ΠΡΟΣΟΧΗ… ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΒΕΚ

Όσοι και όσες έχετε αποφοιτήσει και έχετε λάβει Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) μετά τον Μάρτιο του του 2016, βάσει εντολής του Υπουργείου Παιδείας πρέπει να τις επιστρέψετε πίσω και να …

Read More