Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2015

Μαθηματικά: Προχωρήσαμε στην καινούρια ενότητα 30 και θα έχουν από το νέο τετράδιο εργασιών τις α και δ ασκήσεις από τις σελίδες 6 και 7.

Φυσική: Από το βιβλίο του μαθητή στη σελίδα 58 θα έχουν να δια βάσουν τα δυο κομμάτια «Ηλεκτρόνια: Διαρκώς σε κίνηση» και «Στατικός ηλεκτρισμός».

Γεωγραφία: Στη σελίδα 60 θα έχουν να διαβάσουν την πρώτη παράγραφο μέχρι …εύκρατο μεσογειακό. Ακόμα προς το τέλος της ίδιας σελίδας από το σημείο «Οι περιοχές που βρίσκονται στη μεγάλο υψόμετρο…το μήνα Αύγουστο» στην σελίδα 61.

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015

Γλώσσα: Μπήκαμε στην ενότητα 9 στη σελίδα 34.Θα έχουν την εργασία 2 της σελίδας 35 και από το τετράδιο εργασιών στη σελίδα 64 την εργασία 1.

Ιστορία: Θα έχουν το σχεδιάγραμμα που πήραν με τίτλο «Οι γείτονες των Βυζαντινών», να το μάθουν διαβάζοντας το μάθημα 2 φορές.

20 Ιανουαρίου 2014

Γλώσσα: Στη γλώσσα ολοκληρώσαμε την ενότητα. Για αύριο λοιπόν θα έχουν μια φωτοτυπία με δυο ασκήσεις . Στην πρώτη πρέπει να βρουν το ρήμα το υποκείμενο το αντικείμενο ή το κατηγορούμενο μιας πρότασης. Στην δεύτερη να ανακαλύψουν τα μεταβατικά και αμετάβατα ρήματα.

Μαθηματικά: Από τη σελίδα 41 του τετραδίου των μαθηματικών έχουν να κάνουν τις δ και ε ασκήσεις.

Ιστορία: Δεν προχωρήσαμε γιατί γράψαμε επαναληπτικό.

Γεωγραφία: Έχουν να μάθουν μόνο το γλωσσάρι του καιρού και του κλίματος καθώς και πως δημιουργείται η βροχή.

19 Ιανουαρίου 2015

Γλώσσα:Κάναμε το μάθημα: «Τραγούδια και στίχοι» στη σελίδα 17 του βιβλίου. Από τη σελίδα 19 θα έχουν την άσκηση 4 και από το τετράδιο εργασιών θα έχουν την άσκηση 8 της σελίδας 60.

Μαθηματικά σήμερα δεν έκανα γιατί γράψαμε ένα τεστ στη φυσική και προχωρήσαμε στο πρώτο μάθημα του ηλεκτρισμου: «Στατικός Ηλεκτρισμός». Θα διαβάσουν το συμπέρασμα και θα μάθουν τα είδη των φορτίων.

θρησκευτικά: Μόνο εξετάστηκε το μάθημα της ημέρας. Δεν προχωρήσαμε.

 

16 Ιανουαρίου 2015

Μαθηματικά: Κάναμε από το τετράδιο εργασιών το μάθημα 29. Λύσαμε τις ασκήσεις 1 και 2. Θα έχουν για τη Δευτέρα τις ασκήσεις 3 και 4.

Φυσική: Κάναμε επανάληψη πάνω στους όρους της θερμότητας μιας και το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώθηκε. Για την Δευτέρα λοιπόν θα γράψουν διαγώνισμα πάνω στο κεφάλαιο αυτό. Να διαβάσουν μόνο τα συμπεράσματα .

Θρησκευτικά: Προχωρήσαμε στην καινούρια ενότητα. Δεν έχουν να διαβάσουν τίποτα από το μάθημα «εκκλησιαστική τέχνη» μόνο να συμπληρώσουν την πρώτη εργασία.

15 Ιανουαρίου 2015

Μαθηματικά: Κάναμε ασκήσεις από το μάθημα 28 του τετραδίου των μαθηματικών. (διαίρεση ομωνύμων κλασμάτων). Για αύριο θα έχουν τις ασκήσεις  γ, δ μόνο την πρώτη σειρά και ε μόνο την πρώτη σειρά.

Φυσική: Το μάθημα είναι «Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα αέρια». Θα μάθουν το συμπέρασμα και θα κάνουν τις εργασίες 2 και 3 της σελίδας 92.

Γεωγραφία: Το μάθημα είναι: «Η ζωή στα βουνά της Ελλάδας». Θα διαβάσουν 2-3 φορές τη σελίδα  55 μαζί με το γεωγραφικό γλωσσάρι. Ακόμα θα έχουν τις εργασίες α, β και γ του τετραδίου στη σελίδα 22.

14 Ιανουαρίου 2015

Γλώσσα: Από τις σελίδες 12, 13 , 14, 15 και 16 κάναμε τα «Μουσικά όργανα». Το συγκεκριμένο μάθημα μας έριξε στις βαθιές έννοιες του συντακτικού. Θα δείτε ότι μια ολόκληρη σελίδα (16) μιλά για ντο υποκείμενο το ρήμα το αντικείμενο και το κατηγορούμενο μιας πρότασης. Εδώ μέσα λοιπόν αναφέρει και τις υποθετικές, δευτερεύουσες και αναφορικές προτάσεις. Δεν θα πελαγώσετε ούτε θα επιμείνετε από σήμερα να τις κατανοήσουν απόλυτα. Στη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας  θα κάνουμε αρκετές συντακτικές ασκήσεις για κατανόηση. Στο σπίτι λοιπόν θα έχουν την εργασία 4 της σελίδας 16. Από το τετράδιο εργασιών θα έχουν τις ασκήσεις 4 και 5 από τις σελίδες 57 και 58.

