ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κατόπιν επεξεργασίας των φύλλων αξιολόγησης 16 ερωτήσεων των εκπαιδευτικών, που συμπληρώθηκαν ανώνυμα από καταρτιζόμενους/ες όλων των τμημάτων μας και αφορά το φθινοπωρινό εξάμηνο 2016, προέκυψε η κατάσταση με τους πρώτους …

Read More