Σας καλωσορίζουμε στο ιστολόγιο μας

Σας καλωσορίζουμε στο ιστολόγιο του Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.ΣΕΠ) 4ου Γυμνασίου Ιλίου και σας καλούμε να πλοηγηθείτε στις σελίδες και στις δημοσιεύσεις του για να ενημερωθείτε για τις δράσεις μας. Ειδικότερα, οι δράσεις του ΓΡΑ.ΣΕΠ του σχολείου μας, οι οποίες αφορούν στην εφαρμογή του ΣΕΠ στην τάξη, στην ατομική συμβουλευτική, στην υλοποίηση προγραμμάτων και στη διοργάνωση επισκέψεων και εκδηλώσεων, στοχεύουν να διευκολύνουν τους/τις μαθητές/τριες μας:

  • στις διαδικασίες αυτογνωσίας και αυτοαντίληψης τους,
  • στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης τους,
  • στην ενεργό αναζήτηση, επεξεργασία και αξιολόγηση των πληροφοριών που απαιτούνται για την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία
  • στην ευαισθητοποίησή τους για την άμβλυνση και την άρση σχετικών στερεοτύπων
  • στην καλλιέργεια «δεξιοτήτων ζωής» όπως, της επικοινωνίας, της συνεργασίας, της ευελιξίας, της αυτοπαρουσίασης, της εξοικείωσης με τη χρήση Η/Υ
  • στη λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων
  • στη μετάβασή τους από το ένα στάδιο εκπαίδευσης στο άλλο στην αρχή και στην αγορά εργασίας αργότερα. 

Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας με τις τεχνολογικές εξελίξεις, την ανάπτυξη της επικοινωνίας και την εκμηδένιση των αποστάσεων από τη μια πλευρά, την υψηλή ανεργία, τις ανισότητες και τον ανταγωνισμό από την άλλη, ενδυναμώνουμε τα παιδιά για να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που θα τους παρουσιαστούν, αλλά και για να αντιμετωπίσουν πιθανά εμπόδια.  Όλες οι δράσεις μας και κάθε μια χωριστά, σε συνδυασμό με τους παραπάνω στόχους, αποσκοπούν στην ολόπλευρη ανάπτυξη, εξέλιξη και ωρίμανση τους. Μόνο έτσι θα προβούν σε συνετές και ώριμες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές και θα αντλούν ικανοποίηση από τη συμμετοχή τους στα επιμέρους πεδία εκπαιδευτικών, επαγγελματικών και κοινωνικών σχέσεων, στα οποία κάθε φορά θα εντάσσονται.

Παναγιώτα Π. Οικονομάκου

Κοινωνιολόγος, Καθ.- Σύμβουλος ΣΕΠ 

Υπεύθυνη ΓΡΑ.ΣΕΠ 4ου Γυμνασίου Ιλίου

Υποβολή σχολίου Δημοσιευμένο στην κατηγορία  . 10 Μαΐου 2011 Παναγιώτα Π. Οικονομάκου

Προηγούμενα άρθρα


Ανακοινώσεις - Τα Νέα μας

Σπουδές - Επαγγέλματα

Συμβουλευτικοί κόμβοι - αρχεία

Χρήσιμοι σύνδεσμοι