Διαγωνισμός για κατασκευή σφραγίδας

Θέμα: Σχετικά με τις ανάγκες προμήθειας γραφικής ύλης  Το  Ι.Ε.Κ. Σερρών για τις ανάγκες διοικητικής λειτουργίας προβαίνει στην προκήρυξη του παρόντος μειοδοτικού διαγωνισμού, προς κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση για την προμήθεια …

Read More

Διαγωνισμός υλικών βρεφονηπιοκόμων

Θέμα: Σχετικά με τις ανάγκες προμήθειας γραφικής ύλης Προκειμένου να λειτουργήσουν τα εργαστήρια τω τριών τμημάτων «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» με επάρκεια πρώτων υλών για το εαρινό εξάμηνο 2018, το  Ι.Ε.Κ. Σερρών …

Read More

Διαγωνισμός υλικών φαρμακείου

Θέμα: Σχετικά με τις ανάγκες υλικών φαρμακείου  Προκειμένου να υπάρχει επάρκεια υλικών φαρμακείου κατά το τρέχον σχολικό έτος, το  Ι.Ε.Κ. Σερρών προβαίνει στην προκήρυξη του παρόντος μειοδοτικού διαγωνισμού προς κάθε …

Read More

Εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ

Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου 2018 Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας διεξαγωγής των Εξετάσεων …

Read More

διαγωνισμός υλικών θερμικών εγκαταστάσεων

 Θέμα: Σχετικά με τις ανάγκες προμήθειας υλικών θερμικών εγκαταστάσεων  Προκειμένου να λειτουργήσουν τα εργαστήρια θερμικών, με επάρκεια πρώτων υλών για το σχολικό έτος 2017-2018, το  Ι.Ε.Κ. Σερρών προβαίνει στην προκήρυξη …

Read More

διαγωνισμός υλικών ποδολογίας

Θέμα: Σχετικά με τις ανάγκες προμήθειας υλικών ποδολογίας  Προκειμένου να λειτουργήσουν τα εργαστήρια ποδολογίας του τμήματος  Δ’ εξαμήνου, με επάρκεια πρώτων υλών για το σχολικό έτος 2017-2018, το  Ι.Ε.Κ. Σερρών …

Read More

Διαγωνισμός υλικών κοσμήματος

Θέμα: Σχετικά με τις ανάγκες προμήθειας υλικών χειροποίητου κοσμήματος  Προκειμένου να λειτουργήσουν τα εργαστήρια κοσμήματος, με επάρκεια πρώτων υλών για το σχολικό έτος 2017-2018, το  Ι.Ε.Κ. Σερρών προβαίνει στην προκήρυξη …

Read More

Επιμόρφωση εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5008057, στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2014-2020, Το Ινστιτούτο …

Read More