Ευχές

Πασχαλινές Λαμπάδες

Στα πλαίσια δραστηριότητας του Εργαστηρίου Κεραμικής του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λέσβου κατασκευάζονται πασχαλινές λαμπάδες. Τα έσοδα από τις λαμπάδες θα διατεθούν για τη στήριξη του σχολείου και την ενίσχυση οικογενειών ορισμένων μαθητών μας.

Για παραγγελίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο του σχολείου 2251046766.

Φυσικοθεραπεία

Η μεθοδολογία της φυσικοθεραπευτικής αξιολόγησης περιλαμβάνει την καταγραφή των υποκειμενικών ευρημάτων του ασθενή, των αντικειμενικών του προβλημάτων, τη συνεκτίμηση όλων των δεδομένων – πληροφοριών που συλλέγονται και την οργάνωση του προγράμματος αποκατάστασης. Η φυσικοθεραπεία παρεμβαίνει στην αποκατάσταση ασθενών με :
. καρδιοαναπνευστικά προβλήματα
. νευρολογικά προβλήματα
. παθολογικά προβλήματα
. μετεγχειρητικά προβλήματα
. ρευματολογικά προβλήματα
. ορθοπεδικά προβλήματα
. αθλητικές κακώσεις
. προβλήματα ατόμων με αναπηρία
. εργονομική εκπαίδευση
. προληπτική φυσικοθεραπεία

Ο φυσικοθεραπευτής χρησιμοποιεί τα ακόλουθα μέσα και μεθόδους :
. μέσα αύξησης και μείωσης της θερμοκρασίας
. μέσα νευρομυϊκού ερεθισμού
. κίνηση-άσκηση
. ειδικές τεχνικές
. μεθόδους και μέσα αναστολής του πόνου

Λογοθεραπεία

Οι «Λογοθεραπευτές ή Θεραπευτές του Λόγου» απασχολούνται αυτοδύναμα ή σε συνεργασία στους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Λογοθεραπείας, δηλαδή της επιστήμης που έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων γύρω από την Ανθρώπινη Επικοινωνία-Φωνή, Ομιλία, Λόγο (προφορικό, γραπτό), μη λεκτική επικοινωνία – και τις διαταραχές αυτής, καθώς και τις διαταραχές των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα.
Ειδικότερα οι Λογοθεραπευτές απασχολούνται επαγγελματικά στους ακολούθους τομείς:

α. Αξιολόγηση της ανθρώπινης Επικοινωνίας-Φωνής, Ομιλίας, Λόγου (προφορικού-γραπτού) και πρόληψη, διαγνωστική αξιολόγηση και θεραπεία των διαταραχών που συνδέονται με αυτήν καθώς και των διαταραχών που σχετίζονται με τις καταποτικές κινήσεις του στοματοφάρυγγα.

β. Επιστημονική έρευνα και μελέτη στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.

γ. Ασκηση κάθε άλλης επαγγελματικής και επιστημονικής δραστηριότητας που εμπίπτει στο αντικείμενο του κλάδου της Λογοθεραπείας σύμφωνα με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας.

2. Οι Λογοθεραπευτές επιλέγουν και εφαρμόζουν σε άτομα κάθε ηλικίας σύγχρονες επιστημονικές κλινικές και τεχνολογικές μεθόδους για την αξιολόγηση της ανθρώπινης Επικοινωνίας-Φωνής, Ομιλίας, Λόγου (προφορικού, γραπτού), μη λεκτικής επικοινωνίας – τη διαγνωστική αξιολόγηση, τη θεραπεία και την αντιμετώπιση των διαταραχών αυτής καθώς και των διαταραχών των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα, οι οποίες δύνανται να περιλάβουν:

α. Χρήση τεχνολογικών, προσθετικών και τεχνικών μέσων, χρήση διαγνωστικών δοκιμασιών της ανθρώπινης Επικοινωνίας και άλλων επιστημονικών εργαλείων με στόχο τη βέλτιστη διαγνωστική αξιολόγηση, θεραπεία και αντιμετώπιση των διαταραχών της ανθρώπινης Επικοινωνίας και διαταραχών των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα.

β. Πρόληψη και θεραπευτικές μεθόδους (παρεμβατικές και συμβουλευτικές), άμεσες ή έμμεσες, ατομικές ή ομαδικές σε θέματα που αφορούν τη δυσλειτουργία της ανθρώπινης Επικοινωνίας και των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα.

