Πρόσκληση Συμμετοχής στο Δημοτικό Λαχανόκηπο Δήμου Λέσβου

Λειτουργεί στην πόλη της Μυτιλήνης Δημοτικός Λαχανόκηπος που απευθύνεται σε άτομα που βρίσκονται σε φτώχεια ή απειλούνται από αυτή. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην κοινωνική λειτουργό της δομής, Μαρία Ντάρα και στο τηλέφωνο 2251022873. Επισυνάπτεται η πρόσκληση.