Καλοκαιρινό Σχολείο Μαθηματικών

Αρχεία για 'Επιμόρφωση-Β'

Πολλαπλασιαστές

Συγγραφέας: Γιώργος Μαντζώλας στις 21 Δεκεμβρίου 2010

«ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Το ΥπΠΔΒΜΘ, με στόχο την άμεση αξιοποίηση των διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας, έχει μεριμνήσει για την επιμόρφωση, κατ’ αρχάς, ενός εκπαιδευτικού από κάθε σχολείο που συμμετέχει στο παραπάνω πρόγραμμα, σε θέματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης των συστημάτων αυτών στην τάξη,. Ο εκπαιδευτικός αυτός θα λειτουργήσει μέσα στο σχολείο του ως «πολλαπλασιαστής» των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτήσει στην εν λόγω επιμόρφωση για τους συναδέλφους του εκπαιδευτικούς.

Κόμβος επιμόρφωσης Β΄επιπέδου

http://b-epipedo2.cti.gr

Κατηγορία Επιμόρφωση-Β | Δε βρέθηκαν σχόλια »

2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο

Συγγραφέας: Γιώργος Μαντζώλας στις 21 Απριλίου 2010

2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

Βέροια – Νάουσα

23, 24, 25 Απριλίου 2010

Θέμα: «Ψηφιακές και διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση»

Εισηγήσεις Μαθηματικών: Σάββατο 24 Απριλίου 2010 ώρες 9.45-11.45

Εργαστήρια Μαθηματικών: Σάββατο 24 Απριλίου 2010 ώρες 12.30-14.30

Εισηγητές Μαθηματικών: Σ. Πιπίνος – Γ. Σάββας – Γ. Μπολοτάκης – Μ. Μπουζάλης – Ν. Ωρολογάς – Γ. Πλατάρος – Γ. Δεληγκάς – Χ. Τίκβα – Σ. Δημητρακοπούλου – Ν. Σολδάτος – Α. Μαστρογιάννης – Σ. Κοκκαλίδης – Χ. Ηρακλείδης – Δ. Σκλαβάκης – Ι. Ρεφανίδης

Τόπος – Χώρος: Νάουσα – ΣΕΚ Νάουσας, αίθουσα 2

http://hmathia10.ekped.gr/

Κατηγορία Βιβλίο Ανακοινώσεων, Επιμόρφωση-Β | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Η επιμόρφωση Β΄ επιπέδου συνεχίζεται

Συγγραφέας: Γιώργος Μαντζώλας στις 3 Ιουλίου 2009

Το τεχνικό δελτίο για τη συνέχιση του έργου Επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου βρίσκεται στην τελική φάση επεξεργασίας του για έγκριση και υλοποίηση στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (2007-2013) του ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό οι επιμορφώσεις θα ξεκινήσουν με την έναρξη του σχολικού έτους.

Για τις λεπτομέρειες του νέου έργου και τις διαφοροποιήσεις που αυτό εμπεριέχει σε σχέση με το προηγούμενο, θα ενημερωθείτε με την οριστικοποίηση της ένταξης του έργου από τον κόμβο του έργου, αρχική έκδοση του οποίου είναι ήδη διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://b-epipedo2.cti.gr

Κατηγορία Επιμόρφωση-Β | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Μαθηματικά & Geogebra

Συγγραφέας: Γιώργος Μαντζώλας στις 11 Δεκεμβρίου 2008

Η διδακτική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Geogebra και το μέγιστο διδακτικό όφελος από τη χρήση του στη διδασκαλία των Μαθηματικών μπορεί να προκύψει μέσα από αυθεντικές δραστηριότητες που οι εκπαιδευτικοί θα σχεδιάσουμε  για να εμπλακούν, με αυτές, οι μαθητές μας σε διαδικασίες παρατήρησης, δυναμικού χειρισμού, διερεύνησης και πειραματισμού.