γ. Συμμετοχή σε διεπιστημονικές ομάδες παρέμβασης.

Εργοθεραπεία

Ο Εργοθεραπευτής κατανοώντας τη σημασία των έργων και των δραστηριοτήτων στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, δουλεύει με άτομα κάθε ηλικίας που εμφανίζουν δυσλειτουργίες ή/ και αναπηρίες, περιορισμούς στην εκτέλεση των έργων και των δραστηριοτήτων της καθημερινής τους ζωής, ή/ και δυσκολίες στην ισότιμη κοινωνική συμμετοχή  (άτομα με ψυχικές, κινητικές, νευρολογικές, αισθητηριακές και γνωστικές διαταραχές, καθώς και άτομα με κοινωνικούς περιορισμούς όπως άτομα της τρίτης ηλικίας, φυλακισμένοι, άστεγοι, πρόσφυγες…).
Ειδικότερα, έχει τις ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις ώστε να μπορεί να:
​Χρησιμοποιεί ποικίλες αξιολογητικές μεθόδους (παρατήρηση, συνέντευξη, σταθμισμένες και μη σταθμισμένες δοκιμασίες κλπ) ώστε να εκτιμήσει τις ικανότητες και τις δυσκολίες του ατόμου στην εκτέλεση των καθημερινών του Έργων και δραστηριοτήτων αυτοφροντίδα, παραγωγικότητα, ψυχαγωγία…) καθώς και τους παράγοντες (δεξιότητες του ατόμου και περιβαλλοντικά στοιχεία) που οδηγούν στις δυσκολίες αυτές.
​Θέτει στόχους και σχεδιάζει την παρέμβαση σε συνεργασία με τον πελάτη/ ασθενή και την οικογένεια του, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.
​Επιλέξει, αναλύσει, διαβαθμίσει και προσαρμόσει θεραπευτικά μέσα, μεθόδους και τεχνικές.
​Σχεδιάζει, κατασκευάζει, εφαρμόζει και παρέχει ειδικά βοηθήματα ώστε να διευκολύνει τη συμμετοχή του πελάτη στα έργα και τις δραστηριότητες της καθημερινής του ζωής.
​Εκτιμά και να τροποποιεί το περιβάλλον (κοινωνικό, φυσικό…) ώστε να διευκολύνει την ενεργητική συμμετοχή του πελάτη στο περιβάλλον της επιλογής του.
​Επιλέγει και εφαρμόζει θεωρίες, προσεγγίσεις και μεθόδους σχετικές με την Εργοθεραπεία εκτιμώντας σχετικά ερευνητικά δεδομένα, στοχεύοντας στην συνεχή βελτίωση της ποιότητας της δουλειάς του.
​Αναπτύσσει αποτελεσματική θεραπευτική επικοινωνία με άτομα και ομάδες.
​Αποτελεί ενεργό μέλος της επιστημονικής ομάδας.
​Οργανώνει, διαχειρίζεται και διοικεί ένα τμήμα ή μια υπηρεσία εργοθεραπείας.
​Υιοθετεί τις βασικές αρχές της δεοντολογίας. Σέβεται τις αξίες και τη διαφορετικότητα  ατόμων από άλλες εθνικές ομάδες και πολιτισμούς.

Το ραγισμένο δοχείο

Η υπέροχη ιστορία του ραγισμένου δοχείου δείχνει, ότι οι δυνατότητες του ατόμου δεν εξαντλούνται εξαιτίας των αναπηρίων του.

Pet Shop

Η μοναδική και άκρως ρεαλιστική ταινία μικρού μήκους, σε σκηνοθεσία Μιχαήλ-Γαβριήλ Ζενέλη και με πρωταγωνιστές τον μικρό Θοδωρή Ασημάκη και τον Μελέτη Γεωργιάδη. Είναι μια ταινία μικρού μήκους που έχει αποσπάσει πολλά εθνικά και διεθνή βραβεία.
Αξίζει απλώς και μόνο γι’ αυτό που είναι!

Βίντεο για τη Σχιζοφρένεια Μέρος Δεύτερο

Ένα animation μικρού μήκους σχετικά με την σχιζοφρένεια, σε σκηνοθεσία Jérémy Clapin. Μέρος Δεύτερο.

Βίντεο για τη Σχιζοφρένεια Μέρος Πρώτο

Ένα animation μικρού μήκους σχετικά με την σχιζοφρένεια, σε σκηνοθεσία Jérémy Clapin. Μέρος Πρώτο.

Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων