Ευρωπαϊκά Προγράμματα Π.Δ.Ε. Δ.Ε. | * EU-PDEDE * European Projects Team

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Π.Δ.Ε. Δ.Ε.

slideshow-programguide

Για να δείτε τον οδηγό Erasmus+ 2017 πατήστε εδώ.

· · ·

Results 2015

 

Αναρτήθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα του Erasmus+ για το 2015 στην επίσημη ιστοσελίδα της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών). Εδώ θα βρείτε:

Αποτελέσματα ΚΑ1 Σχολικής Εκπαίδευσης

Αποτελέσματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΚΑ1

Αποτελέσματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΚΑ2 

Εντός των ημερών αναμένονται και τα αποτελέσματα της Βασικής Δράσης ΚΑ2

· ·

pestalozzi 1  Ολοκληρώθηκε η 3η Ημερίδα Διάχυσης του Προγράμματος Πεσταλότσι με τίτλο  «Η διάχυση των αξιών, αρχών και πρακτικών του Προγράμματος Πεσταλότσι ». Στους παρακάτω σύνδεσμους θα βρείτε πλούσιο υλικό από τις δράσεις διάχυσης…. 

 

http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Workshops2016/3rdGR.pdf

vhttp://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Workshops2016/3rdGR.pdf

http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Workshops2016/3rdGR.pdf

(Host link is http://www.coe.int/en/web/pestalozzi/reports-articles)

δίχως ετικέτα

Παλιότερα άρθρα »

Σχεδιάστηκε από devolux.nh2.me