Σχολική Εφημερίδα «Οι Δημοσιογράφοι»

Σχολική εφημερίδα των μαθητών του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λέσβου: Τεύχος 12

fullo_12

Σχολική εφημερίδα «Οι Δημοσιογράφοι»

Σχολική Εφημερίδα των μαθητών του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λέσβου: Τεύχος 13

fullo_13

Περιεχόμενο Σπουδών

Τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και το προσωπικό τους υπάγονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. εντάσσεται στα πλαίσια μιας εκπαιδευτικής πραγματικότητας, που βρίσκεται σε μια σχέση δυναμικής αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης με τις διαμορφούμενες κοινωνικοοικονομικές και πολιτιστικές εξελίξεις.

Η δυναμική του διάσταση μπορεί και το καθιστά όσο το δυνατόν πιο εύκαμπτο και ανοικτό σε τροποποιήσεις και γενικότερα βελτιώσεις, που κάθε φορά υπαγορεύονται από τη νέα επιστημονική γνώση, τη νέα πολιτιστική πραγματικότητα και τις ιδιαίτερες ικανότητες καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Διαπνέεται από τη θεμελιώδη αρχή της εξατομικευμένης διδασκαλίας, για την εφαρμογή της οποίας χρησιμοποιούνται επικουρικά, εκτός από τη διαρκή αξιολόγηση των αδυναμιών και δυνατοτήτων του μαθητή και ο ατομικός του φάκελος, που τηρείται από την κοινωνική υπηρεσία του σχολείου.

Το Α.Π. για τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ακολουθεί τους γενικούς και επιμέρους στόχους του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και συνδέεται οριζόντια σε ότι αφορά τη θεματολογία κάθε γνωστικού αντικειμένου και κάθετα σε ότι αφορά όλες τις βαθμίδες Ειδικής Αγωγής. Το περιεχόμενό του στοχεύει στην αποφυγή των τραυματικών εμπειριών της αποτυχίας, που περισσότεροι απ` αυτούς έχουν βιώσει στην οικογενειακή και στην προηγούμενη μαθητική τους ζωή στο «κανονικό» σχολείο. Περιλαμβάνει και προτείνει εναλλακτικές στρατηγικές επικοινωνίας και προσέγγισης για:

1. Για μαθητές των οποίων οι μαθησιακές δυσκολίες συνυπολογίζονται στον αυτισμό.

2. Για μαθητές με νοητική υστέρηση και συγχρόνως προβλήματα ακοής (νοηματική γλώσσα, ύπαρξη διερμηνέα).

3. Για μαθητές στους οποίους συνυπάρχουν νοητική υστέρηση και τυφλότητα. (διδασκαλία με το σύστημα Braille και αγωγή κινητικότητας)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ διέπεται από μια ολιστική προσέγγιση, που αφορά όλους τους τομείς της ζωής του μαθητή. Βοηθά στην κατανόηση των αναγκών του , στη βίωση και παραδοχή των δυνατοτήτων αλλά και των αδυναμιών του, παροτρύνοντάς τον να αναλάβει ευθύνες και να συμβάλλει εποικοδομητικά, όσο περισσότερο μπορεί, στη λειτουργία της κοινωνίας που ζει. Κύριο μέλημα του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κάθε μαθητής να κερδίσει, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, την αυτονομία του, ανακτώντας την αξιοπρέπεια που του αξίζει. Τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ συνιστούν σχολικές μονάδες που επιδιώκουν να προσφέρουν ένα ανάλογο με τα προαναφερόμενα εκπαιδευτικό περιβάλλον, που θα βοηθήσει τους σημερινούς μαθητές τους και αυριανούς ενεργούς πολίτες να διεκδικήσουν δυναμικά μια θέση στην όλο και πιο απαιτητική σύγχρονη αγορά εργασίας.

Για να κάνει πράξη τα παραπάνω το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ: Συνεχίζει να παρέχει ακαδημαϊκές γνώσεις προσαρμοσμένες ποσοτικά και ποιοτικά στις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες των φοιτούντων μαθητών μέσα από τα μαθήματα: Γλώσσα, Μαθηματικά, Κοινωνική και Επαγγελματική Αγωγή, Πληροφορική, Μουσική και Γυμναστική.

Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων στα πλαίσια λειτουργίας των ομάδων εργασίας, δηλαδή στους τομείς της ατομικής φροντίδας, των διαπροσωπικών σχέσεων και της πλήρους συμμετοχής στη ζωή της κοινότητας. ( Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι αξιόλογες επιστημονικές Μελέτες και Έρευνες έχουν δείξει ότι κυρίαρχο κριτήριο για να πετύχει την εργασιακή του ένταξη το άτομο με αναπηρία είναι το επίπεδο των κοινωνικών του δεξιοτήτων. Συνήθως απομακρύνεται από την εργασία του όχι τόσο από έλλειψη επαγγελματικών ικανοτήτων αλλά από έλλειψη επαγγελματικών συνηθειών : μη τήρηση ωραρίου , αυθαίρετη απουσία, ανάρμοστη συμπεριφορά προς συναδέλφους και προϊσταμένους κλπ).

Εστιάζει στην εκμάθηση τεχνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων. Οι μαθητές όλων των τάξεων, εκτός από το κύριο εργαστήριο ειδίκευσής τους, παρακολουθούν για 4 ώρες την εβδομάδα και τμήματα άλλων ειδικοτήτων, προκειμένου να αποκτήσουν και γενικότερες τεχνικές δεξιότητες, που θα τους βοηθήσουν αφενός στην αυτόνομη διαβίωσή τους και αφετέρου στην εξεύρεση εργασίας, ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους. π.χ. Ένας μαθητής που έχει κύρια ειδίκευση την υδραυλική θα φοιτήσει και δύο ώρες την εβδομάδα στο εργαστήριο της Ραπτικής και δύο ώρες της Ξυλουργικής ή δύο ώρες στο εργαστήριο της Κηπουρικής και δύο ώρες στο εργαστήριο της Κεραμικής. Βέβαια, αν έχει πολλές ειδικότητες το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., καλό είναι, να αλλάζουν οι ώρες κάθε χρόνο στα δεύτερα εργαστήρια.

Οι εξειδικεύσεις διαφέρουν από το ένα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. στο άλλο και είναι συνήθως οι παρακάτω: Χειροτεχνίας, Ξυλουργικής, Υδραυλικής, Κηπουρικής, Ραπτικής, Κεραμικής, Ζωικής Παραγωγής, Κηροπλαστικής, Γουναρικής, Ξυλογλυπτικής, Ζαχαροπλαστικής – Αρτοποιίας, Καθαρισμού Κτιρίων, Βιολογικών Καλλιεργειών, Τουριστικών Επαγγελμάτων, Αυτόνομης Διαβίωσης…

Οι μαθητές των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. στη χώρα μας, διδάσκονται στα εργαστήρια από τους τεχνολόγους εκπαιδευτικούς τις θεωρητικές γνώσεις και τις τεχνικές δεξιότητες του επαγγέλματος για το οποίο εκπαιδεύονται. Ταυτόχρονα έρχονται σε επαφή με τον τεχνικό εξοπλισμό του εργαστηρίου τους και εκπαιδεύονται στη χρήση υλικών και εργαλείων. Στην περίπτωση των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. που μας αφορά, οι στόχοι , η διδακτική μεθοδολογία και τα μέσα αυτής της Εκπαίδευσης θα προτείναμε να προβλεφτούν μέσα από τα νέα Α.Π.

Πρακτική εξάσκηση σε εξωσχολικούς επαγγελματικούς χώρους. Στα τελευταία έτη σπουδών τους θα είχε ουσιαστική σημασία να γνωρίσουν οι μαθητές με αναπηρία τις πραγματικές συνθήκες εργασίας, ώστε να διαμορφώσουν ίδια αντίληψη και γνώμη για τις δυσκολίες της επαγγελματικής αποκατάστασης. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με το να διασφαλιστεί μια χρονική περίοδος. Πρακτικής Εξάσκησής τους σε επαγγελματικούς χώρους και η οποία μπορεί να προβλεφτεί και προδιαγραφεί μέσα από τα νέα Α.Π. Σπουδών.

Τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. μπορούν να βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τον επαγγελματικό χώρο για την επίλυση των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν. Οι μαθητές δε θα χάνουν την επαφή τους με το εργαστήριο, όπου παράλληλα θα μπορούν να φοιτούν κάποιες μέρες της εβδομάδας, ώστε να ενισχύονται συναισθηματικά και επαγγελματικά συζητώντας τις τεχνικές δυσκολίες και τις εργασιακές συνθήκες που αντιμετώπισαν.

Οι ιδιαιτερότητες των ατόμων με αναπηρία, τα ειδικότερα δικαιώματά τους, που εκπηγάζουν από τις πολλαπλές ανάγκες τους και θεμελιώνονται σε αυτές , η στάση της κοινωνίας απέναντί τους απαιτούν τη διεπιστημονική προσέγγιση του όλου ζητήματος και προϋποθέτουν ιδιαίτερες ενέργειες πέραν εκείνων που ενδείκνυνται για τον υπόλοιπο μαθητικό πληθυσμό, άρα και ιδιαίτερα Αναλυτικά Προγράμματα.

Διαδικασία Εγγραφής

Τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και το προσωπικό τους υπάγονται στις κατα τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σ’ αυτά εγγράφονται και φοιτούν μαθητές ηλικίας 14-22 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον ειδικού ή γενικού δημοτικού σχολείου, για 5 έως 8 χρόνια, ανάλογα με τις εξειδικεύσεις και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Πρόκειται για μαθητές με αναπηρίες, διαγνωσμένες στη χώρα μας από τα ΚΔΑΥ ή από επίσημη Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Οι αναπηρίες τους προκύπτουν ως αποτέλεσμα:

– Μιας συγκεκριμένης αναπηρίας

        1. Νοητική Καθυστέρηση(Ν.Κ): Ελαφριά Ν.Κ (νοητ. πηλίκο 50-55 έως 69 ), Μέτρια Ν.Κ (35-40 έως 50-55), Σοβαρή Ν.Κ ( 20-25 έως 35-40)

        2. Πρόβλημα αυτισμού.

– Πολλαπλών αναπηριών

         1. Νοητική καθυστέρηση μαζί με σοβαρά προβλήματα όρασης ή ακοής.

         2. Νοητική καθυστέρηση και αυτισμός .

         3. Σοβαρά νευρολογικά ή ορθοπεδικά ελαττώματα μαζί με νοητική καθυστέρηση.

– Σύνθετων γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών δυσκολιών.

Αποτελούν ανομοιογενείς ομάδες ατόμων με διάφορες και ποικίλες αναπηρίες και εμφανίζουν σοβαρά προβλήματα σε μαθησιακό επίπεδο και ειδικότερα δυσκολίες στο γνωστικό , συναισθηματικό, κοινωνικό και ψυχοκινητικό τομέα.

– Στο γνωστικό τομέα: αργό ρυθμό μάθησης , αδυναμία αυτενέργειας, αδυναμία μάθησης με ευκαιριακό τρόπο, αδυναμία γενίκευσης, διάσπαση προσοχής, μειωμένη αντιληπτική ικανότητα, αδύνατη μνήμη με αποτέλεσμα τη μη σταθερότητα των προϋπαρχουσών γνώσεων.

– Στο συναισθηματικό τομέα: συναισθηματική αναταραχή, μειωμένη αυτοπεποίθηση και ανεπαρκή κρίση στις διαπροσωπικές τους σχέσεις (καθότι διανύουν το εφηβικό και μετεφηβικό στάδια της ζωής τους) καθώς επίσης μη εναρμόνιση μεταξύ βιολογικής και νοητικής ανάπτυξης (επιτακτική η ανάγκη σεξουαλικής αγωγής)

– Στον κοινωνικό τομέα: μη κατάκτηση από ένα ποσοστό του μαθητικού πληθυσμού των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. των αυτονόητων για τα άλλα παιδιά ικανοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και των απαραίτητων για τη ζωή κοινωνικών δεξιοτήτων

– Στον ψυχοκινητικό τομέα: αδυναμία συντονισμού της κίνησης με τη λογική σκοπιμότητα, έλλειψη συντονισμού χεριού- ματιού κλπ.

Σύμφωνα με το Ν. 2817/ 20000 η γενική-επαγγελματική εκπαίδευση των ατόμων με Αναπηρία, παρέχεται στα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, τα οποία κατά περίπτωση, οργανώνονται, στελεχώνονται, εξοπλίζονται και υποστηρίζονται κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία διδακτική και ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των ατόμων αυτών. Οι μαθητές με αναπηρία μπορεί να φοιτούν:

        1. Στη συνήθη σχολική τάξη με παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, ο οποίος υπηρετεί στo ΚΔΑΥ ή στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και ορίζεται από το   ΚΔΑΥ.

