάδα» είναι το καινούριο μάθημα. από τις 130 ,131 και 132 σελίδες.θα διαβάσουν πολύ καλά τα κομμάτια που τους είπα να διαβάσουν

Δευτέρα 25 Μαΐου 2015

Γλώσσα: Από την ενότητα 16 κάναμε το πρώτο μάθημα «Και τα παιδιά αθλούνται» στη σελίδα  567. Από τις σελίδες 71 και 72 θα έχουν τις ασκήσεις  4 και 5.

Μαθηματικά : Από το βιβλίο του μαθητή και στη σελίδα 136 κάναμε το μάθημα 53 «Ο κύκλος». Θα έχουν την εργασία της σελίδας 137 και την α άσκηση του τετραδίου των μαθηματικών του μαθήματος 53.

Φυσική: Από το βιβλίο της φυσικής κάναμε το μάθημα: «Η πίεση» στη σελίδα 1114. Θα  έχουν να μάθουν μόνο το πρώτο κομμάτι του μαθήματος.

Θρησκευτικά: Δεν κάναμε σήμερα.

Παρασκευή 22 Μαΐου 2015

Μαθηματικά: Κάναμε το μάθημα 52 . Για το σπίτι θα έχουν τις ασκήσεις α και γ του τετραδίου στις σελίδες 20 και 21.

Φυσικά: Από το τετράδιο των Φυσικών κάναμε από τις σελίδες 184 και 185   το μάθημα: «Τριβή. Επιθυμητή ή Ανεπιθύμητη;». Θα μάθουν το συμπέρασμα .

ΘρησκευτικάΤο μάθημα είναι: «Ο μεγαλομάρτυρας Δημήτριος» . Σημειώσαμε 2 υπό ενότητες που πρέπει να μάθουν.

Πέμπτη 21 Μαΐου 2015

Μαθηματικά:Από το μάθημα 51 θα έχουν τις ασκήσεις ε και στ.

Φυσική: Από τη σελίδα 180 κάναμε το μάθημα: «Παράγοντες που επηρεάζουν την τριβή«. Θα μάθουν το συμπέρασμα και θα κάνουν τις εργασίες β και γ.

Γεωγραφία: «Η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα» είναι το μάθημα που τους παρέδωσα. Θα μάθουν αυτά που είπαμε στην τάξη να σημειώσουν

 

Τετάρτη 20 Μαΐου 2015

Γλώσσα: Από το βιβλίο της γλώσσας και στην ενότητα 16 κάναμε το μάθημα: «Σύγχρονος αθλητισμός» στη σελίδα 62. Θα έχουν για το σπίτι τις  εργασίες  5 και 6 της σελίδας 66 . Ακόμα θα διαβάσουν από τη σελίδα 65 το γραμματικό φαινόμενο «σύνθετα ρήματα και αύξηση» της σελίδας 65.

Ιστορία: Κάναμε το μάθημα 37  «Η Βυζαντινή Κύπρος».Το μάθημα παρουσιάζει σε συνοπτικό τρόπο όλη την ιστορία της Κύπρου στα Βυζαντινά χρόνια και ως εκ τούτου είναι δύσκολο να μαθευτεί. Θα ήθελα να μάθουν μόνο το παράθεμα 4 της σελίδας 116.

Τρίτη 19 Μαΐου 2015

Γλώσσα: Από την ενότητα 16  και από το τετράδιο εργασιών θα έχουν από τη σελίδα 47 κάναμε το μάθημα με την ιστορία του Σπύρου Λούη. Η εργασία 1 της σελίδας 50 και 51 είναι προαιρετική. Για το σπίτι θα έχουν την εργασία 2 σελίδα 52 , την εργασία 3 σελίδα 53 την εργασία 5 σελίδα 54.

Μαθηματικά:Από το  τετράδιο των μαθηματικών θα έχουν στις σελίδες 18 του μαθήματος 51 τις εργασίες α, β, και γ.

Ιστορία: Το μάθημα: «Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους»  είναι αυτό που πρέπει να μάθουν. Δόθηκε σχεδιάγραμμα του μαθήματος και ισχύουν όσα έχουμε πει κατά καιρούς για το διάβασμα του μαθήματος. Στη σελίδα 47 του τετραδίου της ιστορίας θα έχουν την εργασία 3.

Γεωγραφία: Το μάθημα 37:«Η κτηνοτροφική παραγωγή και η αλιεία στην Ελλάδα» είναι το καινούριο μάθημα. από τις 121 και 122  σελίδες.θα διαβάσουν πολύ καλά τα κομμάτια που τους είπα να διαβάσουν

Δευτέρα 18 Μαΐου 2015

Γλώσσα: Από την ενότητα 16 κάναμε το πρώτο μάθημα «Ο αθλητισμός στην αρχαία Ελλάδα» στη σελίδα  59. Από τις σελίδες 60 και 61 θα έχουν τις ασκήσεις  4, 6 και 7 .

Μαθηματικά : Από τη φωτοτυπία θα έχουν τα υπόλοιπα προβλήματα.

Φυσική: Από το κίτρινο βιβλίο κάναμε το μάθημα: «Η τριβή-Μια φυσική δύναμη» στη σελίδα 177. Θα  έχουν την  1η  και 2η εργασία του μαθήματος να τις γράψουν στο σπίτι. Θα μάθουν το συμπέρασμα .

Θρησκευτικά: ”Αγωνιζόμαστε για την ειρήνη» στη σελίδα 109. Θα μάθουν το κομμάτι του μαθήματος που έχει τίτλο: «Χωρίς αγάπη και δικαιοσύνη δεν υπάρχει αληθινή ειρήνη».

Top
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων