Αίθουσες του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. διακοσμούνται με τοιχογραφίες

Η καθηγήτρια εικαστικών, Λαμπροπούλου Μάγδα, και οι μαθητές του σχολείου σχεδίασαν και ζωγράφισαν από κοινού δύο αίθουσες με θεματικό περιεχόμενο.

Η πρώτη παρουσιάζει πραγματικά και φανταστικά όντα του υδάτινου κόσμου.

Συνεχίζοντας, οι μαθητές ζωγράφισαν φανταστική χλωρίδα στην άλλη αίθουσα.