        2. Σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα τμήματα ένταξης, που λειτουργούν μέσα στα σχολεία της γενικής και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης

Όταν η φοίτηση στο κοινό εκπαιδευτικό σύστημα και στα τμήματα ένταξης καθίσταται ιδιαιτέρως δύσκολη λόγω του είδους και του βαθμού του προβλήματός τους, τότε η εκπαίδευση παρέχεται και σε αυτοτελή σχολεία ειδικής αγωγής. Στην κατηγορία των αυτοτελών σχολείων ειδικής αγωγής υπάγονται και τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.(Ε.Ε.Ε.Ε.Κ). Η οργάνωση και η λειτουργία τους, στο ξεκίνημά τους, στηρίχτηκε στα αποτελέσματα των πιλοτικών προγραμμάτων της πρώτης Σχολής Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Σ.ΕΙ.Ε.Ε) του ΥΠΕΠΘ, που ιδρύθηκε με το υπ` αριθμ. 137/83 Π.Δ., στην Καλλιθέα Αττικής. Με την ψήφιση όμως του Ν. 2817/00 αυτή μετατράπηκε στο πρώτο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., για να επακολουθήσουν πανω απο 60  μέχρι σήμερα, πανελλαδικά, κυρίως στις πρωτεύουσες των νομών, χωρίς να επαρκούν και πάλι να απορροφήσουν όλο το μαθητικό πληθυσμό, στον οποίο απευθύνονται.

Λίγα λόγια για το σχολείο μας

Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λέσβου (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λέσβου) ξεκίνησε τη λειτουργία του κατά το σχολικό έτος 2002-03. Πρώτος διευθυντής του σχολείου υπήρξε ο Γεωπόνος Δημήτρης Ξυνόροδος. Από το σχολικό έτος 2004-05 τη διεύθυνση του σχολείου έχει αναλάβει η κ. Ανδρονίκη Λεκάκη, Δασκάλα Ειδικής Αγωγής.

Ο αριθμός των μαθητών του σχολείου, κατά μέσο όρο, κυμαίνεται  μεταξύ των 15 έως και των 22. Την παρούσα σχολική χρονιά (2010-2011), οι μαθητές του σχολείου φθάνουν τον αριθμό των 17. Οι διαταραχές που χαρακτηρίζουν τους μαθητές είναι ως επί το πλείστον οι ακόλουθες: αυτισμός, σύνδρομο Down, νοητική υστέρηση, σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες, υπερκινητικότητα, κινητικά προβλήματα κ.λπ.

Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λέσβου, βρίσκεται σε σχολικό συγκρότημα της περιοχής των Υφαντηρίων Μυτιλήνης και στεγάζεται σε οκτώ λυόμενες αίθουσες. Για τις ανάγκες λειτουργίας του εργαστηρίου της κεραμικής έχει εξοπλιστεί μια μικρή αίθουσα που λειτουργούσε άλλοτε ως Ε.Κ.Φ.Ε. Στον ίδιο χώρο υπάρχει ακόμη μια αίθουσα που λειτουργεί ως σχολική τάξη. Σε παρακείμενο και υπερυψωμένο καλλιεργήσιμο χώρο έγινε η εγκατάσταση του εργαστηρίου κηπουρικής, στον οποίο κατασκευάσθηκε ένα σύγχρονο θερμοκήπιο.

Εκτός από την παρακολούθηση των μαθημάτων στα εργαστήρια, τα παιδιά διδάσκονται γλώσσα, μαθηματικά, χρήση υπολογιστών, αυτόνομη διαβίωση, καλλιεργούν τις καλλιτεχνικές τους δυνατότητες και παράλληλα γυμνάζονται στην αίθουσα του κλειστού γυμναστήριου, κοινή για όλα τα συστεγαζόμενα σχολεία. Επίσης, τόσο ο ψυχολόγος όσο και ο κοινωνικός λειτουργός οργανώνουν μικρο-ομαδικές ή εξατομικευμένες συναντήσεις με τους μαθητές και τους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών με επίκεντρο θέματα της αρμοδιότητάς τους. Από το σχολικό έτος 2006-07 εφαρμόζονται πρόγραμματα κινησιοθεραπείας/φυσιοθεραπείας και  λογοθεραπείας για τους μαθητες που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα.

Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων