Πρόσκληση Συμμετοχής στο Δημοτικό Λαχανόκηπο Δήμου Λέσβου

Λειτουργεί στην πόλη της Μυτιλήνης Δημοτικός Λαχανόκηπος που απευθύνεται σε άτομα που βρίσκονται σε φτώχεια ή απειλούνται από αυτή. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην κοινωνική λειτουργό της δομής, Μαρία Ντάρα και στο τηλέφωνο 2251022873. Επισυνάπτεται η πρόσκληση.

Πρόσκληση για την πράξη «Εργασία με ίσες ευκαιρίες Ε.Μ.Ι.Ε.»-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η Α.Σ. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ» υλοποιεί την Πράξη ΕΜΙΕ στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης […]

Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων