Εγγεγραμμένοι καταρτιζόμενοι

Οι παρακάτω εγγραφέντες καταρτιζόμενοι να προσέλθουν σήμερα Τρίτη 11/10 για μάθημα, τις ώρες που ανακοινώθηκαν για το κάθε τμήμα. Οι επιλαχόντες να αναμένουν και τις επόμενες 10 ημέρες στην περίπτωση …

Read More

Ώρα και τόπος προσέλευσης 1ης ημέρας μαθημάτων

Την Τρίτη 11 Οκτωβρίου που ξεκινούν τα μαθήματα, ΟΛΟΙ οι καταρτιζόμενοι πρέπει να προσέλθετε την αντίστοιχη ώρα και στο αναφερόμενο σημείο. πρώτο μάθημα 11/10/16 τμήμα ΘΕΣΗ ώρα Αισθητικών Γ Ε.Κ. …

Read More

Αναθέσεις εκπαιδευτών/τριών

Οι παρακάτω εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες που επιλέχθηκαν να διδάξουν προσκαλούνται να συμμετέχουν στη συγκέντρωση που θα γίνει την Δευτέρα  10/10/2016 και ώρα 19:00 στο ΔΙΕΚ Σερρών. Τα μαθήματα ξεκινούν την …

Read More

Ανακοίνωση προς υποψήφιους εκπαιδευτές

Έχει πραγματοποιηθεί αναδιαμόρφωση των πινάκων μοριοδότησης, με σκοπό οι πιστοποιημένοι δημόσιοι υπάλληλοι να βρίσκονται αμέσως κάτω απο τους πιστοποιημένους ΜΗ δημοσίους υπαλλήλους. Παρακαλείστε να έχετε μια σχετική «τηλεφωνική επιφυλακή», διότι …

Read More