Χρήσιμες πληροφορίες για εξοικείωση με τις λειτουργικότητες, τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του Geogebra καθώς και οδηγίες για τη χρήση του μας προσφέρουν οι Μαθηματικοί:

Αθανάσιος Φεργαδιώτης

Ν.Σ. Μαυρογιάννης

Στις δραστηριότητες που οι θα σχεδιάσουμε, μπορούμε σε πρώτη φάση να χρησιμοποιήσουμε και έτοιμες κατασκευές. Δείγματα κατασκευών με το Geogebra  από τους Μαθηματικούς:

Λάμπρο Καρακώστα

Αριστείδη Λυμπίκη

Γιώργο Μαντζώλα

Κατηγορία Επιμόρφωση-Β, Εργαστήριο Μαθηματικών | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Μαθηματικά με το Geogebra

Συγγραφέας: Γιώργος Μαντζώλας στις 15 Οκτωβρίου 2008

Μια δυναμική πρόταση για μάθηση

Μια εναλλακτική πρόταση για διδασκαλία

με τη χρήση του ελεύθερου και δυναμικού λογισμικού Geogebra από τον Κώστα Γαβρίλη και το Στέφανο Κεΐσογλου.

intracom-schools

Κατηγορία Διαδίκτυο, Επιμόρφωση-Β | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Προτάσεις Διδασκαλίας

Συγγραφέας: Γιώργος Μαντζώλας στις 30 Σεπτεμβρίου 2008

Προτάσεις για τη διδασκαλία των μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού (Geogebra, Sketchpad, Cabri, Modellus, Χελωνόκοσμος κ.ά.) από «ανήσυχους» μαθηματικούς.

 Προτάσεις για τη διασκαλία των Μαθηματικών

Κατηγορία Επιμόρφωση-Β, Εργαστήριο Μαθηματικών | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Επιμόρφωση Β΄Επιπέδου

Συγγραφέας: Γιώργος Μαντζώλας στις 29 Σεπτεμβρίου 2008

«on line» ασκήσεις Γενικού μέρους για τις ειδικότητες ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ60, ΠΕ70 και Ειδικού μέρους ΠΕ03 από το επιμορφωτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στο πρόγραμμα «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία».

Ασκήσεις

Κατηγορία Διαδίκτυο, Επιμόρφωση-Β | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Αβάκιο – Χελωνόκοσμος – Ταξινομούμε

Συγγραφέας: Γιώργος Μαντζώλας στις 3 Σεπτεμβρίου 2008

Αβάκιο: Ένα περιβάλλον για τη σύνθεση «μικρόκοσμων» από το  Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Χελωνόκοσμος: Ένας «μικρόκοσμος»,  συμβολικής έκφρασης μέσω του προγραμματισμού που βασίζεται στη γλώσσα προγραμματισμού «Logo» και στη μαθηματική οντότητα που ονομάστηκε από τον  S. Papert «χελώνα».

Ταξινομούμε: Ένας «μικρόκοσμος»,  για τη διαχείριση δεδομένων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία της Στατιστικής και των Πιθανοτήτων.

Μπορείτε να επισκεφθείτε το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και να κατεβάστε το Αβάκιο, το Χελωνόκοσμο και το Ταξινομούμε.

http://etl.ppp.uoa.gr

Κατηγορία Επιμόρφωση-Β, Εργαστήριο Μαθηματικών | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Geogebra

Συγγραφέας: Γιώργος Μαντζώλας στις 8 Ιουλίου 2008

Geogebra Ένα ελεύθερο λογισμικό από τον Markus Hohenwarter και τους συνεργάτες του, που ενσωματώνει με δυναμικό τρόπο, Άλγεβρα, Γεωμετρία και Λογισμό. Μπορείτε να κάνετε Λήψη αρχείων ή να χρησιμοποιήσετε το WebStart από τη διεύθυνση http://www.geogebra.org Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε τη Βοήθεια στην ίδια διεύθυνση ή το εγχειρίδιο χρήσης του Μαθηματικού Α.Φεργαδιώτη http://users.ira.sch.gr/fergadioti

Κατηγορία Επιμόρφωση-Β, Εργαστήριο Μαθηματικών | Δε βρέθηκαν σχόλια »