Το λογισμικό «ιδεοκατασκευές»

Δημοσιευμένο στις 3 Δεκεμβρίου 2014 Κατηγορία: Γλώσσα,Λογισμικά από Γεσθημανή Αποστολίδου  Με ετικέτα

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Οι Ιδεοκατασκευές είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που βοηθά τον  μαθητή να μάθει να γράφει αφηγηματικές και περιγραφικές εκθέσεις. Τον βοηθά να οργανώνει τις ιδέες του και να τις εκφράζει συγκροτημένα μέσα από κείμενα που έχουν ροή κι ενδιαφέρον. Επίσης, ο μαθητής καθοδηγείται να προσέχει λεπτομέρειες που κάνουν το γραπτό του λόγο σαφή και όμορφο.

Το λογισμικό «Ιδεοκατασκευές 2.0» δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους μαθητές ηλικίας 11-15 στην παραγωγή γραπτού λόγου με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ειδικότερα σχεδιάστηκε για να τους βοηθήσει να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή σαν εργαλείο που θα τους διευκολύνει να αναπτύξουν δεξιότητες: σχεδιασμού, πρώτης καταγραφής και βελτίωσης αρχικού κειμένου, χτίζοντας σταδιακά το δικό τους αφηγηματικό ή περιγραφικό κείμενο. Ο σχεδιασμός της συγκεκριμένης εφαρμογής βασίστηκε στη θεωρία περί γραπτού λόγου των Scardamalia και Bereiter και προσφέρει στους μαθητές εξατομικευμένη βοήθεια με τρεις τρόπους.
 •  Με υποστήριξη της λειτουργίας της βραχυπρόθεσμης μνήμης.
 • Με μεταγνωστικές οδηγίες για αξιολόγηση, βελτίωση τόσο του κειμένου όσο και των διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή του.
 • Με μεταγνωστικές ιδιότητες που αφορούν τη δομή και το είδος του κειμένου, τους στόχους του συγγραφέα και τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του αποδέκτη του κειμένου.

Δυνατότητες που παρέχονται στο μαθητή/τρια

 • να δηµιουργήσει ένα νέο κείµενο (αφηγηµατικό ή περιγραφικό), ορίζοντας το θέµα, το ακροατήριο, τη διάθεση του γραπτού και τα κύρια σηµεία του
 • να επιλέξει το κείµενο που έχει συντάξει, για να το επιµεληθεί όποτε θελήσει
 • να καταγράψει τις βασικές ιδέες του
 • να ταξινομήσει και να ιεραρχήσει τις ιδέες του, τροποποιώντας τη θέση που θα πρέπει να έχουν στο κείµενο
 • να καταγράψει πρόχειρα και ελεύθερα τις πρώτες σκέψεις του, πλαισιώνοντας τις βασικές ιδέες του
 • να βελτιώσει τη δοµή του κειµένου του, αλλάζοντας ενδεχοµένως τη θέση που πρέπει να έχουν στο κείµενο σκέψεις και ιδέες
 • να βελτιώσει το ενδιαφέρον του γραπτού του, προσθέτοντας επιµέρους σκέψεις στις αρχικές ιδέες
 • να βελτιώσει τη ροή των επιµέρους ιδεών, προσθέτοντας τώρα µε υποστηρικτικό λεξικό τους αρθρωτικές λέξεις-εκφράσεις (επιρρήµατα, συνδέσµους κλπ.) σε προτάσεις και παραγράφους
 • να βελτιώσει την εικόνα του γραπτού, προβαίνοντας σε αλλαγές της µορφής των γραµµάτων, της απόστασης των σειρών και της στοίχησης των παραγράφων
 • να τυπώσει το κείµενο

Η πρώτη μας εφαρμογή του λογισμικού είναι η παρακάτω:

Ένα χαμόγελο διαφορετικό από τα άλλα

Εικόνα1

 
Αφήστε μια απάντηση