Ιστορία: Κάναμε την επανάληψη των 1-16 μαθημάτων της ιστορίας, από το τετράδιο εργασιών στις σελίδες 21 και 22. Θα τις διαβάσουν στο σπίτι γιατί την επομένη θα γράψουμε ένα μικρό παρόμοιο τεστάκι.

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015

Γλώσσα: Γράψαμε στην αρχή άγνωστη ορθογραφία. Αυτό θα γίνεται συχνότερα γιατί υπάρχουν παιδιά που κάνουν αδικαιολόγητα λάθη πάρα πολλά. Επιστρέψαμε στην ενότητα 7 και στη σελίδα 8 του βιβλίου της γλώσσας και στο μάθημα:«Εγώ σε συναυλία;». Από το μάθημα αυτό αξίζει πολύ το συντακτικό. Μάθαμε να βρίσκουμε το ρήμα το υποκείμενο και το αντικείμενο μιας πρότασης. Μιλήσαμε για τα μεταβατικά και αμετάβατα ρήματα. Θα δείτε πως και το βιβλίο τους τα παρουσιάζει όλα αυτά σε χρωματισμένα πλαίσια. Θα ήθελα να τα ξαναδιαβάσουν 2 φορές. (σελίδες 10 και 11). Για το σπίτι θα έχουν την εργασία 3 της σελίδας 11 και την εργασία 1 της σελίδας 54 του τετραδίου της γλώσσας. Η εργασία αυτή να γραφτεί στο τετράδιο του γραπτού λόγου. Επειδή την είπαμε προφορικά νομίζω πως μπορούν να την γράψουν μόνα τους τα παιδιά.

Μαθηματικά: Δεν προχώρησα. Επέμεινα στον πολλαπλασιασμό των κλασμάτων και στην κατανόηση της ίδιας της πράξης.Έτσι λοιπόν τα προβλήματα που είχαν σήμερα από το σπίτι τα λύσαμε με τον πολλαπλασιασμό κλασμάτων. Ίσως κάποια παιδιά παραπονεθούν που τους ζήτησα να λύσουμε τα προβλήματα με αυτόν τον τρόπο. Για το σπίτι θα έχουν να λύσουν από το βιβλίο των μαθηματικών στη σελίδα 77 την άσκηση 3.

Φυσική: Διαστολή των υγρών ήταν το σημερινό μάθημα. Απλό και εύκολο. Θα μάθουν το συμπέρασμα και θα συμπληρώσουν τις εργασίες 2 και 3 στη σελίδα 90.

Θρησκευτικά: «Ο Πατριάρχης Ιωάννης ο Ελεήμων». Θα διαβάσουν από τη σελίδα 59 την εργασία 2 που είναι η περίληψη του μαθήματος.

9 Ιανουαρίου 2015

Μαθηματικά: Δεν προχωρήσαμε. Κάναμε ασκήσεις στον πίνακα με αντίστροφους αριθμούς. Έτσι για τη Δευτέρα θα έχουν τις υπόλοιπες εργασίες του τετραδίου των μαθηματικών β, ε και στ.

Φυσική: Τους έδωσα ένα επαναληπτικό με ασκήσεις σε όλη την ενότητα της θερμότητας σε μορφή τεστ. Δεν ισχύει το τεστ. Απλώς επιχείρησα να τα «συνεφέρω» επειδή κάνουν πολλή φασαρία, αποδεικνύοντάς τους ότι υπάρχει «τρόπος» να σταματήσουν. Ωστόσο το συγκεκριμένο φυλλάδιο είναι η περίληψη της ενότητας. Θα ήθελα λοιπόν για την επόμενη φορά να το διορθώσουν και να το μάθουν.

Θρησκευτικά: Κάναμε το μάθημα: «Τα λάθη μας διορθώνονται».Από τη σελίδα 55 θα διαβάσουν τα δυο τελευταία κομμάτια 3-4 φορές.

8 Ιανουαρίου 2015

Καλή χρονιά σας εύχομαι, να έχουμε ένα ευτυχισμένο νέο έτος!

Μαθηματικά: Σήμερα προχωρήσαμε και κάναμε το μάθημα 27, «Πολλαπλασιασμός κλασμάτων-αντίστροφοι αριθμοι». Είναι όπως καταλαβαίνετε μια καινούρια ένοια ο αντίστροφος αριθμός. Την συναντούν πρώτη φορά. Εμείς είπαμε πως αντίστροφοι είναι οι αριθμοί που όταν τους πολλαπλασιάσεις έχουν γινόμενο 1. Ωστόσο κατανοήθηκε καλύτερα με παραδείγματα: 

8     Χ     1/8= 1

3    Χ      1/3 =1  δηλαδή ο αντίστροφος αριθμός ενός ακεραίου είναι η κλασματική μονάδα του αριθμού.

Για το σπίτι θα έχουν από το τετράδιο εργασιών τις εργασίες α, γ και δ των σελίδων 34 και 35.

Φυσική: Από τη σελίδα 55 του πράσινου βιβλίου θα έχουν να διαβάσουν τη :»Διαστολή και συστολή από τη σκοπιά του μικρόκοσμου«, και «Διαστολή και συστολή: ένας πονοκέφαλος για τους μηχανικούς«.