Αρχεία για ‘Δημιουργία WebQuest’


Παραδείγματα Ιστοεξερευνήσεων στα μαθήματα τη Πληροφορικής: http://users.sch.gr/evagel/webquest/

========================================================

1. Zunal,  http://zunal.com/

========================================================

(Δημιουργία Ιστοεξερεύνησης με έτοιμα πρότυπα –  Απαιτείται εγγραφή)

========================================================

2. OpenWebQuest,  http://platform.openwebquest.org/

========================================================

Πλατφόρμα δημιουργίας και φιλοξενίας Ιστοεξερευνήσεων, Φιλοξενείται από: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

========================================================

3. Ελληνική κοινότητα Ιστοεξερευνήσεων WebQuests.gr

========================================================

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας ιστολογίου για να φτιάξετε τη δική σας ιστοεξερεύνηση!

Πρώτα όμως θα πρέπει να κάνετε εγγραφή στο δικτυακό τόπο

========================================================


Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων