Ευρωπαϊκά Προγράμματα Π.Δ.Ε. Δ.Ε. | * EU-PDEDE * European Projects Team

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Π.Δ.Ε. Δ.Ε.

 

anakoinosi  Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Εθνική Μονάδα του Προγράμματος Erasmus+ στην Ελλάδα, μετά από πρωτοβουλία της Προέδρου του Δ.Σ. Αναπ. Καθηγήτριας κ. Έφης Μπάσδρα, είναι στην ευχαρίστηση θέση να ανακοινώσει την επίλυση των προβλημάτων που είχαν δημιουργηθεί στις τραπεζικές συναλλαγές των δικαιούχων φορέων του Προγράμματος αλλά και των φοιτητών Erasmus+ ως αποτέλεσμα των capital controls. Μετά από επικοινωνία με την Τράπεζα της Ελλάδος και το Υπουργείο Οικονομικών το ΙΚΥ κατάφερε την άρση περιορισμών που αφορούσαν στην πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο “Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων’’(ΦΕΚ Α” 84/18-07-2015).

Η άρση των περιορισμών αφορά στις εξής περιπτώσεις:

1. Στη δυνατότητα ανοίγματος νέων λογαριασμών από δικαιούχους φορείς του Erasmus+, ήτοι δημόσια και ιδιωτικά σχολεία προσχολικής αγωγής, σχολεία Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης, σχολεία και σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικούς οργανισμούς, εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ιδιωτικούς και δημοσίους φορείς εν γένει, για τους οποίους έχει εγκριθεί χρηματοδότηση.

2. Στη δυνατότητα ανοίγματος νέων λογαριασμών σε φυσικά πρόσωπα δικαιούχους χρηματοδότησης (εισερχόμενους-εξερχόμενους φοιτητές) ώστε να τους καταβληθεί η επιχορήγηση κάλυψης των ατομικών δαπανών. Ο συγκεκριμένος περιορισμός θα αρθεί με έκδοση νέας Υπουργικής Απόφασης.

3. Στη δυνατότητα προσθήκης νέου δικαιούχου σε ήδη υπάρχοντα λογαριασμό, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση του προγράμματος.

4. Στη δυνατότητα πραγματοποίησης εξερχόμενων και εισερχόμενων εμβασμάτων στους λογαριασμούς των δικαιούχων Ελληνικών φορέων και φυσικών προσώπων, όπως αναφέρονται στην περίπτωση 1.

5. Στη δυνατότητα πραγματοποίησης εμβασμάτων από δικαιούχους φορείς του εσωτερικού προς δικαιούχους φορείς του εξωτερικού, οι οποίοι επιχορηγούνται ως εταίροι διακρατικών στρατηγικών συμπράξεων.

Μετά από σχετική συνεργασία του ΙΚΥ και υψηλόβαθμων στελεχών της Τράπεζας της Ελλάδος, η αρμόδια Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών ενέκρινε τις ανωτέρω κινήσεις δίνοντας άμεσα σχετική οδηγία στα τραπεζικά Ιδρύματα της χώρας. Παρακαλούνται όσοι δικαιούχοι φορείς αλλά και φοιτητές εξακολουθούν να έχουν προβλήματα στις συναλλαγές τους να επικοινωνούν με το ΙΚΥ.

 

 

 

·

Results 2015

 

Αναρτήθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα του Erasmus+ για το 2015 στην επίσημη ιστοσελίδα της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών). Εδώ θα βρείτε:

Αποτελέσματα ΚΑ1 Σχολικής Εκπαίδευσης

Αποτελέσματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΚΑ1

Αποτελέσματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΚΑ2 

Εντός των ημερών αναμένονται και τα αποτελέσματα της Βασικής Δράσης ΚΑ2

· ·

ka1.vet.article-workers

Δημοσιεύτηκε ο Χάρτης Κινητικότητας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET-Mobility Charter) για το 2015.

Η απόκτηση του Χάρτη από φορείς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης θα συνιστά πιστοποίηση της επάρκειάς και της ικανότητάς τους στην υλοποίηση υποδειγματικών σχεδίων διακρατικής κινητικότητας. Ο Χάρτης θα συνιστά εγγύηση της ποιότητας των σχεδίων κινητικότητας σε όρους διαχείρισης, οργάνωσης και επίτευξης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης των φορέων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης”. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από ελληνικούς φορείς στην Εθνική Μονάδα του Προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 14η Μαΐου 2015, ώρα 18.00 Βρυξελλών. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία θα είναι διαθέσιμη το Μάρτιο του 2015.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αλλά και την διαδικασία αιτήσεων μπορείτε να βρείτε εδώ 

δίχως ετικέτα

1538700_418350354963040_1734491994_n O Οδηγός Erasmus+  είναι διαθέσιμος και στην ελληνική γλώσσα και μπορείτε να τον βρείτε εδώ.

δίχως ετικέτα

edis 2015

δίχως ετικέτα

Results 2015  Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα της Βασικής Δράσης 2 (Key Action 2) στην σχολική εκπαίδευση, εγκεκριμένα και απορριφθέντα. Τα επιλαχόντα θα ανακοινωθούν τέλος Αυγούστου 2015 μαζί με τα σχολεία που εγκρίθηκαν ως εταίροι σε σχολικές συμπράξεις που συντονίζουν σχολεία του εξωτερικού. Για τα αποτελέσματα όπως τα έχει δημοσιεύσει η εθνική μονάδα συντονισμού ΙΚΥ πατήστε εδώ. 

δίχως ετικέτα

Παλιότερα άρθρα »

Σχεδιάστηκε από devolux.nh2.me