Πέμπτη 21 Απριλίου 2016

Μαθηματικά: Από το ΤΕ στη σελίδα 20  από το μάθημα 61 θα έχουν τα προβλήματα 1 και 2.

Φυσική: Κάναμε το μάθημα: «Η αρχή της ζωής». Θα διαβάσουν από το ΤΕ τις σημειώσεις που γράψαμε και θα έχουν τις εργασίες 2 και 3 της σελίδας 181.

Αύριο θα φέρουν το βιβλίο της Γλώσσας και των θρησκευτικών μόνο.

Τετάρτη 20 Απριλίου 2016

Γλώσσα: Σήμερα κάναμε την ενότητα με τα Πασχαλινά μαθήματα. Έτσι θα έχουν να κάνουν την εργασία 3 της σελίδας 29 στο τετράδιο του Γραπτού Λόγου περιγράφοντας πώς περνούν τις ημέρες του Πάσχα.

Ιστορία: Τους δόθηκε φωτοτυπία του μαθήματος : «Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο στον Μακεδονικό Αγώνα». Οι ερωτήσεις στο τέλος της φωτοτυπίας σημειώθηκαν στο φυλλάδιο.

Παρασκευή 15 Απριλίου 2016

Μαθηματικά: Κάναμε την ενότητα 60 και από το Τ.Ε θα έχουν τις ασκήσεις 2 και 3   της σελίδας 17.

Γεωγραφία: Κάναμε τη «Βόρειο Αμερική» και θα διαβάσουν πολύ καλά όλο το μάθημα

Φυσική: Κάναμε το μάθημα: «Πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών» και θα διαβάσουν τα κομμάτια που υπογραμμίσαμε από τις σελίδες 122 και 123 για τα αντιβιοτικά και την αλόγιστη χρήση φαρμάκων.

Θρησκευτικά: Κάναμε τον «Ακάθιστο Ύμνο» και θα διαβάσουν τα κομμάτια που υπογραμμίσαμε.

Πέμπτη 14 Απριλίου 2016

Μαθηματικά: Από το ΤΕ στις σελίδες 15 και 16 από το μάθημα 59 θα έχουν τις εργασίες 1 και 3.

Φυσική: Κάναμε το μάθημα: «Πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών«. Θα διαβάσουν από το ΒΜ το μάθημα Πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών καθώς και τον Εμβολιασμό στη σελίδα 122.

Τετάρτη 13 Απριλίου 2016

Γλώσσα:«Επιστήμη με άρωμα γυναίκας»,είναι το καινούριο μάθημα από το ΒΜ. Θα έχουν τις εργασίες 3 και 4 της σελίδας 17.

Ιστορία: Κάναμε το μάθημα: «Η κρίση στα Βαλκάνια». Τους έδωσα το σχεδιάγραμμα του μαθήματος και θα πρέπει να μάθουν καλά τα ιστορικά γεγονότα που είναι γραμμένα με χρονολογίες.

Φυσική: Μπήκαμε στο μάθημα:«Προστασία από τα μικρόβια». Θα διαβάσουν αυτά που γράψαμε στο ΤΕ.

Τρίτη 12 Απριλίου 2016

Γλώσσα: Από την ενότητα 13 και το ΤΕ θα έχουν τις εργασίες 2 και 4.

Μαθηματικά:Από το ΤΕ του μαθήματος 58 θα έχουν την άσκηση 1 και το 2ο πρόβλημα.

Ιστορία: Κάναμε τις εργασίες της 4ης ενότητας από το ΤΕ. Θα τις διαβάσουν καλά για αύριο.

Δευτέρα 11 Απριλίου 2016

Γλώσσα: Κάναμε το μάθημα: «Συνέντευξη με τον Αντώνη» και από τη σελίδα 13 του Β.Μ θα έχουν τις εργασίες 5 και 6.

Μαθηματικά: Κάναμε το μάθημα 56 «Τα σχήματα του κόσμου» κι από το ΤΕ θα έχουν μόνο την εργασία 1.

Γεωγραφία: Κάναμε από τη σελίδα 129 «Οι κάτοικοι και τα κράτη της Αφρικής» και θα μάθουν το κομμάτι της σελίδας 131.

Θρησκευτικά: Μια ανάγνωση μόνο του μαθήματος της σελίδας 104 «Η λατρεία των Εβραίων στη συναγωγή το Σάββατο».

Πέμπτη 7 Απριλίου 2016

Μαθηματικά: Σήμερα κάναμε το επαναληπτικό μάθημα της ενότητας που τελειώσαμε στη σελίδα 153. Από τη σελίδα 154 θα έχουν μόνο την εργασία 3.

Φυσική: «Τα οξέα και οι βάσεις στην καθημερινή μας ζωή», είναι το μάθημα που κάναμε. Θα μάθουν καλά το συμπέρασμα του Τ.Ε και θα διαβάσουν την όξινη βροχή από το Β.Μ