Διαγωνισμός προμήθειας κλιματιστικού

Για την εύρυθμη λειτουργία του,  το  ΔΙΕΚ Σερρών προβαίνει στην προκήρυξη του παρόντος μειοδοτικού διαγωνισμού προς κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πώληση κλιματιστικού. Απαράβατος όρος συμμετοχής είναι έκδοση τιμολογίου …

Read More

Διαγωνισμός μετακίνησης

Προκειμένου να μετακινηθούν 50 άτομα (σπουδαστές και εκπαιδευτές) στο Ρούπελ, για μια 4ωρη ξενάγηση, το  Ι.Ε.Κ. Σερρών προβαίνει στην προκήρυξη του παρόντος μειοδοτικού διαγωνισμού προς κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση που δραστηριοποιείται …

Read More

Διαγωνισμός παγίων χρυσοχοίας

Προκειμένου να λειτουργήσουν άρτια τα εργαστήρια κοσμήματος, το  Ι.Ε.Κ. Σερρών προβαίνει στην προκήρυξη του παρόντος μειοδοτικού διαγωνισμού προς κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πώληση τέτοιων ειδών. Απαράβατος όρος συμμετοχής …

Read More

Διαγωνισμός παγίων γυμναστηρίου

Προκειμένου να εξοπλιστεί το γυμναστήριο με πάγια υλικά, το  Ι.Ε.Κ. Σερρών προβαίνει στην προκήρυξη του παρόντος μειοδοτικού διαγωνισμού προς κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πώληση τέτοιων ειδών. Απαράβατος όρος …

Read More

Ομάδα δράσης σε ετοιμότητα

Μια σούπερ κομπανία γεννήθηκε στα τμήματα των βοηθών βρεφονηπιοκόμων και είναι έτοιμη για δράση! Κουκλοθέατρο στο maximum. Προσεχώς παραστάσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, αλλά και στο ΔΙΕΚ Σερρών. Ευχαριστούμε τις εκπαιδευτικούς …

Read More

Απαραίτητα έγγραφα

Με βάση νέα εντολή (18/5/18), υποχρεούνται για προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας μόνο όσοι θα εκδώσουν τιμολόγιο και εφόσον η μεικτή αμοιβή τους είναι 1.500€ τουλάχιστον. Η ασφαλιστική ενημερότητα είναι απαραίτητη για …

Read More

Βεβαιώσεις αποδοχών

Έχουν παραληφθεί οι βεβαιώσεις αποδοχών των παρακάτω εκπαιδευτών. Παρακαλούνται να τις παραλάβουν απο τη γραμματεία ΑΛΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΡΥΛΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΚΑΒΑΝΟΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΒΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ …

Read More

Διαγωνισμός προμήθειας κλιματιστικού

Για την εύρυθμη λειτουργία του,  το  ΔΙΕΚ Σερρών προβαίνει στην προκήρυξη του παρόντος μειοδοτικού διαγωνισμού προς κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πώληση κλιματιστικού. Απαράβατος όρος συμμετοχής είναι έκδοση τιμολογίου …

Read More